Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Installation Värmepumpar

När du köper en produkt av oss, har du även möjlighet att köpa till en installation. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda kompletta lösningar, så att du blir nöjd med ditt inköp.

Låt Polarpumpen installera din värmepump:

» Standardiserade installationer Läs mer här.
» Rikstäckande nätverk av certifierade installatörer. Läs mer här.
» Inkluderat installationsmaterial (bestämd mängd) i priserna för våra standardinstallationer.
» Just nu bjuder vi på frakten, om du beställer din värmepump med installation.
» Ännu förmånligare garantivillkor, om du beställer din värmepump med installation.
» Utnyttja ROT-avdrag enkelt. Läs mer här.

Standardiserade installationer

I butiken hittar du standardiserade installationer, där du enkelt kan se vad som ingår. Om något mer behövs än det som ingår i vanlig standard, är det bara att du hör av dig, så försöker vi lösa det också. Om det inte finns någon standardiserad installation som passar din produkt, är det bara att du hör av dig till våra rådgivare, så försöker vi komma fram till en lösning, som passar.

Du når våra rådgivare på 0770 - 777 600 eller via kontaktformuläret.

Våra installationer

Här hittar du länkar till specifika installationer.

Fast-installerad AC standardinstallation (samma som för luft-luftvärmepump) AC utan utedel standardinstallation Värmeväxlare standardinstallation Solceller standardinstallation Varmvattenberedare standardinstallation Poolvärmepump standardinstallation

Vi installerar i hela Sverige

Polarpumpen har ett brett nät av installatörer i hela Sverige. I och med att vi säljer värmepumpar i hela Sverige, strävar vi även efter att kunna erbjuda installation i hela Sverige. Vi installerar luft-luftvärmepumpar i hela Sverige och övriga värmepumpar främst i södra Sverige, men har även möjlighet att hjälpa dig som bor längre norrut. Målet är att kunna erbjuda installation av samtliga värmepumpar i hela Sverige. Kontakta oss på 0770 -777 600, för att ta reda på om vi kan installera hemma hos dig.

Kostnad för för att installera värmepump

Hur mycket det kostar att installera en värmepump, beror i mycket stor utsträckning på vilken värmepump du väljer, men också förutsättningarna i ditt hus. Polarpumpen erbjuder värmepumpar till låga priser och vi har även låga standard-priser på installation. Genom att köpa din värmepump hos oss får du ned kostnaden på din värmepumpsinstallation. Gå till installationssidan för de olika värmepumparna, så kan du se de aktuella priserna.

Vi installerar olika värmepumpar och luftkonditionering

Vi säljer olika sorters värmepumpar på Polarpumpen, och kan även hjälpa dig med installationen av olika sorters värmepumpar och luftkonditionering.

Installation av luft-luftvärmepump och luftkonditionering.

Vid installationen av en luft-luftvärmepump ska en innedel och en utedel monteras. Dessa delar kopplas sedan samman med en köldmediekrets, som måste vakuumsugas med hjälp av en vakuumpump. Installationen ska utföras av en certifierad kyltekniker.

Den luftkonditionering vi säljer är av samma typ som luft-luftvärmepumpar och installationen är därför i princip likadan.

Installera luft-luftvärmepumpInstallera luftkonditionering

Installation av luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump har en utedel och en innedel, som båda ska monteras. I vissa fall finns både en liten hydrobox och en separat varmvattentank på insidan av huset. Mellan utedelen och innedelen är det antingen en köldmediekrets eller rör med vatten. Köldmediekretsen kräver en certifierad kyltekniker och till VVS-momenten behöver du en VVS-tekniker. Evetuellt krävs även ny frammatning av el, som ska utföras av en elektriker.

Installera luft-vattenvärmepump

Installation av frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump måste anslutas till el, ventilation och vanligtvis både husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten. Till installationen behövs en VVS-tekniker och eventuellt en elektriker.

Installera frånluftsvärmepump

Installation av bergvärme, sjövärme eller jordvärme

Själva värmepumpen ska anslutas till husets vattenburna uppvärmning, tappvatten och el, vilket kräver en VVS-montör och eventuellt en elektriker. Värmepumpen får sin energi via en kollektorslang och vid bergvärme krävs en certifierad borrare, för att få ned denna kollektorslang i berggrunden.

Installera bergvärme-, sjövärme- eller jordvärmepump

Installation av poolvärmepump

I en poolvärmepump finns allt i en och samma enhet och därför finns möjlighet att installera själv. Du kan behöva en elektriker för ny elmatning. Naturligtvis kan du få hjälp med hela installationen, om du så önskar.

Installera poolvärmepump

Montering av tillbehör till värmepump

Tillbehören vi säljer, som värmepumpsskydd och värmepumpstak, är enkla att montera. Montering ingår därför inte som standard. Om du ändå vill ha hjälp, är det bara att höra av dig, så löser vi det mot en extra kostnad.

Naturligtvis monterar installatöreren din värmepump på markstativ, om du väljer att köpa till ett markstativ, när du beställer värmepump och installation.

Placering av värmepumpen

Med en bra placering får du ut en bra effekt från din värmepump, samtidigt som den stör så lite som möjligt. Vid val av placering får du självklart råd och tips från våra kunniga installatörer, men läs gärna på inför samtalet med installatören.

Placering av luft-luftvärmepumpPlacering av luft-vattenvärmepumpPlacering av bergvärmepump

Kan jag installera värmepumpen själv?

Vad man får göra rent lagligt beror på vilken värmepump som ska installeras. Det finns moment i installationen som du rent lagligt får utföra själv, men det är få installatörer som vill ta på sig arbeten, där en privatperson gör delar av arbetet själv. Vi har ingen möjlighet att erbjuda hjälp med installation, där du utför delar av arbetet själv - om detta är något du önskar, får du själv hitta en installatör, som är villig att ta på sig jobbet. Tänk på att detta påverkar garantin!

Det är också vissa moment du ska förbereda inför installationen. Läs därför noga igenom vad som ingår i en standard-installation och vad som är ditt ansvar som kund. Vill du ha hjälp med extra moment, kan vi naturligtvis ordna det.

Tänk på att:

  • För värmepumpar där en köldmediekrets skapas på plats gäller att detta arbete ska utföras av en certifierad kyltekniker. Detta gäller alla luft-luftvärmepumpar och många luft-vattenvärmepumpar.
  • Luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar inkluderar arbete med VVS och detta arbete bör utföras av en vvs-tekniker.
  • Om elen kräver ny frammatning, ett nytt eluttag eller du önskar en fast installation, måste det arbetet utföras av en behörig elektriker.

Viktigt för dig som inte köper installation av oss

Den nya F-gasförordningen (517/14) förbjuder försäljning av de flesta typer värmepumpar om det inte kan "[...] bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat [...].

I enlighet med detta, förbinder du som kund dig till att använda en certifierad kylfirma vid installationen av din värmepump eller luftkonditionering, när du godkänner köpvillkoren vid beställning.