Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Guide: Har du ett bra inomhusklimat?

Vet du hur bra ventilationen fungerar i ditt hus, så att du, din familj och ditt hus har rätt förutsättningar för att må bra? För att kunna andas in och andas ut behöver ny luft komma in i huset och gammal luft behöver transporteras ut. Med ny frisk luft känner du dig piggare, men den använda luften i ditt hus behöver även ventileras ut för att ny ska kunna komma in.

Luft in i huset

I varje rum i ditt hus behöver det komma in luft och därför bör det finnas minst en friskluftsventil i varje rum. Det finns dock ett undantag och det gäller kök samt badrum där luften endast ska gå ut ur huset.

En friskluftsventil täcker upp ett rum på 25 m2. Har du ett större rum behöver du mer än en friskluftsventil i rummet. För att få veta hur många friskluftsventiler ditt hus behöver, får du fram genom att svara på följande frågor:

  • Hur många rum i ditt hus på max 25 m2 saknar en friskluftsventil?
  • Hur många rum i ditt hus över 25 m2 saknar friskluftsventiler?

Här kan du beställa de friskluftsventiler du behöver till ditt hus.

Luft ut ur huset

I varje badrum, toalett eller övrigt våtutrymme som exempelvis tvättstuga, behövs en frånluftsfläkt för att luften ska kunna transporteras ut.

Genom att besvara nedanstående fråga, får du veta hur många frånluftsfläktar du behöver i ditt hus:

  • Hur många badrum, toaletter eller övrigt våtutrymme saknas det en frånluftsfläkt som går konstant?
Här kan du beställa de frånluftsfläktar du behöver till ditt hus.