Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Skötsel av luft-luftvärmepump

En värmepump behöver lite underhåll, för att hålla länge och ge en bra effekt.

Rengör

Filtret i innedelen ska rengöras med jämna mellanrum. De flesta manualer rekommenderar minst varannan vecka. I manualen hittar du också en beskrivning av hur du går till väga.

Smutsiga eller igensatta filter sänker värmeförmågan och kan orsaka att värmepumpen helt slutar att ge värme. I värsta fall kan damm i värmepumpen leda till att det börjar brinna.

Avlägsna snö

Utomhusdelen behöver hållas fri från snö. Det får inte ligga snö runt om pumpen, så att luftintagen täpps till. Då sjunker värmeförmågan och den kan även helt sluta att ge värme. En luftvärmepump måste få tillgång till luft, för att fungera.

Snö uppepå värmepumpen gör ingen skada, så länge den inte täpper till sidorna på värmepumpen eller smälter och bildar is på värmepumpens sidor. Det kan alltid vara bra att borsta bort snön ibland, för säkerhetsskull.

Finns snö under värmepumpen kan det förorsaka isbildning, när avfrostningsvattnet rinner ned och förenar sig med snön. Borsta därför bort snön under värmepumpen.

Avlägsna onaturlig isbildning med varmvatten

Under normal värmedrift bildas en tunn frost eller is på utedelen. Frosten avfrostas automatiskt med jämna mellanrum. Under vissa förhållanden kan det bildas mer is än vad värmepumpen klarar att frosta av. Då kan utedelen bli en stor isklump och värmepumpen ger inte längre värme. Har värmepumpen isat igen, måste du hjälpa den.

Onormal isbildning kan drabba alla värmepumpar oberoende av fabrikat. Om detta händer någon gång, behöver det inte vara något fel på värmepumpen. Om det upprepar sig, bör du kontakta din leverantör.

Anledningar till igenisning kan t.ex. vara:

 • Snabb sänkning av utetemperaturen
 • Mycket fukt i luften när det är runt 0-gradig temperatur. Mer vanligt i kuststäder.
 • För liten värmeeffekt jämfört med den volym den skall värma.
 • Fel på värmepumpen

Gör så här:

 1. Börja med att stänga av maskinen och göra den strömlös.
 2. Ta sedan av locket på utedelen.
 3. Hämta en vattenkanna med hett vatten.
 4. Häll det varma vattnet över de tunna lamellerna på utomhusdelen, undvik att välla vatten på elektriska komponenter, kompressor, kretskort och fläktmotorn.
 5. Om du märker att mycket is har fastnat i det skyddsgaller som sitter på baksidan av utedelen så kan du ta bort detta.
 6. När utedelen är frostfri, så kan du skruva tillbaka locket och ansluta maskinen till ström.
 7. Starta sedan maskinen som vanligt.

OBS! Använd aldrig hårda föremål eller varmluftpistol för att få bort is eller snö på utedelen. Använd ALDRIG vassa saker eller skrapor för att ta bort is från utedelen, detta förstör din garanti. Endast varmt vatten får användas.

Om din värmepump isar igen upprepande gånger under säsongen kan du kontakta oss för felsökning. Alla värmepumpar kan isa igen någon gång, men sker det upprepande gånger måste man prova sig fram till vad som ligger bakom, det kan t.ex. vara för låg inomhustemperatur för avfrostningen, dålig placering av utedel som får mycket snö/vatten på sig, fel på utedelen eller ingen primär värmekälla.

Undvik isbildning under värmepumpen

Vattnet från avfrostningen kan orsaka isbildning under värmepumpen. Bygger isen ända upp till värmepumpens underdel, kan den i sin tur hindra avfrostningen och orsaka att värmepumpen slutar ge värme. Se därför till att det inte byggs upp is till värmepumpen underifrån.

För mycket is under utedelen

Foto: Oskar P.
Bilden visar hur det inte skall se ut. Så här mycket is under utedelen
kan hindra att värmepumpen från att kunna avfrosta tillräckligt.