Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Konvektion
Diffusion
Kapilärsugning

Fuktvandring - hur förflyttar sig fukt

Fukt förflyttar sig, eftersom naturen strävar efter balans. Är det mycket fukt på ett ställe och mindre på ett annat, kommer naturen försöka se till att skillnaden jämnas ut. Det finns tre olika sätt för fukt att flytta på sig - konvektion, diffusion och kapillärsugning.

Vad är konvektion?

Konvektion är hur luftströmmar flyttar fukt från ett ställe till ett annat. Luft rör sig i och med skillnader i lufttryck, och luften tar med sig fukt. Ventilation är en kontrollerad konvektion, där luften tar med sig fukt in och ut ur en byggnad. Konvektion kan både innebära att det blir mer eller mindre fukt i ett utrymme.

För att hindra att fukt förs in i väggar och upp på vinden via luftströmmar kan man väggar och tak med en ångspärr.

Vad är diffusion?

Ångtrycket påverkar fuktvandringen och det är det som benämns som diffusion – ångan flyttas från ett högt ångtryck till ett lägre ångtryck. Jämfört med konvektion är diffusion en långsam process.

Om man har ett utrymme där luften innehåller mycket vatten och ett utrymme där luften innehåller lite vatten, kommer vatten förflyttas från det utrymmet med mycket vatten till det utrymmet som har lite vatten. Hur fort processen går beror på vilket material som befinner sig mellan de olika utrymmena, då olika material har olika ånggenomgångsmotstånd. Hur tjockt materialet är och hur mycket fukt det innehåller, kommer också att påverka hur mycket fukt som släpps igenom. Ett fuktigt material, med hög fuktkvot, släpper igenom mer fukt än ett torrt material.

Man kan alltså använda vissa material för att förhindra att fukt vandrar genom exempelvis en vägg.

Vad är kapillärsugning?

Kapillärsugning innebär att vattnets ytspänning gör att fukten sugs uppåt. Beroende på vilket material vattnet kommer i kontakt med sugs det upp olika mycket. Ett kompakt marklager som exempelvis lera suger upp mycket vatten. Det är därför man dränerar med krossad sten och makadam – fukten får svårare att vandra upp när marken blir luftigare.