Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Olika sorters solenergi

Genom att ta tillvara på solenergi, kan du producera din egen el eller ditt egna varmvatten!

Solenergi är den energi som kommer till jorden via solens strålning. Solenergin är en förutsättning för livet på jorden. Större delen av all värme och el, som används på jorden, kommer ursprungligen från solenergi. Fossila bränslen, biobränslen, vattenkraft, vindkraft och värmepumpar har alla sin grund i solenergi. Oftast används dock begreppet solenergi främst om solvärme och solel, där solens strålning utnyttjas direkt.

Solens strålar ger energi

Solens strålar ger energi och liv här på jorden. Hur vill du ta tillvara på solenergin?

El eller värme

Vid solel och solvärme tar man tillvara på solenergin direkt, för att producera el eller värme.

Solvärme med solfångare

Vid soluppvärmning låter man solen hjälpa till med uppvärmning av hus och tappvarmvatten. Vanligtvis gör man detta genom standardiserade solfångare, men det förekommer också egenbyggda lösningar, för att få varmvatten i sommarstugor.

Läs mer om solfångare

Koncentrerade solfångare

En koncentrerad solfångare är formad som ett halvrör, med speglar som reflekterar solljuset mot ett absorbatorrör placerat mitt i. Dessa solfångare är mycket effektiva, men samtidigt dyra och därför mycket ovanliga hos privatpersoner. Det finns varianter av koncentrerade solfångare, som kan ge både solvärme och solel samtidigt.

Bra miljöval med solenergi

Solenergin skapar ytterst få utsläpp. Det är egentligen endast tillverkningen av anläggningarna som genererar utsläpp. När en solenergianläggning är på plats, är både utsläpp och driftskostnader för solenergi minimala.