Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

ROT-avdrag

Följande gäller från 2016.

Vid köp av flertalet tjänster hos oss, kan du utnyttja ROT-avdraget.
Vi gör det enkelt för dig - det enda du behöver uppge vid beställning är:

  • Ditt personnummer
  • Fastighetsbeteckningen för den fastighet där arbetet ska utföras.

Med rotavdraget får du ned kostnaden på din installation. Tänk dock på att du själv är ansvarig för att du är berättigad till ROT-avdrag. Läs mer om vilka krav som måste uppfyllas under Så fungerar ROT-avdraget. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Polarpumpen AB dragit av, har Polarpumpen AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

Läs mer:

ROT-avdrag vid installation av värmepump

Vid en värmepumpsinstallation kan du utnyttja rotavdraget. På så vis får du ned kostnaderna, för att installera din värmepump. Rotavdraget omfattar installation av luft-luftvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar.

ROT-avdraget innebär att en privatperson får göra skatteavdrag motsvarande 30 % av arbetskostnaden för renoverings- och tillbyggnadsprojekt, som utförs i hemmet. Arbetskostnader innebär det arbete som utförs av en installatör, alltså inte material- och resekostnader i samband med en installation eller själva värmepumpen.

Schablonbelopp

Det finns två alternativ vid värmepumpsinstallationer. Du kan antingen få en totalsumma, för värmepump och installation eller också betalar du en summa för värmepump och en summa för installation. Vi säljer standardiserade installationer av värmepumpar och räknar då rotavdrag på en del av installationskostnaden. Du ser direkt när du beställer en standard-installation, vad kostnaden blir efter rotavdrag.

För luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar finns även möjligheten att räkna med Skatteverkets schablonbelopp. Det innebär att man räknar en viss del av den totala kostnaden (värmepump och installation) som arbetskostnad. Skatteverket räknar med att 30 % av den totala kostnaden vid installation av luftvärmepumpar (luft/vatten, frånluft) är arbetskostnad och att 35 % är arbetskostnad vid installation av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärme, jordvärme, sjövärme). Detta kallas schablonbelopp och du får då göra rotavdrag på 30 % av den del som räknas som arbetskostnad, alltså schablonbeloppet. Schablonbeloppet får endast användas vid nyinstallation, inte utbyte. Vill du utnyttja schablonbeloppet på din värmepumpsinstallation, får du höra av dig till våra säljare, så får du hjälp.

Räkneexempel för ROT-avdrag värmepump

Nedan visar vi ett räkneexempel på hur rotavdraget fungerar vid en luft-luftvärmepumpsinstallation:

Totalkostnad för luft-luftvärmepump och installation: 17 500 SEK
Varav arbetskostnad: 5 700 SEK
Rotavdrag (30 % av arbetskostnaden): 5 700*0,3 = 1710 SEK
Du betalar: 17 500 - 1 710 = 15 790 SEK

Här följer ett räkneexempel på en luft-vattenvärmepumpsinstallation:

Totalkostnad för luft-vattenvärmepump och installation: 85 000 SEK
Schablonbelopp 85 000 x 0,3 = 25 500 SEK
Rotavdrag (30 % av schablonbeloppet): 25 500*0,3 = 7 650 SEK
Du betalar: 85 000 - 7 650 = 77 350 SEK

ROT-avdrag vid installation av avfuktare

Vid installation av avfuktare gäller att man kan göra ett skatteavdrag på 30 % av arbetskostnaden. Om du beställer installation av TrygghetsVaktens avfuktare via oss, kan du utnyttja rotavdraget, för att få ned priset på installationen.

Om du vill ha hjälp att installera din avfuktare från TrygghetsVakten, är det bara att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna. Du vet väl att du kan beställa hembesök inför installationen? Priset för hembesöket dras sedan av när du beställer din installation från oss.

Räkneexempel för ROT-avdrag avfuktare

Nedan visar vi ett räkneexempel på hur rotavdraget fungerar vid installation av avfuktaren TrygghetsVakten Vind:

Totalkostnad för avfuktare och installation: 26 600 SEK
Varav arbetskostnad: 18 100 SEK
Rotavdrag (halva arbetskostnaden): 18 100*0,3 = 5 430 SEK
Du betalar: 26 600 - 5 430= 21 170 SEK

Så fungerar ROT-avdraget

Rotavdraget är ett skatteavdrag som kan utnyttjas vid reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. När du beställer installation av exempelvis värmepumpar och avfuktare på Polarpumpen, har du möjlighet att utnyttja rotavdraget. Rotavdraget får användas vid installation och reparation av värmepump, men inte vid service.

Förutsättningar för ROT-avdrag

Du får maximalt göra rut- och rotavdrag om 50 000 svenska kronor per år.

Skatteverket ställer följande krav, för att rotavdraget ska gå igenom:

  • Du ska ha svenskt personnummer och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige
  • Du måste ha fyllt 18 år
  • Du måste stå som ägare till den fastighet där projektet utförs senast vid betalningsdatum
  • Din fastighet måste vara minst 5 år gammal
  • Du måste själv ha betalat för tjänsten
  • Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt

ROT-avdrag får utnyttjas av småhusägare, däribland kolonilott- och fritidsbostadssägare, samt bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter inkluderas alltså tyvärr inte, eftersom man då inte står som ägare till fastigheten. För bostadsrätter är det endast möjligt att utnyttja rotavdrag för arbete som utförs inomhus, eftersom utsidan ägs av bostadsrättsföreningen.

Företaget som utför installationen måste ha F-skattesedel, vilket Polarpumpen naturligtvis har.

Läs mer om rotavdraget hos Skatteverket

Att ansöka flera tillsammans

Om ni är två ägare till fastigheten, kan ni ansöka om rotavdrag tillsammans. Det innebär att ni kan göra avdrag på 100 000 kronor.

Du betalar mindre direkt

Rotavdraget administreras av företaget som tillhandahåller tjänsten. Det kallas fakturamodellen och innebär att Polarpumpen minskar totalbeloppet för installationen redan innan du gör någon betalning. För våra standardiserade installationer av exempelvis luftvärmepumpar väljer du enkelt om du vill ha en installation med eller utan ROT-avdrag.

Det enda du behöver göra, för att vi ska kunna ansöka om rotavdraget åt dig, är att lämna in de uppgifter vi behöver (personnummer och fastighetsbeteckning). Efter installationen ansöker Polarpumpen om det resterande beloppet hos Skatteverket.

Om vi av någon anledning får avslag, försöker vi, tillsammans med dig som kund, att förstå om det finns luckor i Skatteverkets uppgifter om dig och din fastighet. Om avslaget beror på att du inte hade möjlighet att utnyttja rotavdraget, får du en faktura på det återstående beloppet. Det är ditt ansvar att veta om du har möjlighet att utnyttja rotavdraget.

Polarpumpen behöver följande uppgifter

När du gör din beställning av värmepumpsinstallation, så behöver vi på Polarpumpen två uppgifter av dig:

  • Ditt personnummer
  • Fastighetsbeteckningen för den fastighet där arbetet ska utföras.

Om du inte har dessa uppgifter tillgängliga vid beställningstillfället, går det bra att återkomma med uppgifterna i efterhand. Vi ansöker om rotavdrag hos Skatteverket först efter att installationen är utförd och betald.