Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Installation av poolvärmepump - Så gör du!

Vi rekommenderar att du tar hjälp av en kunnig installatör vid installation av din poolvärmepump. Information om hur just din poolvärmepump installeras finner du i din manual; här går vi igenom några generella riktlinjer.

Vattenanslutningar för poolvärmepump

Poolvärmepumpen ansluts till poolens cirkulationssystem med hjälp av medföljande kopplingar. Du finner närmare instruktioner i din manual.

Bypass till poolvärmepump

Vid köp av vissa av våra poolvärmepumpar ingår bypass-koppling, i andra fall är detta något du kan välja till. Vi rekommenderar att du använder bypasskoppling till din poolvärmepump. Med hjälp av bypassen kan flödet till poolvärmepumpen regleras. Med rätt flöde minskas slitaget på värmeväxlaren, poolvärmepumpen får en mer balanserad drift och du slipper onödiga flödesfel. Dessutom kan du helt strypa flödet till poolvärmepumpen vid underhåll. Justera bypassen enligt instruktionerna i manualen.

Läs mer om hur en bypassventil till poolvärmepump fungerar här: Bypass till poolvärmepump

Elanslutningar

Det är viktigt att elanslutningarna utförs korrekt i enlighet med manualen. Om du saknar de elektriska förutsättningarna som krävs, måste du anlita en behörig elektriker. El i kombination med vatten är förenat med livsfara, om inte anslutningarna utförs på rätt sätt. All inkoppling av el ska skyddas mot vatteninträngning. Enheten ska anslutas till jordat uttag och skyddas av jordfelsbrytare.

Placering

Att välja rätt placering på sin poolvärmepump är viktigt för att minska på slitage och för att kunna njuta av den under en längre tid.
Läs mer om hur du väljer rätt placering för din poolvärmepump här: Placera poolvärmepump rätt