Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Tester av varmvattenberedare

I Sverige är det främst Energimyndigheten som står för tester av energikrävande produkter, så även varmvattenberedare.

Vad testas?

Exakt vad som testas beror på vilket test det rör sig om, men exempelvis testas:

  • Mängd vatten 40ºC
  • Förluster
  • Vattnets medeltemperatur
  • Temperaturen i tanken
  • Uppmätt volym
  • Termostatinställningar

Test: Varmvattenberedare som drivs med el

I Energimyndighetens test av varmvattenberedare är det endast varmvattenberedare som drivs med el som har testats. Det är 16 stycken elvarmvattenberedare som har testats och de har storleken 100, 200 eller 300 liter.

Ta del av testresultatet:

Energimyndighetens test av varmvattenberedare

Test: Varmvattentank till värmepump

I Energimyndighetens tester av värmepumpar testas även deras förmåga till varmvattenproduktion. Du får uppgifter om COP-värde, vattentemperatur, mängd vatten och förlusterna som sker vid varmvattenproduktion. I vissa fall har värmepumparna en separat varmvattentank, men ofta är varmvattentanken inbyggd.

Läs mer:

Test av luft-vattenvärmepumparTest av frånluftspumparTest av bergvärmepumpar

Test: Ackumulatortankar

Energimyndigheten har även testat fem ackumulatortankar. 2017 kommer ecodesignkrav för ackumulatortankar och det är endast en av de testade ackumulatortankarna som idag lever upp till de kommande kraven. Det stora problemet är att förlusterna är stora.

Ta del av testresultatet:

Energimyndighetens test av ackumulatortankar