Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Radon syns inte och luktar inte. Samtidigt kan det ge hälsobesvär för de som bor i huset.
I artikeln...
Är radon farligt?
Hur tar jag reda på husets radonvärde?
Vad kan jag göra åt radon?

Radon

Du kanske har hört att man kan ha problem med radon hemma? Vill du veta mer om det, har du kommit helt rätt.

Vad är radon?

När uran sönderfaller bildas radium som i sin tur sönderfaller till radon. Radon är en ädelgas som stiger genom marken och enkelt kan vandra upp i huset om det är byggt över en radonkälla. När radon kommit upp i luften sönderfaller det ytterligare ett steg och kallas då för radondöttrar.

Radon är osynligt och luktfritt, vilket gör att halterna endast upptäcks vid mätningar.

Var finns radon?

Marken i Sverige är rik på uran vilket innebär att det alltid finns en risk att hus byggs på platser där de utsätts för höga radonhalter. En del kommuner har riskbedömt vissa geografiska områden men även i så kallade lågriskområden förekommer det att hus utsättas för förhöjda radonvärden.

Det är under eldningsperioden 30 oktober - 1 april som hus utsätts för de högsta radonhalterna från marken. Det beror på att tryckbilden i huset gör att luft enklare stiger upp inne i huset än utanför när det är kallare ute. Hus på krypgrund klarar sig ofta bättre mot radon än hus som är byggda med platta på mark.

På 50- 60- och början av 70- talet var det vanligt att använda blåbetong när man byggde hus. Det man inte visste då var att blåbetongen är en källa till radon. I hus byggda med blåbetong kan radon utsöndras från golv, väggar och tak.

Radon kan även finnas i vatten. Vanligast är att hus med egen brunn utsätts från radon via vattnet.

Är radon farligt?

I Sverige finns ett bestämt gränsvärde på 200 Bq/m3 radon i hus. Hus med radonvärden som överstiger detta innebär en hälsorisk för människor att vistas i. Hälsorisken beror på att radon sönderfaller till radondöttrar som tenderar att fastna i lungorna då de andas in.

Den hälsofara som radondöttrarna kopplas till är lungcancer. Personer med astma och rökare löper störst risk att drabbas. Radon uppges orsaka ca 500 fall av lungcancer i Sverige varje år.

Hur tar jag reda på husets radonvärde?

Radon räknas inte som dolt fel vid en fastighetsaffär och det är köparens ansvar att ta reda på radonhalterna. Samtidigt kan det ligga i säljarens intresse att kunna uppvisa låga radonvärden eftersom det kan höja huspriset. Säljaren och mäklaren har dock ingen skyldighet att underrätta köparen om radonhalten i huset.

Det enklaste sättet att ta reda på husets radonvärde är genom en mätning. Mätningen bör ske under årets kallare månader då halterna är som högst. Det går såklart att mäta radon även på sommaren men man kan då behöva komplettera med en mätning vintertid för att få ett tillförlitligt resultat.

Vad kan jag göra åt radon?

Vilken åtgärd du bör vidta beror på vart radonet kommer ifrån. De vanligaste källorna till radon är marken, vatten och byggmaterial i form av blåbetong.

Om det har konstaterats höga värden av radon från blåbetong finns det som regel två olika sätt att minska riskerna. Det vanligaste är att öka luftomsättningen genom mekanisk ventilation. På så sätt ventileras delar av strålningen ut ur huset. det andra alternativet är att ta bort blåbetongen från konstruktionen. Att ta bort betongen kan ofta innebära så stora ingrepp att det sällan är ekonomiskt rimligt.

Om källan till radon kommer från vattnet åtgärdas det enklast med hjälp av en radonavskiljare som luftar vattnet.

Hur du hanterar radon som stiger ur marken beror på hur huset är byggt. Ett hus på krypgrund eller torpargrund kan radonsäkras genom att skapa ett undertryck i grunden som tvingar ut radonet via ventilerna istället för upp i huset. Är huset grundat med platta på mark kan en radonsug installeras för att skydda inomhusmiljön. Radonsugen suger ut luft under plattan och minskar på så sätt trycket av luft in mot boytan i huset.