Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Korrosionsskydd för ackumulatortank

Korrosion är egentligen bara ett lite finare ord för rost. Korrosion innebär att material med tiden fräts sönder i kontakt med till exempel luft eller vatten.

En ackumulatortanks inre befinner sig i ständig kontakt med vatten och därför uppstår korrosion. Men vatten har olika kvalitet på olika platser och beroende på vattnets kvalitet passar olika material. Det material som utgör kontaktytan mot vattnet kallar man därför korrosionsskydd. Om du väljer ett korrosionsskydd som passar ihop med vattnet i ditt hem, minskar risken för korrosion och din ackumulatortank håller längre.

Vi har modeller med alla korrosionsskydd

På Polarpumpen erbjuder vi ackumulatortankar med alla olika korrosionsskydd. Du hittar enklast en ackumulatortank med rätt korrosionsskydd genom att välja det korrosionsskydd du önskar i filtreringen. Vissa modeller kommer med flera valmöligheter, när det gäller korrosionsskydd

Till produkter

rost

För att förhindra snabb korrosion i ackumulatortanken, behövs rätt korrosionsskydd.

Vattenkvalitet

Vattnet i våra kranar består inte endast av den kemiska förening som betecknas H20. I vattnet förekommer även en rad andra ämnen, som påverkar vattnets kvalitet och egenskaper.

Om du har kommunalt vatten hittar du information om vattenkvaliteten på kommunens hemsida eller hos det vattenverk som levererar vattnet. I de flesta kommuner har vattnet relativt normala värden och kräver inget särskilt korrosionsskydd.

Vattenkvaliteten beror på:

 • kloridhalt
 • pH-värde (mängd vätejoner)
 • hårdhet (mängd kalk och magnesium)
 • mängd kolsyra, järn eller mangan
 • ledningsförmåga

Olika korrosionsskydd

Det finns tre olika korrosionsskydd. Korrosionsskydden passar olika typer av vatten och säkerställer att ackumulatortanken håller så länge som möjligt.


Rostfritt stål

Rostfritt stål är ett av de vanligaste korrosionsskydden. Detta material passar bra om vattnet är surt och kolsyrehaltigt. Rostfritt stål ska du däremot undvika om vattnet är hårt eller har hög kloridhalt. I kombination är dessa extra skadliga för det rostfria stålet.

Varmvattenberedare med korrosionsskydd av rostfritt stål

Passar:

 • Surt vatten / lågt pH-värde
 • Kolsyrehaltigt vatten

Passar inte:

 • Hög kloridhalt / salt
 • Hög kalkhalt / hårt vatten

Koppar

Koppar är ett passande korrosionsskydd om vattnet är hårt. Däremot passar det inte till surt vatten eller vatten med en hög kloridhalt.

Varmvattenberedare med korrosionsskydd av koppar

Passar:

 • Hög kalkhalt / hårt vatten

Passar inte:

 • Surt vatten / lågt pH-värde
 • Hög kloridhalt / salt

Emalj och offeranod

Emalj är det korrosionsskydd som passar vatten med en hög kloridhalt. Emalj passar däremot inte till högt pH-värde eller höga temperaturer. För att offeranoden ska fungera optimalt krävs också att vattnet har en god ledningsförmåga. Är vattnets ledningsförmåga dålig kan du behöva en annan sorts anod.

Ackumulatortankar av emalj använder sig av en offeranod i ett material som korroderar istället för själva ackumulatortanken. Dessa behöver därför bytas med jämna mellanrum. Offeranoder tillverkas av ett material som lättare reagerar kemiskt, än det material som varmvattenberedaren är tillverkad av. Vanliga material i offeranoder är magnesium och zink. Med surt eller hårt vatten förbrukas anoden snabbare.

Varmvattenberedare med korrosionsskydd av emalj

Passar:

 • Hög kloridhalt / salt
 • God ledningsförmåga

Passar inte:

 • Högt pH-värde
 • Hög temperatur

Behöver du ett särskilt korrosionsskydd?

Om du behöver hjälp med att välja en ackumulatortank med ett särskilt korrosionsskydd, kan du använda filtreringen på kategorisidorna för att få fram modeller med ett korrosionsskydd som passar dig. Du är du välkommen att kontakta våra rådgivare, så får du hjälp att hitta en passande ackumulatortank. Du når våra rådgivare på 0770 - 777 600 eller via vårt kontaktformulär.