2016-09-09: I ett tidigare inlägg skrev vi om ROT-avdraget och om det går att få skattereducering på reparation av sin värmepump. Kammarrätten...