Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vilken sorts varmvattenberedare passar mig?

Att hitta rätt varmvattenberedare är inte helt lätt. Begreppet används ofta för en rad mycket olika produkter, och samma namn används av olika tillverkare och återförsäljare för olika typer av produkter. Varmvattenberedare lagrar varmt vatten och i vissa fall värmer de även vattnet.

Alla typer av varmvattenberedare

Hus med eller utan vattenburen uppvärmning

Den mest avgörande aspekten vid val av varmvattenberedare är vilken typ av uppvärmning ditt hus har. Olika sorter passar helt enkelt olika typer av uppvärmningssystem

olika sorters varmvattenberedare

Vilken sorts varmvattenberedare passar dig?

Hus utan vattenburen uppvärmning / direktverkande el

I ett hus som värms med exempelvis direktverkande el behöver man en varmvattenberedare med en egen varmvattenproduktion, som ser till att det finns varmt tappvatten i huset.

Mer om varmvattenberedare

Hus med vattenburen uppvärmning

I ett hus med vattenburen uppvärmning har man vanligtvis en och samma värmekälla till både huset och tappvattnet. Ibland finns en ackumulatortank inbyggd i värmekällan och ibland har man en separat ackumulatortank.

Mer om ackumulatortankar

Varmvattenberedare med egen varmvattenproduktion

En varmvattenberedare med egen produktion av varmvatten kallas ofta förrådsberedare. Det vanligaste är varmvattenberedare där vattnet värms av el (elvarmvattenberedare), men det finns även andra sorter.

I varmvattenberedare kan vattnet bl.a. värmas med hjälp av:

  • El
  • Ved
  • Gas
  • Solfångare
  • Värmepumpsteknik

Hos oss hittar du elvarmvattenberedare, men också varmvattenberedare som utnyttjar värmepumpsteknik (varmvattenvärmepumpar eller värmepumpsberedare). Med hjälp av värmepumpstekniken blir värmeproduktionen energisnål - ett utmärkt alternativ i hus med direktverkande el eller sommarstugan.

Till elvarmvattenberedare Till värmepumpsberedare

Ackumulatortank till extern värmekälla

En ackumulatortank (ibland varmvattentank) tar emot värme från en annan värmekälla, exempelvis en luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump eller bergvärmepump, och värmen kan användas till både vattenburen uppvärmning och tappvatten. Vissa värmepumpar har en inbyggd varmvattentank, andra har en extern. Vanligtvis finns en inbyggd elpatron i varmvattentanken, som hjälper till med uppvärmningen, om värmekällan inte räcker till, men de är konstruerade för att huvudsakligen ta emot värme från en annan källa.

Oftast kan ackumulatortankar ta emot varmvatten från flera olika källor och det kan därför finnas möjlighet att behålla en gammal panna för spetsvärme eller koppla till solfångare.

I ackumulatortanken finns vanligtvis en inbyggd förrådsberedare eller en genomströmningsberedare som står för tappvarmvattnet.

Till ackumulatortankar

Ackumulatortank för förvaring av mycket varmvatten

Ordet ackumulatortankar används ibland endast för mycket stora varmvattentankar för förvaring av varmvatten från exempelvis vedpannor eller solfångare som producerar stora mängder varmt vatten under en kortare tid. I ackumulatortanken förvaras varmvattnet och portioneras ut i huset efter behov.

Vad är en genomströmningsberedare?

Ordet genomströmningsberedare används vanligtvis för varmvattenberedare som värmer vattnet då det passerar genom varmvattenberedaren. Detta är mycket energikrävande, men används ibland där varmvattenbehovet inte är så stort, exempelvis sommarstugor. De är vanligare utomlands.

Ordet genomströmningsberedare används också ofta för att beteckna en viss teknik på uppvärmning, där vattnet värms genom genomströmning i tanken, vilket är vanligt i exempelvis luft-vattenvärmepumpar med inbyggd varmvattenberedare eller ackumulatortankar. Då talar man om att de har en inbyggd genomströmningsberedare.

Vad är en arbetstank?

En arbetstank är en mindre varmvattentank, som används för att hjälp värmekällan och systemet att samarbeta på ett bra sätt. I ett hus med ett äldre vattenburet uppvärmningssystem, kan en arbetstank var en mycket lönsam investering och öka besparingen med en nyinstallerad värmepump.

Till arbetstankar