Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Enligt Boverket har mer än var fjärde krypgrund i Sverige skador som kan påverka inomhusmiljön negativt.
I artikeln...
Är fukt i krypgrunden ett problem?
Svårsålt hus med fuktdrabbad krypgrund
Hur vet man om krypgrunden är fuktig eller inte?

Krypgrunder drabbas ofta av fukt

Krypgrunden är en känslig del av huset när det kommer till fuktskador. Att krypgrunder och torpargrunder drabbas av fukt- och mögelskador är snarare regel än undantag och ett vanligt förekommande problem.

Är fukt i krypgrunden ett problem? 

Fuktskador i krypgrunden är ett vanligt förekommande problem och enligt Boverket har mer än var fjärde krypgrund i Sverige skador som kan påverka inomhusmiljön negativt. I statistiken har man inte inkluderat krypgrunder med mindre fuktskador vilket innebär att det troligtvis är ännu vanligare med fuktskador i krypgrunden än så. Eftersom fukt och mögel är vanligt förekommande problem i krypgrunden är det en god idé att avfukta krypgrunden. 

Att bo i ett fuktskadat hus ökar risken att drabbas av luftvägsproblem med 30 - 50 % och påverkar hälsan negativt. Fukt utgör en förutsättning för röta, svamp och mögel. Mögel producerar gifter och dessa kan leta sig upp i boytan och ge hälsobesvär för de inneboende. Röta i sin tur försvagar bärigheten i organiska material och i värsta fall kan huset rasa. 

Organiskt material i krypgrunden utgör en risk för fukt.
En krypgrund är en riskkonstruktion, där ventilation och låga temperaturer sommartid, utgör en grund för kondensrelaterade fuktskador.
En avfuktare i krypgrunden kan skydda mot problem.
TrygghetsVaktens avfuktare med termisk och hygrodynamisk teknik är ett energisnålt alternativ för krypgrunden.

Svårsålt hus med fuktdrabbad krypgrund 

Att sälja ett hus med fuktproblem kan vara riktigt svårt. Fuktproblemen upptäcks i besiktningen och hela affären kan gå i stöpet, eller så måste man åtgärda fuktproblemen för dyra pengar, innan affären kan gå igenom. Med hjälp av en fuktmätning kan du lätt få veta om din krypgrund befinner sig i riskzonen för fuktskador eller inte. 

Det kan bli svårt att sälja sitt hus, om det är problem med fukt och mögel i krypgrunden.

Hur vet man om krypgrunden är fuktig eller inte? 

Dels bör du kontrollera din krypgrund med jämna mellanrum, särskilt under sommarhalvåret. Sen kan det också vara bra att mäta fuktnivåerna, eftersom fukt kan ställa till problem även när det inte syns. 

Läs mer: 

En avfuktare för krypgrunden skyddar huset 

Att förebygga fukt i krypgrunden är alltid billigare än att åtgärda fukt- och mögelskador. Om krypgrunden blivit fuktskadad en gång måste åtgärder vidtas för att fukt- eller mögelskadan inte skall komma tillbaka. Krypgrunden är enkel att skydda och en fuktsäker krypgrund kan förlänga hela husets livslängd. Det bästa och enklaste sättet att skydda huset är att installera en avfuktare. Ett effektivt avfuktningssystem håller krypgrunden torr och skyddar krypgrunden mot framtida mögelangrepp och fuktskador. Om du redan upptäckt mögel eller fukt i krypgrunden bör en avfuktare installeras efter utförd mögelsanering. Saneringen tar bort möglet och avfuktaren ser till att det inte kommer tillbaka. 

» Till krypgrundsavfuktare 

Inte bara fukt i krypgrunden 

Fukt i krypgrunden är ett vanligt problem men även radon, sumpgaser och jordbakterier är vanligt förekommande otrevligheter i krypgrundens grundbotten som kan påverka inomhusmiljön negativt. Genom att täcka grundbotten med en tät marktäckning hindras fukt och skadliga gaser från att sugas upp i krypgrunden och föras vidare med luften in i bostaden. 

Skydda krypgrunden

En blindbotten, eller trossbotten, är undersidan av ett bottenbjälklag. Med enklare ord ”taket” i krypgrunden. Blindbotten bär isoleringsmaterialet och skyddar bjälklaget mot olika påfrestningar, till exempel fukt- och mögelskador. Det är därför mycket viktigt att du väljer rätt material, annars är risk för mögel stor. Eftersom blindbotten skall skydda både bottenbjälklaget och isoleringen är det extra viktigt att välja rätt material. Rätt material är det som inte möglar, därför går allt organiskt material bort.