Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
De luftföroreningar som finns utanför huset, letar sig oftast in i huset, men du kan ändra på detta.
I artikeln...
Vilka luftföroreningar finns i ditt hem?
Olika mängder av luftföroreningar
Hur påverkas vi av luftföroreningar i hemmet?

Luftföroreningar inomhus

I luften inomhus finns mängder av föroreningar av olika sorter och mängder, som vi dagligen andas in. Även om du vistas inomhus, där vi näst intill kan kontrollera luftkvaliteten helt och hållet, finns det ändå mängder av föroreningar i luften, om du inte gör något åt det.

Vilka luftföroreningar finns i ditt hem?

Vilka typer av luftföroreningarna som finns i luften varierar kraftigt beroende på vilken typ av inomhusmiljö du befinner dig i. Arbetar du exempelvis på en industriell arbetsplats som hanterar träd kan sågning ge föroreningar som damm, mögel och andra små partiklar. Samtidigt som den övriga hanteringen på arbetsplatsen gör att föroreningarna åker runt i luften och hamnar i våra luftgångar när vi andas.

Trots att du befinner dig i hemmet, där inomhusklimatet kan verka optimalt, kan det fortfarande finnas luftföroreningar som exempelvis mykotoxiner, bakterier och virus. Är huset dessutom byggt på mark med högre radonhalt och det finns otätheter i husgrunden kan det ge höga radonhalter i inomhusluften. Vistas du i inomhusmiljöer som har höga halter av radon kan du på sikt drabbas av lungcancer.

Olika mängder av luftföroreningar inne

Även om de olika sorterna av luftföroreningar som finns inomhus påverkar oss olika spelar dessutom mängden av de olika föroreningarna in. Det är aldrig bra att ha för mycket av någon förorening inomhus, men det varierar i vilka mängder som ämnet blir skadligt för oss att vistas i. Det finns vissa vägledande direktiv att utgå från för att få en optimal luftkvalitet i ditt hem.

Vilka effekter kan luftföroreningar i hemmet leda till?

Vi spenderar så mycket som upp till 90 % av vår tid inomhus, därför är det viktigt att luftkvaliteten där är så bra som möjligt. Att vi dagligen andas in alla möjliga luftföroreningar som finns i hemmet, på jobbet och i andra inomhusmiljöer, där luftkvaliteten inte är helt optimal, bidrar till att vi mår sämre. När vi mår sämre genom att vistas i en förorenad inomhusmiljö tenderar vi att oftare drabbas av allergier och sjukdomar.

För att må bättre, få mindre sjukdomar och slippa alla andra dåliga bieffekter som luftföroreningar inomhus ger bör du förbättra ditt inomhusklimat genom luftrening.

» Till våra produkter inom luftrening