Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Skötsel av luft-luftvärmepump

En värmepump behöver lite underhåll, för att hålla länge och ge en bra effekt.

Rengör

Filtret i innedelen ska rengöras med jämna mellanrum. De flesta manualer rekommenderar minst varannan vecka. I manualen hittar du också en beskrivning av hur du går till väga.

Smutsiga eller igensatta filter sänker värmeförmågan och kan orsaka att värmepumpen helt slutar att ge värme. I värsta fall kan damm i värmepumpen leda till att det börjar brinna.

Avlägsna snö

Utomhusdelen behöver hållas fri från snö. Det får inte ligga snö runt om pumpen, så att luftintagen täpps till. Då sjunker värmeförmågan och den kan även helt sluta att ge värme. En luftvärmepump måste få tillgång till luft, för att fungera.

Snö uppepå värmepumpen gör ingen skada, så länge den inte täpper till sidorna på värmepumpen eller smälter och bildar is på värmepumpens sidor. Det kan alltid vara bra att borsta bort snön ibland, för säkerhetsskull.

Finns snö under värmepumpen kan det förorsaka isbildning, när avfrostningsvattnet rinner ned och förenar sig med snön. Borsta därför bort snön under värmepumpen.

Avlägsna onaturlig isbildning med varmvatten

Onaturlig isbildning kan drabba alla luftvärmepumpar någon gång, och av många olika anledningar. Vid onaturlig isbildning behöver luftvärmepumpen din hjälp för att få bort isen.

Så avlägsnar du onaturlig isbildning

Undvik isbildning under värmepumpen

Vattnet från avfrostningen kan orsaka isbildning under värmepumpen. Bygger isen ända upp till värmepumpens underdel, kan den i sin tur hindra avfrostningen och orsaka att värmepumpen slutar ge värme. Se därför till att det inte byggs upp is till värmepumpen underifrån.

För mycket is under utedelen

Foto: Oskar P.
Bilden visar hur det inte skall se ut. Så här mycket is under utedelen
kan hindra att värmepumpen från att kunna avfrosta tillräckligt.