Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

 • Produktfrågor
 • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

 • Leveransfrågor
 • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Så ändrar du inställningar på displayen - Steg för steg
Instruktionsvideor - se hur du gör!
Felkoder - så tolkar du och åtgärdar dem

Inställningar Mitsubishi Electric luft-vattenvärmepump

Här går vi igenom hur du justerar och ändrar inställningarna på din luft-vattenvärmepump från Mitsubishi Electric.

Innehåll

 1. Utetemperaturstyrd kurvstyrning (inställning för lagom inomhustemperatur)
 2. Stänga av / sätta på varmvatten och husvärme
 3. Visa varmvatten i display på hemskärm
 4. Justera varmvattnets temperatur
 5. Felkoder som kan uppstå vid första uppstart

1. Inställningar för utetemperaturstyrd kurvstyrning (inställning för lagom inomhustemperatur)

En utomhustemperaturstyrd kurvstyrning innebär att uppvärmningen anpassas efter utomhustemperaturen med hjälp av en temperaturgivare som sitter på värmepumpens utedel. Uppvärmningen blir på så sätt mer känslig för förändringar i utomhustemperaturen, vilket ger en jämnare och säkrare inomhustemperatur. Kurvstyrning ingår i Mitsubishi Electrics baspaket.

Vid installation av din luft-vattenvärmepump kommer en standardinställning att vara aktiv, denna är inte anpassad efter ditt specifika värmebehov och behöver oftast regleras. Du kommer behöva testa dig fram med inställningarna. Oftast tar det generellt en säsong innan du hittar de inställningar som passar bäst utifrån de rådande förutsättningarna.

Kom ihåg att det tar ungefär ett dygn innan de nya temperaturinställningarna märks av i huset, ändra därför inte för mycket i onödan. Höjer du exempelvis temperaturen med flera grader på en gång för att du inte upplever någon förändring i inomhustemperaturen kan resultatet istället bli att det blir alldeles för varmt. En gradvis reglering är därför allra bäst.

När du ställer in utomhustemperaturen bör du anpassa denna efter hur kallt det brukar bli utomhus under vintern där du bor. Faktorer som husets isolering och storlek påverkar också hur mycket värme du behöver. Ett mer välisolerat hus behöver inte lika mycket uppvärmning vid –20 grader som ett hus med sämre isolering.

Ett generellt riktvärde är att börja med följande inställningar:

 • Ungefär 50 graders vattentemperatur om du har radiatorer, och mellan 38 till 40 grader om du har golvvärme. Allt över 55 grader kommer innebära att elpatronen tar över uppvärmningen, vilket ökar din energiförbrukning och dina omkostnader i onödan.
 • Utomhustemperaturen bör du ställa in utifrån tidigare erfarenhet av hur kallt det blir där du bor. Om du är osäker kan ett riktvärde vara –15 grader.

Den lägsta vattentemperatur som går att ställa in är 25 grader. Det innebär att din värmepump kommer se till att temperaturen i dina radiatorer eller i din golvvärme är 25 grader även under sommaren. De allra flesta hus behöver ingen uppvärmning om det är varmare än 15-18 grader utomhus. En lösning för att slippa onödig uppvärmning under denna period kan därför vara att tillfälligt stänga av husvärmen under årets varmare period. Se stycket nedan som heter "Stänga av/sätta på varmvatten och husvärme" för instruktioner om hur du gör detta.

Steg för steg- så ändrar du till utetemperaturstyrd uppvärmningskurva och justerar kurvan

Titta på instruktionsvideon för att se hur du ändrar inställningarna, eller följ våran steglista nedan.

 1. Tryck och håll inne menyknappen i cirka 5 sekunder.
 2. Tryck en gång på funktionsknapp 3 för att komma till Värme/Kyla (hus).
 3. Tryck på Enter för att gå in i menyn.
 4. Tryck på funktionsknapp 1 tills du får upp symbolen för kurva.
 5. Tryck en gång på funktionsknapp 4 för att kunna kontrollera och justera kurvan.
 6. Använd sedan funktionsknapp 1 och 2 för att justera kurvan.
 7. Tryck på Enter för att spara.
 8. Backa ett steg med hjälp av tillbaka-knappen.
 9. Tryck en gång på funktionsknapp 3.
 10. Använd sedan funktionsknapp 3 och 4 för att justera kurvan.
 11. Tryck på Enter för att spara.
 12. Återgå till hemskärmen med hjälp av tillbaka-knappen.
 13. Med funktionsknapp 2 (-) och 3 (+) kan du nu finjustera innetemperaturen inom området +/- 9 grader. Detta gör du om det är lite för varmt eller lite för kallt inomhus men vill slippa laborera med kurvans inställningar.

2. Stänga av/sätta på varmvatten och husvärme

Under årets varma period kan du stänga av husvärmen för att öka din energibesparing. Luft-vattenvärmepumpens programmering innebär att du aldrig kan ställa in en lägre temperatur än 25 grader, vilket är onödigt högt under vår/sommarhalvåret när huset värmer upp sig självt. När luften utomhus har nått en tillräckligt hög temperatur kan du därför stänga av husvärmen. Observera att du inte bör stänga av varmvattnet.

Glöm inte heller att stänga på husvärmen under hösten när temperaturen återigen börjar sjunka utomhus.

Steg för steg- så stänger du av och sätter på husvärmen och varmvattnet

Titta på instruktionsvideon för att se hur du ändrar inställningarna, eller följ våran steglista nedan.

 

 1. Tryck en gång på funktionsknapp 4
 2. Tryck sedan på funktionsknapp 3 för att justera husvärmen.
 3. Symbolen i nedre högra hörnet visar om värmen är på, av eller på timer. Överstruken cirkel betyder att värmen är avslagen. Klocka betyder att värmen går på timer, och en pil betyder att värmen är påslagen.
 4. Tryck sedan på funktionsknapp 2 för att justera varmvattnet.
 5. Symbolen i nedre högra hörnet visar om varmvattnet är på, av eller på timer. Överstruken cirkel betyder att varmvattnet är avslaget, klocka betyder att varmvattnet går på timer, och en pil betyder att varmvattnet är påslaget.
 6. Återgå till hemknappen med hjälp av tillbaka-knappen.

3. Visa varmvattentemperatur i display på hemskärmen

Som standard kan du inte se varmvattentemperaturen i displayen – det är dock smidigt att justera denna inställning om du vill kunna kontrollera och justera temperaturen enkelt i framtiden.

Steg för steg- så får du varmvattentemperaturen synlig i hemskärmen

Titta på instruktionsvideon för att se hur du ändrar inställningarna, eller följ våran steglista nedan.

 

 1. Tryck på menyknappen.
 2. Tryck på funktionsknapp 3.
 3. Tryck 4 gånger så du kommer till kugghjulet som syns i displayen.
 4. Tryck på Enter (bock) för att spara.
 5. Tryck 3 gånger på funktionsknapp 3 tills du kommer till raden där det står “Temperatur i display”.
 6. Tryck på Enter för att spara.
 7. Tryck på funktionsknapp 3 tills det står “Tank” i displayen (om det finns trådlös rumsgivare installerad ändra till Rum & Tank).
 8. Tryck Enter för att spara.
 9. Återgå till hemskärmen med genom att trycka tre gånger på tillbaka-knappen. Nu visas en symbol för varmvattentanken och aktuell temperatur.

4. Justera varmvattnets temperatur

En generell riktlinje är en varmvattentemperatur på omkring 50-52 grader. Det är alltid bra att sätta temperaturen lite högre än vad man verkligen använder, för att säkerställa att tappvolymen räcker till om ni är många som exempelvis duschar eller badar efter varandra.

Ställer du temperaturen över 55 grader kommer det vara elpatronen som arbetar för att hålla vattnet varmt vilket påverkar din energiförbrukning och dina omkostnader.

Inställningen för ECO kan fungera som ett energibesparande alternativ under sommarhalvåret men är ingenting som rekommenderas under vintern.

Steg för steg- så justerar du varmvattentemperaturen

Titta på instruktionsvideon för att se hur du ändrar inställningarna, eller följ våran steglista nedan.

 

 1. Håll inne menyknappen cirka 5 sekunder.*
  *Vid kort tryck på menyknappen längst ner till vänster kan du endast kontrollera inställningar men inte utföra några ändringar. Vid långt tryck på menyknappen får man tillgång till ändringsmenyn.
 2. Tryck på Enter (bock) för att gå in i menyn.
 3. Tryck på funktionsknapp 2.
 4. Tryck på Enter igen. Nu ser man vattnets temperatur i displayen och du kan börja justera inställningarna.
 5. Spara inställningarna genom att trycka på Enter (bock).
 6. Återgå till hemskärmen med hjälp av tillbaka-knappen.

5. Felkoder som kan uppstå vid första uppstart

Nedan följer en förteckning över felkoder som kan uppstå vid uppstart.

P1- Fel givare är vald. Kontrollera givarinställningarna när man använder trådlös fjärrkontroll.

L9- Flödesvakten larmar, antingen beror det på att det finns luft i systemet eller dåligt flöde. Kontrollera att alla termostater är öppna. Om larmet uppstår efter några timmar eller dagar kan det bero på smuts i filtret.

E-larm- Larm som börjar på E har med kommunikationen att göra. Kontrollera kommunikationskabeln mellan värmepump och tank.

Luft-vattenvärmepumpar passar bra i hela Sverige