Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Hur stor miljöpåverkan har solceller?
Energiåterbetalningstid för solceller
Miljönytta i Sverige?

Miljöpåverkan med solceller

Solceller marknadsförs som ett självklart miljöval och man får investeringsstöd från staten, just för att det anses vara en miljövänlig investering, men hur ligger det egentligen till med miljönyttan hos solceller?

Produktion av solceller

Du kanske är en av alla dem som funderar över hur mycket energi som förbrukas vid tillverkningen av solpaneler. Du gör rätt i att fundera eftersom mer än hälften av alla solcellsmoduler produceras i Kina, och det är vanligt att kol används som energikälla vid produktionen.

Hur lång tid tar det då för solcellsanläggningen att producera lika mycket energi, som det gick åt när den tillverkades? Detta kallas energiåterbetalningstid och ligger på så lite som 2-3 år i svenskt klimat.

Samtidigt förväntas anläggningen hålla i ca 30 år och bidrar under hela sin livslängd till en fossilfri energiproduktion.

Miljöpåverkan hos installerade solceller

När solceller väl har installerats är deras miljöpåverkan mycket liten. Så länge de installeras på ett hustak, tar de inte någon markyta i anspråk, som annars hade kunnat användas till något annat. Solpaneler genererar inga utsläpp under drift.

Ytterligare en positiv effekt är att elproduktionen sker nära anvädningen. När elen inte måste transporteras långa sträckor på elnätet, blir överföringsförlusterna mindre.

Ger solceller verkligen en miljönytta i Sverige?

Solceller genererar mest el, när vi som minst behöver den i Sverige. Ja, till viss del är påståendet sant. Solcellerna producerar mest el under sommaren, när det är varmt och mindre under den mörka delen av året, då vi har ett större behov av tända lampor och måste värma upp våra hus.

Solceller genererar dock ofta mycket el även under vintern. En solig vinterdag kan ge en god produktion och även under molniga och regniga dagar ger solpanelerna en reducerad elproduktion.

Genom att vara uppkopplad mot elnätet, kan du sälja överskottet, när du producerar mer än hushållet behöver och köpa tillbaka när produktionen inte är tillräcklig. Hur lönsam affären blir, beror på ditt elbolag. Produktionen på elnätet kan anpassas efter den produktion som sker med solkraft och vindkraft. En regnig och blåsig dag, när solpanelerna inte producerar så mycket producerar vindkraften desto mer. Och när varken solel eller vindkraft ger så mycket, kan man öka på produktionen med extra vattenkraft. Och när solelen producerar mycket energi, kan man spara på vattenkraften.

Genom att du bidrar med din i sammanhanget mycket lilla solcellsanläggning, kan Sverige alltså i stor minska sitt behov av andra mindre miljövänliga energikällor.

Återvinning solceller

När solcellerna inte längre fungerar är det viktigt att man tar hand om dem på rätt sätt. Det är viktigt att man återvinner solceller på rätt sätt, för att förhindra utsläpp. Det krävs lite energi vid återvinningen, men man kan också använda mycket av materialet för att tillverka nya produkter.

Källa: Energimyndigheten