Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Förklaring på svåra begrepp inom fukt.
Hitta förklaringen på vanliga ord inom fukt
Fukt, mögel, röta, sanering...

Fuktlexikon - ordlista för fukt och mögel

Har du kommit in på fukt, mögel, röta och sanering? Då har du kanske märkt att där finns en rad facktermer eller svåra ord, som gör att det kan vara svårt att förstå exempelvis ett besiktningsprotokoll. Här kan du hitta förklaringen på vanliga ord inom fukt, mögel, röta och sanering.

A

Avfuktare är det mest pålitliga skyddet mot höga fuktnivåer i utrymmen såsom vind och krypgrund. Vill du få hjälp med en energisnål och effektiv avfuktare – se vårt utbud av avfuktare här! Det finns flera olika sorters avfuktare. Avfuktarna har olika kapacitet att avfukta, men det är också stora skillnader i hur mycket energi de kräver.
Lär dig mer om avfuktare

B

Bitumen är ett ämne som framställs ur petroleum och används som bindemedel. Det används som bindemedel i ytbeläggning för körbara ytor (asfaltbetong), men också som ytlager på takpapp och vissa isoleringsmaterial. Bitumen används bland annat när man lägger asfalt men även i vissa huskonstruktioner. Bitumen i husbygge kan användas när man bygger på ojämna ytor som rör sig. Bitumen är ett tåligt membran som även kan användas vid tätning av exempelvis tak, som ytlager på takpapp. Det förekommer även i vissa isoleringsmaterial. Dock släpper bitumen emissioner vilket gör det till ett tveksamt material att använda i exempelvis krypgrunden. Risken finns att lukten sprider sig till hela huset.
Farliga ämnen i hus
Blånadssvamp är egentligen en egen sort svamp (Ophiostomatales), men det delar många egenskaper med både mögel och röta. Den ger ofta en blåaktig ton – därav namnet. Men namnet till trots kan den även dyka upp i andra färger – såsom svart, grå, brun eller grön och är därför lätt att förväxla med andra sorters svampangrepp.
Mer om blånadssvamp
Boracol är ett behandlingsmedel som används för att skydda trämaterial från insekter, svampar, fukt och mögel. Boracol impregnerar trämaterial och sänker vattenaktiviteten i det. På så sätt hindras tillväxt av mögel. Produkten används ofta som en mögeltvätt men bör snarare betraktas som en konserverande substans. Rätt använt är Boracol en bra kemilalie mot röta och insektsskydd. Man bör ändå veta om att Boracol är giftigt och kan ge nedsatt fortplantningsförmåga samt fosterskador.
Farliga ämnen i hus
Brunröta är den vanligaste formen av röta eller rötsvamp, som uppkommer i byggnadskonstruktioner av trä. Svampen trivs i barrved som är det i huvudsak mest använda virket i svenska byggnadskonstruktioner. Brunröta bryter ner cellulosa och meicellulosa. Hittar man ruttet trä i ett hus är det nästan helt garanterat angripet av brunrötesvamp. Det finns dessutom 180 olika typer av brunrötesvamp. Den farligaste formen av brunrötesvamp är den vanligt förekommande äkta hussvampen.
Mer om brunröta
Byggfukt innebär den fukt som kommer in i en byggnad via byggnadsmaterialen som byggnaden konstrueras av. Vid nybyggnationer är det viktigt att alla byggmaterial får torka ut innan huset isoleras och tätas för att fukten inte ska byggas in i det nya huset. När fukthalten är tillräckligt låg kan man färdigställa huset.

C

Cellplast finns i flera olika varianter och i olika hårdheter. Plasten är en form av polystyren som expanderats. Ett välkänt varumärke av cellplast är frigolit men det finns en mängd olika varianter och man skiljer mellan mjuk och hård plast. Mjuk cellplast används oftast till möbler och madrasser medan den hårda lämpar sig i byggkonstruktioner. Cellplast är tåligt mot fukt och används bland annat vid isolering av väggar, tak och golv. Det är ett utmärkt material för isolering av husets krypgrund.

D

Dränering innebär att man skyddar huset mot fukt från marken. Det gör man genom att leda om vattnet i marken så att det leds förbi huset istället för att trycka emot husgrunden. Vid dräneringen grävs ett dike runt husbottnen på ca 40 cm, diket skall vara djupare än grunden. Mot muren sätter man oftast ett tätskikt och eventuellt en dränerande isolering. Ett dräneringsrör i diket leder bort vattnet. Röret och diket täcks sedan över med makadam.

E

Emissioner är små partiklar eller strålning i luften. Byggmaterial har normalt låg egenemission men under påverkan av fukt och mögel kan emissionerna bli problematiska. Emissioner märks oftast som stugdoft eller mikrobiell lukt. Man skall ha stor respekt för alla emissioner i en huskonstruktion. Även om inte alla emissioner är skadliga för de boende kan de som är farliga innebära stor ohälsa. All lukt i ett hus bör redas ut, kommer lukten från husets krypgrund vara ett tecken på en fuktskada.

F

Fotokatalytisk sanering är en metod för att rena inomhusluften från bakterier och mögelsporer. Metoden används framförallt för att sanera luktsmitta i boytan. Vid en fotokatalytisk sanering använder man sig av en luftrenare. I luftrenaren utsätts luften för ozon (även kallat aktivt syre) som dödar de småpartiklar och mikroorganismer som finns i luften. Ozon är slagkraftigt mot mögelsporer och andra giftiga organismer som finns koncentrerade i inomhusluften i våra bostäder. Vid en sanering man ha i åtanke att ozon i större mängder är toxiskt mot människor och bör hållas nere på rimliga nivåer. Vid starkare saneringar med ozon bör man hänga undan sina oljemålningar då dessa löses upp av ämnet.
Fuktbelastning är den samlade mängden fukt genereras i ett utrymme eller på en yta. Det kan vara snö, is, smältvatten, regn och slagregn. Det kan även vara luftfukt från människor som matlagning, dusch, bad och inomhusväxter. Andra fuktkällor är vatten i och på marken, byggfukt materialen samt vatten från läckande installationer. Alla dessa fuktkällor kan belasta byggnaden. Äldre hus står oftast bättre emot fuktbelastning än nya hus. Det beror på att äldre hus fått självtorka i högre grad. Vid uppförande av moderna hus snabbtorkas ofta virket i ugnar vilket lämnar ett skörare virke som resultat.
Fukthalt Fuktkvot Fukthalt anger ett materials fuktinnehåll i hur många kilogram vatten som finns per kubikmeter torrt material. Begreppet används för fasta material som byggnadsmaterial, textil och trä. Fuktkvot är ett annat mått för hur mycket lagrad fukt som finns i ett material. En fuktkvot på 20 % betyder att ett kilo trä innehåller 200 gram vatten. Att veta hur mycket fukt ett material innehåller är intressant när man vill ta reda på om det finns risk för mögel eller röta att få fäste. Fuktkvoten förändras långsammare än luftfuktigheten och ger därför en bättre indikation när man endast kan mäta vid en tidpunkt.
Läs mer om att mäta fuktkvot i material
Fuktkvotsmätare Fuktkvotsindikator är ett instrument för att mäta fukt. Dessa mäter fuktkvoten eller hur mycket vatten, fuktkvot, som finns inuti ett material. En fuktkvot på 20 % betyder att ett kilo trä innehåller 200 gram vatten.
Läs mer om fuktkvotsmätare
Fukttillskott är skillnaden i luftens ånghalt inomhus jämfört med ånghalten i utomhusluften. Ett exempel är när varm luft från bostadsytan transporteras upp till en kallvind eller kall vind. Då de flesta vindbjälklag inte är helt lufttäta kommer den varmare inomhusluften att föra med sig fukt och öka den relativa luftfuktigheten på vinden. Ett ökat fukttillskott leder till en ökad fuktlast på husets klimatskärm.

H

Hussvampen tillhör de så kallade brunröta eller brunrötesvamparna och kan förstöra ett hus. Hussvamp (Serpula lacrymans, den gråtande, på latin), ett äldre namn på hussvampen är Merulius lacrimans. Svampen finns latent i de flesta trähus och väntar på rätt betingelser för att kunna bryta ut. Den äkta hussvampen kan orsaka de allvarligaste skadorna av alla brunrötesvampar då den själv kan binda och transportera fukt och därigenom skapa en gynnsam miljö av fukt.
Lär dig mer om hussvamp
Hygrodynamisk avfuktning betyder att ett utrymme ventileras med uteluft när ventilationen har en uttorkande effekt. Det vill säga när ånghalten, (ångtrycket), är högre inomhus än utomhus.
Mer om olika sorters avfuktare
Hysteres är ett begrepp för den förskjutning som sker i ett system när det utsätts för ovanliga påfrestningar under tid och därefter har svårt att anpassa sig tillbaka till rätt mätvärde. Låt oss säga att en fuktmätare mäter relativ luftfuktighet till 75 %. Under en tid går luftfuktigheten upp till otroliga 95 %. När den relativa luftfuktigheten återgår till det normala 75 % så tar det ett tag för fuktmätaren att mäta rätt luftfuktighet, vilket gör att den mäter fel. Det är systemets problematik med att återställa sig som kallas för hysteres. Hysteres är ett vanligt förekommande problem när det kommer till fuktmätare som mäter i realtid. För att systemet skall återanpassa sig behöver man ta in mätaren inomhus i ett par veckor innan det visar pålitliga siffror igen.
Lär dig mer om fuktmätare

I

Isolering vind är viktigt för att behålla värmen i huset. Ungefär 15-20 % av värmen i en vanlig villa försvinner genom taket. För att minska värmespillet kan man isolera kallvinden. Isolering av vinden är en lönsam investering att göra som fastighetsägare för att minska energiförbrukningen. Man bör dock ta med i beräkningen att ett minskat värmespill gör vinden kallare, vilket ökar relativ luftfuktighet där. Ökad luftfuktighet kan leda till mögelskada.
Mer om fukt och mögel på vind

J

Jordbakterier avger en luktsmitta eller unken lukt och kallas även för actinomycetiter eller mögelbakterier. De förekommer naturligt i jord och är därför särskilt vanliga i krypgrund och torpargrund.
Mer om jordbakterier
Jordlukt är egentligen ett konstigt begrepp eftersom jord egentligen inte luktar alls. När människor beskriver att de känner en jordlukt i huset är detta en tydlig indikation på att det kan förekomma mögel eller jordbakterier. Jordlukten känns ofta krypgrund beskrivs även som lukten i en potatiskällare eller jordkällare. Det kan vara svårt att själv känna jordlukt i sitt hem då luktsinnet snabbt vänjer sig, det enklaste är att be någon komma och lukta. Om man upplever jordlukt bör man undersöka vidare om det finns ett fuktproblem eller ett påbörjat mögelangrepp i krypgrunden.
Mer om fukt i krypgrund

K

Kondensation handlar om när vatten övergår från ånga till flytande form. Luften klarar av att bära en viss mängd fukt beroende på hur varm den är. Den maximala mängden vatten som luften klarar av att bära kallas för mättnadsvärde, eller daggppunkt. När mängden vattenånga överstiger luftens mättnadsvärde övergår vattenångan till dess flytande form som är vatten. Detta kallas för kondensation. Redan innan fukten kondenserar kan det finnas tillräckligt med fukt för att få problem med mögel och röta.
Har ditt hus problem med fukt
Kondensavfuktare kylavfuktare avfuktar luften genom att låta fuktig luft passera genom kylslingor. När luften kyls ner kondenserar vattenångan mot kylslingorna och förs ner i en behållare. Den torra, kalla luften värms sedan upp och leds ut i utrymmet igen. Kondensavfuktaren fungerar bäst när temperaturen är över 15° C. Därför används den med fördel i exempelvis tvättstugan, men inte på en vind eller i en krypgrund.
Mer om olika sorters avfuktare
Krypgrundsavfuktare säger man ofta om de avfuktare som används i krypgrunder. Att komma åt en krypgrund kan vara problematiskt, därför är ett avfuktningssystem som kräver minsta möjliga underhåll att föredra. Systemet bör även vara tåligt för krypgrundens låga temperaturer och inte påverkas av damm eller rost. Vanliga önskemål på en krypgrundsavfuktare är även att den skall vara tyst och energisnål. Eftersom den i princip inte syns, ställs däremot sällan krav på att den ska se snygg ut.
Här finns krypgrundsavfuktare
Källardoft innebär att man tycker att det luktar källare. Om du upplever att det luktar källare i huset bör du undersöka om huset drabbats av någon fuktskada eller mögelpåväxt. Lukten kan även bero på att något material i huskonstruktionen är behandlat med kemi. Om kemi avger lukt finns det anledning att tro att det släpper ifrån sig emissioner som kan vara skadliga när de finns i inandningsluften. Lukt av mögel och kemikalier är snarlika och det är inte självklart att man känner skillnad på dem. Källardoft luktar aningen unket, doften sätter sig även i kläder och känns när man går ut. Luktsinnet vänjer sig fort när man kommer in i en stängd miljö. Redan efter 20-30 sekunder har luktsinnet vant sig vid en avvikande lukt. Därför kan det vara svårt att känna källardoft i sitt eget hus, be någon annan att lukta.
Mer om fukt i källare

L

Luftavfuktare är ett annat ord för avfuktare. En slags maskin som används för att minska mängden fukt i luften, för att förhindra att mögel och röta kan växa i huset eller för att snabbare torka tvätt, så den inte börjar lukta.
Du hittar luftavfuktare här
Luftfuktighet handlar precis som namnet antyder om hur mycket fukt det finns i luften. Luftfuktighet kan mätas i absolut eller relativ luftfuktighet. Absolut luftfuktighet innebär exakt hur mycket fukt luften innehåller. Relativ luftfuktighet däremot innebär att man mäter i procent mot hur mycket fukt luften maximalt kan innehålla vid de aktuella förhållandena. Det är vanligast att man mäter i relativ luftfuktighet eftersom det är relativ luftfuktighet som påverkar både oss människor och de byggnader vi vistas i.
Läs mer om att mäta luftfuktighet
Luktsmitta uppstår när ett hus utsatts för elak lukt eller mögellukt under en längre tid. Närliggande material suger åt sig lukten och då uppstår en luktsmitta. Lukten kan spridas genom luften, exempelvis kan lukt från krypgrund eller vind ventileras in i bostadsytan. En luktsmitta sätter sig i kläder, tapeter och stoppade möbler och kan därför bli omfattande att sanera. Känner man att huset har en dålig lukt bör orsaken till denna utredas. Lukt som kommer från en mögelskada eller kemiskt behandlat trämaterial kan vara ohälsosam att andas in och behöver då åtgärdas. För att åtgärda en luktsmitta kan felbehandlat material behöva bytas ut. Om det inte är möjligt kan det luktsmittade utrymmet undertrycksventileras för att hindra spridning av lukten i bostadsytan. En ozongenerator kan också hjälpa till att ta bort kvardröjande luktsmitta efter att grundorsaken åtgärdats.
Så kan en ozongenerator ta bort luktsmitta

M

Mikrobiell lukt och påväxt visar på att det finns bakterier, mögel eller röta i ett hus. Mögelsvampar utsöndrar mögelgifter, eller mykotoxiner, som är skadliga att andas in för både människor och djur. Därför skall man aldrig tolerera mikrobiell lukt i en huskonstruktion. Mikrobiell påväxt innebär att det finns någon typ av synlig svampväxtlighet i huset. Detta är ett tydligt tecken på att huset är för fuktigt. Mikrobiell påväxt är ett samlingsnamn, som betyder att det förekommer någon slags mikrob i huskonstruktionen, som är synlig för blotta ögat. Det kan exempelvis röra sig om mögel, röta, blånadssvamp eller jordbakterier.
Mikrobiell lukt och påväxt
Mikroklimat säger man när klimatet inom ett begränsat område skiljer sig från omgivningen. I en huskonstruktion kan man säga att vind och krypgrund utgör sådana skillnader från husets övriga miljö att de kan kallas mikroklimat. En krypgrund är oftast kallare än uteluften under sommartid och varmare vintertid. Vinden blir i sin tur mycket varm på sommaren medan nattutstrålning vintertid gör den kallare än utomhustemperaturen under årets kallare perioder. Klimatskillnaderna i vind och krypgrund skapar förutsättningar för fuktskador.
Mykotoxiner kallas de mikropartiklar som alla mögelsvampar utsöndrar. I dagligt tal kallas de också för mögelgifter. De är skadliga för både människor och djur. Mykotoxiner är inte samma sak som mögelsporer, de är mycket mindre. Partiklarna är så små att de oftast inte kan filtreras bort. Mykotoxinerna är även luftburna, vilket betyder att de finns i inandningsluften i så gott som alla mögelskadade hus. Några av de hälsobesvär som kan kopplas till mykotoxiner är astma, luftvägsbesvär och huvudvärk men man vet inte exakt vilka gifter som orsakar vilka besvär man drabbas av. Barn är känsligare än vuxna. Man behöver inte uppvisa symptom för att ens hälsa skall ha påverkats negativt, problem som astma kan visa sig långt efter att man varit exponerad för mykotoxiner.
Lär dig mer om mögel
Mögel är mikrosvampar som växer som mycel. De är mycket viktiga i naturens ekosystem, då de bryter ner dött organiskt material. Begreppet mögel används ofta som samlingsnamn för alla angrepp av microorganismer på byggnadsmaterial. Det finns en mängd olika arter som kan växa på byggnadsmaterial och kan ha olika hälsoeffekter på människor.
Lär dig mer om mögel
Mögelhus är ett hus med så pass omfattande mögelskador att det finns hälsomässiga risker att vistas i huset och en mögelsanering är nödvändig. Andra begrepp för mögelhus är Sjuka hus och Sick building syndrome. Det är dock inte riktigt samma sak. Sjuka hus är en byggnad där man känner tydlig mögellukt eller att där finns en fuktskada. Sick building syndrome innebär att ett visst antal personer upplevt hälsobesvär som de förknippar med vistelse i byggnaden, detta kartläggs i samband med enkätundersökningar. Om en person blir sjuk av att vistas i ett mögelhus klassas detta för sjuka hus-sjukan.

N

Nattutstrålning innebär att ytor som är vinklade mot natthimlen kyls ner. Detta påverkar exempelvis tak och vindrutan på bilen, som blir kallare än sin omgivning. När luft, som alltid innehåller en viss mängd fukt, kommer i kontakt med det kalla innertaket kan kondens uppstå. Det kan till och med bli så kallt på takets insida att frost bildas av kondensen. När taket sedan värms upp av nästa dags varmare temperatur blir insidan på taket blött vilket skapar en bra grogrund för mögel att börja växa. Ökad ventilation på vinden kan då ställa till med mer problem relaterade till nattutstrålning. Ju mer luft som passerar genom vinden, ju mer fukt kommer i kontakt med de kalla ytorna och kondenserar. För att minska temperaturväxlingarna kan man isolera yttertaket eller skydda vinden med en vindsavfuktare.

O

Okulärbesiktning innebär besiktning med hjälp av syn och lukt. Som köpare av ett hus ansvarar man själv för att undersöka husets skick. Man kan beställa en professionell okulärbesiktning. En sådan besiktning skall upptäcka om det finns någon synlig mögel eller mögelpåväxt i huset.
Oxalsyra används i framställning av bläck, vid färgning och tryckning. Oxalsyran är 3000 gånger starkare än ättiksyra och finns naturligt i svampar, spenat, rabarber och harsyra. Syran framställs ur koloxid samt natriumhydroxid. Det är en frätande syra som skall behandlas varsamt. När hussvamp växer bildar den oxalsyra som en biprodukt. Oxalsyran hindrar svampens framväxt. För att neutralisera oxalsyran behöver hussvampen tillgång till kalk, något den får bland annat via murbruk och cement. Med tillgång till både fukt och kalk har hussvampen perfekta förutsättningar för att växa.
Ozonsanering innebär att man använder ozon vid sanering av dålig lukt. Vanliga användningsområden är vid lukt i soprum, kylrum, restauranger och röklukt. Ozonsanering är ett sätt att behandla en luktsmitta eller sanera ytligt mögel. Vid en sanering med ozon placeras en ozongenerator som tillverkar ozon/aktivt syre. Ozonet oxiderar luften så att allergener, virus, mikroorganismer och lukt elimineras. En sanering minskar risken att mögellukt eller annan oönskad lukt sprids i boytan, vid mer omfattande saneringar bör en saneringsfirma kontaktas.
Vill du veta mer om ozongenerator?

P

Pentaklorfenol är en kemisk substans som är starkt giftig mot alger, bakterier och hussvamp. Kemins effekt mot mögel och svamp är en anledning att exempelvis ledningsstolpar behandlas med pentaklorfenol för att öka hållbarheten. En ledstolpe som behandlats med pentaklorfenol ökar sin livslängd med nästan 30 år. Då pentaklorfenol är giftigt för svampar och mögel har det använts flitigt för att behandla trävirke till husbygge. Tanken var att huset då skulle vara skyddat mot framtida mögelangrepp. Pentaklorfenol är giftigt även för människor och släpper ifrån sig starka emissioner. Det är inte ovanligt att hus byggda före -78 är behandlade med kemin. Användningen av pentaklorfenolbehandlat virke i huskonstruktioner förbjöds 1978. Det är inte heller tillåtet att använda behandlat virke i byggnationer som kommer i kontakt med människor. Exempelvis är det förbjudet att använda pentaklorfenol när man bygger lekplatser och parker eller i virke som kommer i kontakt med odling.
Lär dig mer om farliga ämnen i hus
Probikssensor är en kemisk fuktmätare. Detta är ett bra verktyg för att kontrollera en krypgrund tid efter möjlighet för hussvamp växa. Probikssensorn visar när den relativa luftfuktigheten varit förhöjd i minst fyra timmar i sträck genom att färgas blå. Ju mer gränsvärdet överskridits, ju större del av mätområdet blir blått. Indikatorns utslag kan dock inte minska i färg, vilket betyder att den fortsätter att visa utslag även om luftfuktigheten sjunker under gränsvärdet.

R

Radon är en gas som uppstår när radium faller sönder. Gasen är helt luktfri men är skadlig för människor. Radon bildas i berggrunden och läcker upp genom marken när marklagren är luftgenomsläppliga. Om en huskonstruktion är oskyddad tar sig radon in i bostadsytan. Då värmen från huskonstruktioner skapar goda förutsättningar för radon att ta sig upp genom marken är det viktigt att husgrunder byggs på ett sätt som bildar en radonbroms som bromsar eller ventilerar bort radon. Krypgrunder drabbas oftast av fukt eller mögelskada när man vidtar åtgärder för att sänka radontransporten från marken. För att inte ersätta pest med kolera kan man installera kontrollerat undertryck som ventilerar bort radon, samt skyddar mot fukt och mögel. Man kan även bromsa radonvandringen genom att lägga armerad marktäckning längs krypgrundens botten.
Mer om radon
Relativ luftfuktighet är ett sätt att mäta hur mycket vattenånga luften innehåller. Vid relativ luftfuktigheten mäts luftfuktigheten i procent och jämförs med den maximala mängd fukt som luften kan bära innan ångan blir till vatten, vilket är när luftfuktigheten når 100 %. Med hur mycket fukt luften kan hålla är relativt, och beror på temperatur och tryckförhållanden. Det är därför man oftast mäter just relativ luftfuktighet och inte absolut (exakt mängd fukt i luften). Det intressanta är ju att veta när fukten börjar kondensera eller när förutsättningar för att mögel och röta ska kunna växa uppstår.
Mer om att mäta relativ luftfuktighet
Röta kan drabba ett hus med höga fukthalter och bryter ned husets konstruktion. Röta innebär att det finns ett svampangrepp på husets virke. Vid röta i hus handlar det oftast om vitröta, brunröta eller soft rot. Ordet röta betyder att någonting faller sönder och det är precis vad som händer när trävirke angrips. Svamparna som orsakar rötan lever på olika delar av virket och “äter upp” det.
Mer om röta och mögel i hus
Rötskada innebär att rötsvamp har angripit trämaterial i huskonstruktionen. Om rötskadan satt sig i husets bärande delar kan i värsta fall hela huset rasa. Rötsvamp trivs i fukt och en hög fuktighet är en förutsättning för att svampen skall börja växa. Det bästa skyddet mot en rötskada är därför att hålla huset fuktfritt. Fuktskador orsakas vanligtvis av oventilerad krypgrund eller på vind, felaktig tilläggsisolering eller eftersatt underhåll. Du kan hålla koll på huset genom regelbundna självkontroller.
Mer om röta och mögel i hus

S

Salter kan användas för att suga åt sig fukt. I naturen finns flera ämnen som suger åt sig fukt och man kan utnyttja naturens kemiska processer för att avfukta ett utrymme, då är det främst salter som används. Kalciumklorid är ett vanlig salt att använda tack vare sin hygroskopiska förmåga att ta upp vatten från luften. Saltet kan suga upp nästan lika mycket vatten som sin egen vikt innan det flyter sönder. Saltet fortsätter att behålla delar av sin fuktuppsugande förmåga trots att det är mättat men drar åt sig mindre fukt ju mer utspätt det blivit av vattnet. Ett vanligt exempel på en kemisk avfuktare som använder salt är Torrbollen. Avfuktningsmetoden används vanligtvis till utrymmen som saknar el, exempelvis båt och husvagn. Eftersom avfuktaren drar åt sig mindre fukt när saltet blivit mättat behöver man regelbundet fylla på saltet.
Skorstenseffekt är en naturlig självdragsventilation. Via otätheter strömmar tilluft in i huset och genom skorstenen strömmar frånluft. Den varma luften som strömmar ut genom skorstenen skapar luftrörelser på samma sätt som en fläkt fungerar. Skorstensverkan blir större ju fler våningsplan luften strömmar genom.
Sorptionsavfuktare är en sorts avfuktare. Tekniken bygger på att luft blåser mot en platta som behandlats med kemi för att absorbera fukten som finns i luften. Oftast används kisel på grund av sin förmåga att suga upp mycket vatten i förhållande till sin egen vikt. Genom att blåsa luften mot en kiselgelsrotor torkas luften. Den torra luften tillförs sedan utrymmet som skall avfuktas. När kiselgelsrotorn blivit mättad med fukt torkas den och kvar blir varm, fuktig luft som förs bort via en slang eller ett rör. Sorptionsavfuktare är populära i krypgrunder, då de fungerar bra vid lägre temperaturer. De fungerar bäst och utrymmet är tätt.
Mer om olika sorters avfuktare
Svartmögel är ett samlingsnamn på flera olika mögelarter om ser svarta ut när de växer.
Läs mer om svartmögel

T

Termisk avfuktare använder värme för att avfukta ett utrymme. Principen bygger på att varm luft bär mer fukt än kall luft, vilket betyder att när luften värms upp sjunker värdet på relativ luftfuktighet. Den termiska avfuktaren värmer luften tillräckligt mycket för att förhindra kondensation och håller samtidigt luftens relativa fuktighet på önskvärda nivåer under 75 %.
Mer om olika sorters avfuktare
Tjällyft innebär att en husgrund som inte placerats på tjälfritt djup, riskerar att lyftas upp när marken höjs av tjäle. Tjäle bildas varje vinter i Sverige och innebär att vatten fryser till is i marken. Is tar större plats än vatten vilket gör att marken höjs. Ju mer vatten marken innehåller ju mer lyfter grundbotten ur grunden vid tjällyft. Då tjällyften sällan är jämn blir följden ofta att golven lutar.
Tvättad singel är stenkross som är fritt från grus och smuts och används för dränering i bland annat husets krypgrund. Materialet läggs för att hindra grundvattnet att nå krypgrunden via kapillär stigning som annars sker naturligt. Om det singel man använder inte är tvättat får man inte den önskvärda kapillärbrytande effekten av byggnadens dränering. Då stiger fukt upp genom alla mindre partiklar såsom sand och smuts. För att hindra den omgivande jorden att blanda sig med den singel eller makadam som används placeras en filterduk mot marken innan materialet läggs.

U

Underhållsvärme innebär att du har en lägre värme i ett utrymme eller hus, för att skydda mot fukt- och frysskador, utan att slösa med energi i onödan. Om du har underhållsvärme i sommarstugan och kommer på besök under vintern, går det betydligt snabbare att värma upp och med fjärrstyrning kan man ha koll på värmen även på distans. Med avstängd värme måste man tömma rörsystemet i huset, för att säkerställa att rören inte fryser sönder under vintern.

V

Varmgrund är en krypgrund som är isolerad för att hållas varm. Tanken är att klimatet i grunden skall vara detsamma som i boytan. När man bygger hus med varmgrund isoleras bjälklaget mindre och merparten av isoleringen placeras mot marken och grundmuren. Ofta placeras husets värmekälla dessutom i grunden. Konstruktionen är effektiv för att undvika fukt, dock är det en dyr grundläggning. Kostnaden för att bygga om en krypgrund till en varmgrund är som regel både för kostsamt och för komplicerat för att vara ekonomiskt gångbart. Det man däremot kan göra är att isolera marken och väggarna i krypgrunden och installera en termisk avfuktare. Detta är ofta en mycket lyckad kompromiss.
Ventilation betyder att luft i byggnader byts ut. Att det är god ventilation i en bostad är viktigt för hälsan för de som bor där. Dålig ventilation gör att partiklar i luften står still och får människor att må dåligt. Många av dagens allergier kan kopplas till dåligt ventilerade hus och bostäder. I en nybyggd villa skall ventilationen motsvara minst 1/2 luftomsättning varje timma. Äldre hus har som regel mycket lägre luftomsättning, ca 0,2 omsättningar per timmar.
Mer om ventilation
Vitmögel är ett vardagligt namn för mögel som är vitt. Det ser ut som spindelnät eller vitt damm.

Å

Ångspärr sätts för att hindra att vattenånga pressas ut genom husets väggar och tak. Som regel ska alla platser i en huskonstruktion där det finns trä och isolering ångspärras. Ångspärren placeras alltid på den varma sidan av en konstruktion för att hindra fukt från att kondensera i konstruktionen när det gradvis blir kallare. Ångspärren skyddar på så sätt huset mot fukt och mögel. Det är en god idé att ångspärra sin krypgrund för att hålla ett torrare klimat där. Det görs fördelaktigt genom att täcka marken med armerad marktäckning som är helt fukt-tätt och extremt slitstarkt material.
Här kan du köpa marktäckning till krypgrund
Ångtryck är det tryck som ånga utövar. När man pratar om ångtryck menar man oftast mättnadstryck, vilket innebär att ångans tryck vid en viss temperatur är i jämvikt med en fast eller flytande form. Ett enklare sätt att förklara ångtryck är med vilken hastighet vatten avger vattenånga till omgivande luft.

Ä

Äkta hussvamp eller Serpula lacrymans är en sorts brunröta eller brunrötesvamp som kan få fäste i trä med en fuktkvot över 24 %. Äkta hussvamp är husägarens värsta skräck, eftersom den kan förstöra ett hus snabbt och effektivt.
Lär dig mer om hussvamp