Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Egentligen mätning av relativ luftfuktighet
Speciella metoder för fuktmätning i betong
Speciella fuktmätare

Fuktmätning i betong

Att mäta fukt i betong är svårt, eftersom det är svårt att få pålitliga uppgifter. Samtidigt finns det många billiga fuktkvotsmätare som påstås kunna mäta fukt även i betong.

Vad innebär fuktmätning i betong?

Fuktmätning i betong är lite speciellt eftersom vanliga lättare fuktmätningsmetoder inte fungerar så bra. Behöver man mäta fukt i just betong kan man därför behöva fundera lite extra kring hur man ska få fram bra och pålitliga resultat.

Egentligen mätning av relativ luftfuktighet

Generellt så mäter man relativ luftfuktighet i luften och fuktkvot i material, fast detta gäller inte för betong, som ju är ett material. En fuktkvotsmätning i betong ger nämligen väldigt olika utslag beroende på det exakta innehållet i betongen och är därför inte pålitlig. Det man mäter är därför den relativa luftfuktigheten i betongens porsystem.

Speciella metoder för fuktmätning i betong

En mer klassisk metod för att mäta fukt i betong, är att borra hål i betongen och sedan mäta luftfuktighet i hålen. Det finns speciella fuktindikatorer, som man kan placera i hål i betong. Att mäta på detta sätt, kräver speciella kunskaper och bör utföras av en expert.

Det finns också en metod som går ut på att man tar prover av betongen, som man sedan undersöker i ett laboratorium. Detta ger enligt forskning det mest pålitliga resultatet. Båda metoderna innebär alltså att man till viss del måste förstöra materialet.

Speciella fuktmätare

Samma typ av fuktindikator, som kan användas i badrum kan användas för betong. Dessa mäter 30-40 mm in i väggen. Utslaget på indikatorn påverkas av annat som finns i väggen, exempelvis armeringsjärn och ledningar.

Egentligen rör det sig inte om en fuktmätare, utan en fuktindiktator, och resultaten ska alltså ses som en indikation och inget exakt resultat.

Det är mycket svårt som lekman att tolka resultatet från denna typ av fuktindikator. Dessutom är fuktindikatorn dyr. Det kostar inte mycket mer att ta hem en expert, som tar med sig de mätinstrument som krävs och dessutom vet hur resultatet ska tolkas och kan föreslå vidare åtgärder.