Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Energimärkning av ackumulatortank

Energimärkningsetiketten ska hjälpa dig som kund, att välja energisnåla produkter. Inom området varmvattenberedning och varmvattenlagring finns flera olika etiketter, den vi går igenom här är den för ackumulatortank, som fokuserar på lagring av varmvatten.

Energimärkning av ackumulatortank

Ackumulatortankar har en annan energimärkningsetikett, som fokuserar på ackumalatortankens funktion - nämligen att lagra varmt vatten från en annan värmekälla. 

symbol för ackumulatortank

En varmvattentank som symbol

Den lilla symbolen som ser ut som varmvattentank visar att energimärkningen gäller för ackumulatortankar.

Vilka energiklasser finns för ackumulatortankar?

Sedan september 2017 går skalan för energiklasserna mellan A+ och G. Dessa energiklasser grundar sig i hur stora stilleståndsförluster tanken har.

Vad kan jag mer läsa ut från energimärkningsetiketten?

På energimärkningsetiketten kan du också få information om:

  • stilleståndsförluster i Watt
  • tankens volym i liter.
energimarkning för ackumulatortank

Annan energimärkning av varmvattenberedning

Inom varmvattenberedning finns det fler energimärkningsetiketter. Gå vidare till dessa områden, om du vill veta mer.

Energimärkning av elvarmvattenberedare

Elvarmvattenberedare har sin egen energimärkning. Denna energimärkning grundar sig i produktion av varmvatten.

Läs mer

Energimärkning varmvattenberedare

Energimärkning av värmepumpsberedare

En värmepumpsberedare, som använder värmepumpsteknik för att på så vis producera tappvatten mer effektivt, har ungefär samma energimärkningsetikett som varmvattenberedaren. Dessa kan därför jämföras. Dock har värmepumpsberedaren även information om effektivitet i olika klimatzoner, eftersom den påverkas av klimatet.

Läs mer om energimärkning av värmepumpsberedare