Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Standardinstallation värmepumpsberedare

Här kan du läsa på om vad som ingår i vår standardinstallation värmepumpsberedare, och om vilka förberedelser som behövs och vilka förutsättningar som måste uppfyllas vid monteringen.

Allt för att det ska gå små smidigt som möjligt vid monteringen och så att både du och installatören har full koll på vad som ingår.

Hur beställer jag en standardinstallation?

våra produkter väljer du enkelt till installation. Du börjar med att testa om vi erbjuder installation för ditt postnummer och sedan är det bara att välja vilken installation som passar dig bäst - med eller utan rot.


Beställ en installation av värmepumpsberedare

Låt våra VVS-montörer installera din värmepumpsberedare! Vi erbjuder en helhetslösning där installatören både demonterar den befintliga värmepumpsberedare och monterar den nya. Allt material ingår i installationskostnaden. Alla våra samarbetspartners är VVS-certifierade och Säker-vatten-certifierade. Enkelt, smidigt och prisvärt.

Vad är innebär en installation av värmepumpsberedare?

Vid installation av värmepumpsberedare sker en nedmontering av befintlig varmvattenberedare. Därefter monteras den nya värmepumpsberedaren med tillhörande installation av vattenanslutning och frånluft ut genom vägg med kallrasskydd.

Vad ingår i installationen?

I vår standardinstallation av värmepumpsberedare specificeras allt som ingår för att göra det lätt för dig som kund att veta vad det är du får och vilka förutsättningar som finns för installationen. Bland annat ingår demontering av befintlig beredare och anslutning mot befintliga vattenanslutningar.

För mer detaljer om vad som ingår, vänlig se teknisk data

Förberedelser inför installation

För att vi ska kunna utföra installationen hemma hos dig är det viktigt att du har förberett platsen genom att städa undan samt säkerställt att den är bärfast och plan. Om installationsplatsen saknar elektrisk anslutning så måste du kontakta en elektriker till innan installationen.

Du måste även innan installationstillfället kontrollera att den befintliga vattenavstängningen fungerar korrekt och meddela installatören om funktionen lagom till installationsdagen.

Förutsättningar för installation av värmepumpsberedare

Det finns vissa grundläggande kriterier som behöver uppfyllas för att vi ska kunna installera din nya värmepumpsberedare hemma hos dig, kontrollera därför noggrant att du uppfyller alla dessa kriterier.

Behöver du hjälp så går det bra att kontakta våra rådgivare, annars se teknisk information.

  • Värmepumpsberedaren och övrigt material som skickas till dig skall placeras i utrymmet där arbetet ska utföras. Inbärning och utbärning ingår inte i installationen.
  • Golvbrunn måste finnas i installationsutrymmet.
  • Vid flerbostadshus ansvarar du för att vattnet går att stänga av och att övriga boende informeras om driftstoppet, du måste även veta vart vattenavstängningen är och hur den fungerar.
  • Väggmaterial skall vara av lättforcerad karaktär, t.ex. Trä eller Leca. Betong eller gråsten ingår ej.
  • Anslutningspunkter för vattenburet system ska ha ett maximalt avstånd om 2.5 meter från installationsplatsen.
  • Maximalt avstånd från värmepumpsberedaren till yttervägg är 1.5 meter.
  • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil, du står för tillkommande avgifter för t.ex. Färja, parkering eller övriga transportkostnader.

Att tänka på inför installation

Efter att du har köpt din värmepumpsberedare och du har säkerställt de grundläggande kriterierna för installationen, så kan du funnit avvikelser i materialbehovet. I de fall när man behöver komplettera med material eller arbete gör du enkelt upp detta direkt med installatören.

Det är viktigt att om man på förhand vet att det kommer tillkomma material meddelar installatören detta så fort som möjligt, för att minimera tidsförluster och onödiga resor.

Möjlighet till rotavdrag

Du har möjlighet att via tillval nyttja rotavdrag på 30 % när du köper tjänsten installation. Då behöver vi även ditt personnummer samt din fastighetsbeteckning. Vi sköter all kontakt med Skatteverket, men det är ditt ansvar att veta om du uppfyller kraven.

Teknisk specifikation

Allmänt

Rotavdrag   Du köper antingen en installation med eller utan rotavdrag. För ROT-avdrag behöver Polarpumpen AB ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Bor du bostadsrätt behövs även bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer. Om Skatteverket inte beviljar hela den preliminära skattereduktionen som Polarpumpen AB dragit av, har Polarpumpen AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.
Tillstånd   Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns. Polarpumpen AB förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Polarpumpen AB alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.
Installation på plats utan farbar väg   Kund står för eventuella avgifter för parkering och färja. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Arbetsutrymme

Takhöjd m Minimum 2.2 meter
Tappvattenanslutning, avstånd m Max 2.5 meter
Avstånd till yttervägg m Högst 1.5 meter från beredare

Arbete

Håltagning Lättforserat material Ja, 30 cm (ej betong, gråsten, timmer)
Demontering gammalt system   Ja
Nedtappning gammalt system   Ja
Inbärning och Bortforsling   Nej, kontakta säljare vid behov
Inkoppling befintligt tappvattensystem   Ja
Inkoppling tillbehör, t.ex. solslinga   Nej
Isolering av luftrör   Ja
Funktionstest   Ja
Instruktion om handhavande   Ja
Grovstädning   Ja, emballage bortforslas ej
Rengöring av ventilation   Nej
Tätning av väggenomföring   Ja, med kallrasskydd
Elarbete   Nej

Material

Blandningsventil   Ja
Avstängningsventil   Ja
Kikventil   Ja
Filterlåda   Nej, tillval
Kopparrör m 5
Pressdelar st 10
Metallslang m 5
Spirorör m 3

Övrigt

Ta emot leverans   Kunds ansvar
Plocka undan på installationsplatsen   Kunds ansvar
Ev. förberedelse av tillbehör   Se respektive tillbehör
Hjälpa till att bära vid behov   Kunds ansvar