Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Fuktkvot mäter man i material såsom trä. En fuktkvot på 17 % eller mer innebär stor risk för mögel.
I artikeln...
Ger en god ögonblicksbild
Så går fuktkvotsmätning till
Var ska jag mäta

Mäta fuktkvot på vind, i krypgrund och källare

När man mäter fuktnivå i material specifikt, talar man om fuktkvot. Mätning av fuktkvot utförs med hjälp av en fuktkvotsmätare och är vanlig att utföra i samband med en fuktbesiktning, för att få mer exakt information.

Vad är fuktkvot?

Fuktkvot betyder hur mycket lagrad fukt som finns i ett material. En fuktkvot på 20 % betyder att ett kilo trä innehåller 200 gram vatten. Fuktkvot mäts i byggnadsmaterial.

Byggnadsmaterial har olika förmåga att absorbera fukt och det är viktigt när man bygger att ha koll på mängden fukt i material. Byggnadsmaterial strävar efter att ha samma fuktnivå som den omgivande luftfuktigheten.

Både för hög och för låg fuktkvot leder till problem. Låga fuktnivåer i parkettgolv och annat trä, kan få träet att slå. Hög fuktkvot kan istället leda till mögel-, svamp- och rötangrepp.

Fuktkvoten i material förändras betydligt långsammare än luftfuktigheten, som kan variera mycket snabbt. Därför kan en mätning med en fuktkvotsmätare ge en bättre ögonblicksbild, än en mätning av relativ luftfuktighet.

En fuktkvotsmätning ger en god ögonblicksbild

Fuktkvoten avgör materialets egenskaper och hållbarhet. Dessutom kan fuktkvoten ge en god indikation på om det finns risk för påväxt av mögel eller rötsvamp. Fuktkvoten ökar när luftfuktigheten ökar (och tvärtom), men fuktkvoten förändras långsammare än luftfuktigheten. Om fuktkvoten är hög kan man förutsätta att luftfuktigheten varit förhöjd över tid. En fuktkvotsmätning ger därför en relativt god upplysning om fuktriskerna, även när det bara finns tid för en snabb undersökning.

Så här kan en fuktkovtsmätare se ut. Med små piggar framtill som du trycker in i materialet som du ska mäta.

Så går fuktkvotsmätningen till

Vid en fuktkvotsmätning används ett instrument, som kallas fuktkvotsmätare. Fuktkvotsmätaren har små taggar, som sticks in i materialet som ska mätas. Strax visas resultatet på displayen.

Var ska jag mäta materialets fuktkvot?

Du ska i första hand mäta i utrymmen där risken är stor för fukt - exempelvis vind, krypgrund och källare. Eftersom mätarens piggar kan lämna märken, kanske det inte är den lämpligaste mätmetoden för botytan. Tänk också på att ett utrymme kan ha olika fuktbelastning i olika delar. Tänk på fysikens lagar - värme stiger, det är kallast i norr etc. så att du inte missar punkter där risken är större.

Så tolkar jag fuktkvoten

Om du har mätt fuktkvoten och det visade sig att du har för hög eller för låg fuktkvot kan du behöva se över luftfuktigheten i ditt hem. En avfuktare hjälper dig med att hålla en balanserad luftfuktighet och förebygger skador och mögel.

Vid fuktkvotsmätning är det viktigt att man förstår resultatet och att man mäter på rätt ställen. Följande värden innebär risk för mögel och röta:

  • En fuktkvot på 17 % eller mer = stor risk för mögelsvampspåväxt
  • En fuktkvot på 24 % eller mer = stor risk för rötsvampspåväxt

Genom att ha kontroll på fuktnivån kan du förebygga mögel och andra fuktskador