Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Placering av poolvärmepump

Det är viktigt att poolvärmepumpen placeras på rätt sätt, för att undvika onödigt slitage och problem.

På rätt avstånd

Poolvärmepumpen ska placeras så att den har tillgång till frisk luft, el och poolfilterrören. Det är viktigt att poolvärmepumpen inte placeras för nära exempelvis väggar eller buskage. Vilka avstånd som krävs, finner du i manualen. Poolvärmepumpen bör också placeras inom 7,5 meters radie från poolen eller med en total maximal rörlängd på 30 meter, för att inte onödigt mycket värme ska gå förlorad.

På rätt plats i poolsystemet

Det är viktigt att poolvärmepumpen är placerad så att poolvattnet först passerar poolens cirkulationspump och filter, därefter poolvärmepumpen, och att alla kemikalier tillsätts på vattnets väg tillbaka till poolen. Detta för att inte poolvärmepumpen ska ta onödig skada av smuts eller höga koncentrationer av kemikalier.

På rätt underlag

Poolvärmepumpen ska stå på ett plant och stadigt underlag, så den kommer upp en bit från markytan. Exempel på passande underlag är plattor eller ett gjutet fundament.

Vid drift kommer det att bildas kondens på lamellerna i poolvärmepumpen och vid avfrostning kan det komma mycket vatten från poolvärmepumpen - upp till 10 liter i timmen är helt normalt. Detta kondensvatten samlas upp i bottenplattan och rinner ut genom dräneringshål. Det är viktigt att vattnet sedan dräneras på ett lämpligt sätt och har möjlighet att rinna undan.

Läs mer om viktiga saker att tänka på vid en installation av poolvärmepumpar här: Installation av poolvärmepump