Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Fukt och avfuktning

Luften innehåller alltid en viss mängd fukt. Därför är det viktigt att hus byggs på ett sätt som kan stå emot fukten och hållas torrt. Om hus konstrueras felaktigt kan man få problem med för höga fukthalter i huskonstruktionen. Hus som utsätts för fukt under en längre tid blir extra känsliga för att drabbas av röta och mögel.

Upptäcka fuktproblem

mätning av fukt i hus

Att mäta fukt

När en fuktskada väl är synlig för blotta ögat har utrymmet troligen varit utsatt för höga fukthalter länge. Som husägare är det därför bra att kontrollera huset i förebyggande syfte. Med en kontroll av utrymmet kan man upptäcka problemen i ett mycket tidigt skede och vidta åtgärder innan det blir dyrt.

Ta hjälp av våra texter:

Allt om fuktmätning

Beställ produkter:

Till produkter inom fuktmätning

Åtgärder mot fukt

en avfuktare från Woods i tvättstuga

Olika avfuktare

För att förebygga fuktskador kan man installera en avfuktare. En avfuktare är nödvändig för att förhindra att tidigare problem kommer tillbaka. Har man problem med mögel och röta i huset, måste detta åtgärdas och ju tidigare desto billigare.

Ta hjälp av våra texter:

Olika sorters avfuktare

Beställ produkter:

Till avfuktare

Fukt på vind

åtgärder vidtas på en fuktig vind

Har du fuktigt på din vind?

Problem med fukt på vind uppstår ofta genom att varmluft läcker från våningarna under och hamnar på den kalla vinden. Fukt vandrar även in genom ventilerna och via takfoten. När varmare luft kyls ner inne på vinden och kondenserar blir fuktnivåerna på vinden höga.

Ta hjälp av våra texter:

Mer om fukt på vind

Fukt i krypgrund

krypgrund med grus, berg, grundmurar och trossbotten

Har du en fuktig krypgrund?

I krypgrunden är det som regel ganska kallt. På sommaren är det vanligt att varm och fuktig luft letar sig in i krypgrunden. Där kyls den ned och fuktnivåerna blir höga med mögelpåväxt som resultat.

Ta hjälp av våra texter:

Mer om fukt i krypgrund

Mögel och röta

svartmögel och röta på en vind

Mögel och röta väntar på fukten

Ett fuktigt inomhusklimat skapar goda förutsättningar för att mögel och röta ska kunna växa. Mögel leder ofta till hälsoproblem; röta angriper virke i huset och påverkar husets konstruktion. Mögel och röta kan bli dyrt att åtgärda, men genom att vidta förebyggande eller snabba åtgärder kan man komma lindrigare undan.

Ta hjälp av våra texter:

Läs mer om mögel och röta

Fastighetsaffär och besiktning

nycklar i en dörr, symboliserar en husaffär

Ska du sälja eller köpa hus?

Vid husaffärer kommer ofta problem med fukt upp till ytan; och ett fuktigt hus kan bli svårt att sälja. Genom att beställa en besiktning i god tid, hinner du vidta åtgärder inför fastighetsaffären.

Ta hjälp av våra texter:

Fastighetsaffär och fukt Besiktning av hus

Fukt och mögel finns naturligt i luften

All luft innehåller fukt och luften är mer eller mindre fuktig beroende på dess temperatur. Ju varmare luft desto mer fukt kan den innehålla. När varm luft kyls ner kan den inte längre bära samma mängd fukt. Fukten fälls ut som kondens eller vattendroppar.

I Sverige varierar temperatur och luftfuktighet mycket under året med kondens och fritt vatten i huskonstruktioner som resultat. Det kan vara stor skillnad mellan inom- och utomhusklimat. Detta ställer höga krav på våra byggnader.

För att mögel och röta ska börja växa krävs flera förutsättningar:

  • Fukt
  • Tillräckligt hög temperatur (minst ca 0°C)
  • Näring i form av organiskt material
  • Att alla förutsättningarna uppfylls under tillräckligt lång tid

Mögelsporer finns överallt i luften. Fröet till ett angrepp finns alltså redan där och kommer slå rot när förutsättningarna för mögelpåväxt uppfylls. Under stora delar av året finns både tillräckligt med fukt och värme i vanligt utsatta utrymmen (vind och krypgrund) för att mögel ska kunna växa.

Av de olika förutsättningarna är det fukten som är enklast att kontrollera. Därför är det viktigt att hålla koll på fuktnivåerna i hemmet. Kan man hålla fukten under riskabla nivåer är man som regel säker från mögel och röta.

Fuktproblem på vind och i krypgrund

Kallvindar och krypgrunder utgör konstruktioner som ofta drabbas av fuktproblem. Höga fuktnivåer uppstår på kallvindar och krypgrunder vid olika tidpunkter på året:

  • Sommarhalvåret - Risk för fuktproblem i krypgrund
  • Vinterhalvåret - Risk för fuktproblem på vind