Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Standardinstallation för solceller

Detta är Polarpumpens standardiserade installation för solceller. Här framgår vilka krav som ställs och vad våra installatörer ska genomföra vid installationen.

Tycker du att att orden är lite krångliga? - Ta hjälp av vårt solcellslexikon.


Standardinstallation av solceller

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören, följer här vad som ingår i en installation:

 • Framkörning och montering av byggnadsställning
 • En håltagning för kabeldragning till växelriktaren
 • Kabeldragning till växelriktare max 5 meter från elcentral eller säkringsskåp
 • Inkoppling av växelriktaren till elcentral
 • Mekanisk installation av solpaneler: Infästning, rails, optimerare, kabeldragning till växelriktaren, montering av växelriktare, montering av paneler
 • CE märkning och elsäkerhetsintyg, kontrollplan, för- och färdiganmälan mot elnätsbolaget
 • Driftsättning
 • Grovstädning
 • Byte av elmätare via ditt elnätsbolag

Förutsättningar för installation

 • Växelriktaren ska sitta max 5 meter från elcentral.
 • Det ska gå att bygga en ställning på ett fast, plant underlag vid huset.
 • Det får inte vara berggrund vid nedgrävning av kabel.
 • Taket måste vara bärfast och fritt från skador.
 • Installationen är väderberoende och kan inte utföras i hårt väder.
 • Vägen till installationsplatsen måste vara framkomlig och bärfast för stora leveranser.
 • Du som kund ska ha kontrollmätt taket.
 • Det åligger dig som kund att ta reda på takets vinkel.
 • Det ska finnas utrymme i elcentral.
 • Om AC-brytaren finns inomhus eller kopplad innan din inverter måste en extern säkerhetsbrytare monteras för att uppfylla Elsäkerhetsverkets krav. Då tillkommer en kostnad på ca 800 kr inklusive material.
 • Om ditt nätbolag har specifika krav som går utöver standardinstallation kan det tillkomma en kostnad för att behörig elektriker åtgärdar detta.
 • Kräver din anläggning mer än en växelriktare tillkommer en kostnad för detta som avtalas mellan kund och installatör. Gäller vid anläggningar större än 40 kW.

Kundens ansvar

Kunden intygar att de uppgifter som lämnats till Polarpumpen gällande takets storlek, lutning och riktning är korrekta och att övriga förutsättningar/förberedelser är gjorda. Polarpumpen friskriver sig således från eventuella merkostnader som tillkommer p.g.a. felaktigt inkomna uppgifter från kund eller ej genomförda förberedelser. De eventuella merkostnaderna står således kund för och de faktureras enligt överenskommelse med installatör. Kunden äger också ansvar att säkerställa takets kvalitet och hållfasthet inför installation och bärighet av beställd solcellsanläggning.

Riskbedömning

Innan installationen påbörjas gör installatören tillsammans med kund en riskbedömning efter en kontrollplan. Ifall kund och installatör beslutar att installation inte kan genomföras på ett säker och hållfast sätt, så avbryts installationen. Polarpumpen äger då rätten att fakturera kunden för faktiska kostnader.

Förberedelser för installation

 • Som kund behöver du plocka undan kring installationsplatsen så att installatören lätt kommer åt.
 • Det ska vara undanröjt där byggnadsställning ska monteras.
 • Vid plåttak kontrollera takets konstruktionsritning för att få faktiska mått och inte enhetsmått på själva plåten.
 • Vara med på genomgång vid installation, ca 30 minuter.

Viktiga uppgifter som behöver lämnas

Lämna in fastighetsbeteckning, elcentralens anläggnings-ID och dina kontaktuppgifter, så installatören kan föranmäla solcellsinstallationen till nätbolaget. Anläggnings-ID ska skickas till Polarpumpen senast i samband med beställning/orderläggning, detta för att en komplett föranmälan ska vara möjlig.

Att tänka på

 • Bortforsling av emballage samt byggavfall ingår ej.
 • Om det vid montering visar sig att en eller flera av förutsättningarna inte är uppfyllda, kan ÄTA-kostnad för avhjälpande av detta tillkomma.
 • Om det ej finns farbar väg eller om du bor på en ö kan det i vissa fall avtalas med installatör om en lösning för att få installation.
 • Saknas det takregel 30 cm innan panel slutar på höger och vänster sida behöver installatören montera en ny takstol, gäller enbart tegeltak med råspont och görs upp mellan kund och installatören.
 • Är taket i tjärpapp utan råspont så fäster man med s.k. hangerbolt i takstolen.
 • Saknar ditt tak råspont kan extra takstolar behöva monteras
 • Vi rekommenderar att växelriktaren sitter utvändigt på fasaden, i nära anslutning till elcentral.
 • Finns det defekter på taket så åligger det kund att meddela installatören detta.
 • Vid optimerat system gäller max 11,2 kW per slinga.
 • För att installationen ska fungera måste antalet optimerare fungera tillsammans med växelriktaren. Våra säljare hjälper dig att kombinera ihop en fungerande anläggning.
 • Vid dubbeloptimerat system sitter en optimerare per panelpar. vid ojämnt antal paneler T.e.x 31 paneler blir det 15 par optimerare, och en singeloptimerare på den sista panelen.
 • Om du har mått från takläggaren på plåtlängder, så får du ha i åtanke att vid varje skarv överlappar plåtarna varandra, och detta gör den totala måttet mindre i verkligheten. Kontrollmät alltid ditt tak.
 • Om växelriktaren slås på utan att elmätaren är bytt betalar du som kund för producerad kW. Anläggningen kan dock monteras och drifttestas utan att elmätaren är bytt. Anläggning slås på permanent efter att elmätaren är bytt. 
 • Saknar du utrymme i elcentral måste du anmäla det till installatör. Detta avtalar du och din installatör.

Möjlighet till rotavdrag

Du har möjlighet att via tillval nyttja rotavdrag på 9% när du köper tjänsten installation. Då behöver vi även ditt personnummer samt din fastighetsbeteckning. Vi sköter all kontakt med Skatteverket, men det är ditt ansvar att veta om du uppfyller kraven.

Bygglov

Från och med den 1 augusti 2018 slopas bygglov. Undantag finns för solcellsanläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det åligger köparen att säkerställa med sin kommun och eventuell fastighetsägare att aktuell fastighet är godkänd för montering av solceller.

Slutbesiktning

Färdigställd anläggning ska slutbesiktigas och ett elnätsgodkännande måste ställas ut av kunds elnätsleverantör innan anläggningen kan driftsättas. Elnätsleverantörer har olika lång ledtid, vilket har påverkan på när anläggningen kan driftsättas.


Hur köper jag installationen?

Du köper installationen på våra solpaneler, solcellspaket eller via offert

Till solceller