Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Värmepumpsteknik förklarat
Värme förflyttas - så får du varmvatten

Så fungerar värmepumpsberedare

En värmepumpsberedare kan man beskriva som en varmvattenberedare med inbyggd värmepump. Den hämtar befintlig värmeenergi från omgivningen. Det kan vara utomhusluft, frånluft eller bergvärme.

Grunden bakom en värmepump är komprimering och förflyttning av värme. Värmen den avger motsvarar många gånger mer energi än det som går åt för att driva processen. Man kan säga att värmepumpen utvinner gratis energi från omgivningen. Du kan spara uppåt sjuttio procent av kostnaden för varmvatten.

Illustration över hur värmepumpstekniken fungerar.

Värme förflyttas

Systemet består av en slinga med ett köldmedium som förflyttar värme från en plats till en annan. Genom att använda fysikens lagar kan termisk energi (värmeenergi) hämtas från utomhusluft och avlämnas inomhus. Detta trots att det är kallare ute än inne.

Köldmediet är en vätska med väldigt låg kokpunkt. Det kokar, förångas och tar upp värme. Ångan komprimeras i värmepumpens kompressor och temperaturen stiger ytterligare. Köldmediet avlämnar sedan värme när det kondenseras. Värmen förs över från köldmediet till värmekretsen och du får varmt tappvatten i kök och badrum.

Köldmediet har avgett värme, svalnat och kondenserat till vätska men är fortfarande under högt tryck. Med hjälp av en expansionsventil minskas trycket och temperaturen sjunker ytterligare. Köldmediet kan återigen ta till sig värme och processen upprepas.

Välj en värmepumpsberedare för energisnål uppvärmning av tappvarmvatten