Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Vad är en bra placering av poolvärmepump?
I artikeln...
Rätt avstånd
Rätt plats i poolsystemet
Rätt underlag

Placering av poolvärmepump

Det är viktigt att poolvärmepumpen placeras på rätt sätt, för att undvika onödigt slitage och problem.

Så ska poolvärmepumpen placeras

Det är några viktiga aspekter att ta hänsyn till, när du placerar din poolvärmepump.

Poolvärmepumpen bör inte placeras längre än 7,5 meter från poolen.
Du behöver också ta hänsyn till poolvärmpeumpens plats i poolsystemet.
Det är viktigt att placera pumpen på rätt underlag, vilket inkluderar egenskaper som plant och stadigt.

På rätt avstånd

Poolvärmepumpen ska placeras så att den har tillgång till frisk luft, el och poolfilterrören. Det är viktigt att poolvärmepumpen inte placeras för nära exempelvis väggar eller buskage. Vilka avstånd som krävs, finner du i manualen. Poolvärmepumpen bör också placeras inom 7,5 meters radie från poolen eller med en total maximal rörlängd på 30 meter, för att inte onödigt mycket värme ska gå förlorad.

På rätt plats i poolsystemet

Det är viktigt att poolvärmepumpen är placerad så att poolvattnet först passerar poolens cirkulationspump och filter, därefter poolvärmepumpen, och att alla kemikalier tillsätts på vattnets väg tillbaka till poolen. Detta för att inte poolvärmepumpen ska ta onödig skada av smuts eller höga koncentrationer av kemikalier.

Detta är poolvärmepumpens plats i poolsystemet. En bypass säkerställer lagom flöde.

» Så kopplar du in poolvärmepumpen

På rätt underlag

Poolvärmepumpen ska stå på ett plant och stadigt underlag, så den kommer upp en bit från markytan. Exempel på passande underlag är plattor eller ett gjutet fundament.

Vid drift kommer det att bildas kondens på lamellerna i poolvärmepumpen och vid avfrostning kan det komma mycket vatten från poolvärmepumpen - upp till 10 liter i timmen är helt normalt. Detta kondensvatten samlas upp i bottenplattan och rinner ut genom dräneringshål. Det är viktigt att vattnet sedan dräneras på ett lämpligt sätt och har möjlighet att rinna undan.

Köp installation
Du väljer enkelt till installation inne på våra poolvärmepumpar. Här kan du läsa mer om installationen.