Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
En luftfuktighetsmätare eller hygrometer, kan du ha stående i ett rum, för att hålla koll på luftfuktigheten.
I artikeln...
Så mäter du luftfuktighet
Luftfuktighet och risk
Detta är luftfuktighet

Mäta luftfuktighet och risk för fuktskador i hus

Luftfuktigheten visar tydligt på om det finns en risk för fuktskador eller inte. Genom att mäta luftfuktigheten under en längre period får du på ett tryggt sätt att veta om huset riskerar fuktskador. För att mäta luftfuktighet använder man en fuktmätare eller hygrometer. Luftfuktigheten bör inte överstiga 70 % vid något tillfälle, för att du ska kunna vara trygg mot mögel.

Vad är luftfuktighet?

Luftens förmåga att hålla fukt påverkas av temperatur och tryckförhållanden. Därför mäter man vanligen fukt i relativ luftfuktighet, vilket innebär hur mycket fukt (vattenånga) luften innehåller i förhållande till hur mycket som är maximalt (mättnadsånghalt) vid de rådande förhållandena. Mättnadsånghalt anges i gram väte per kubikmeter luft (g/m³) och består av exakta värden för varje given temperatur. Alternativet till relativ luftfuktighet kallas absolut luftfuktighet och tar då bara hänsyn till mängden fukt i luften.

I Sverige har vi ofta hög luftfuktighet. Samtidigt har vi många gånger stora temperaturskillnader. Problem med fukt uppstår vanligen i utrymmen som är kalla, där varm luft hittar in. Den varma luften kyls ned i det kalla utrymmet. Den varma luften kan innehålla mycket fukt och måste sedan lämna ifrån sig fukten när luften kyls ned och fukten stannar då kvar i det kalla utrymmet. På så vis transporterar den varma luften in fukt i det kallare utrymmet. Detta sker ofta i en krypgrund under sommarhalvåret och på vinden på vinterhalvåret.

 

Vanliga orsaker till fukt i bostaden

En annan vanlig orsak till fuktproblem är att det sker förändringar i huset. Om man byter värmekälla från eldning, får krypgrund och vind inte längre spillvärme från murstocken. Dessa utrymmen blir då kallare.

Även ventilationen påverkas vid byte av värmekälla. Man kan också göra förändringar i husets ventilation, vilket kan påverka fuktsituationen i olika delar av huset. Att förbättra isoleringen kan spara energi vid uppvärmning, men detta påverkar också husets ventilation och kan leda till problem med fukt.

Så mäter du luftfuktighet i bostaden

Om du enkelt vill mäta fukt själv hemma, kan du använda dig av en vanlig hygrometer. Du placerar ut fuktmätaren och läser av värdet med jämna mellanrum. Testa att placera fuktmätaren på flera olika platser, så du får ett mer pålitligt resultat.

Man kan också använda sig av en mer avancerad fuktmätare som mäter luftfuktigheten under en längre tidsperiod. Nivån på luftfuktigheten varierar och därför behöver fuktmätaren samla in data under en längre tid. Hygrometern placeras i utrymmet en längre period och sedan ska datan analyseras.

En fuktmätare kan hjälpa dig ta reda på om du har problem med fukt.

Luftfuktighet och risk för mögel

En relativ luftfuktighet på över 75% brukar anses innebära hög risk för mögelpåväxt. Mögel kräver dock fler förutsättningar än bara hög luftfuktighet. Det krävs även viss värme och att förutsättningarna uppfylls under en längre tidsperiod för att mögel ska börja växa. Därför är det bra att utföra en längre fuktmätning.

Luftfuktighet är halten av vattenånga i luften

Luftfuktighet mäts i relativ luftfuktighet (RF). Relativ luftfuktighet är andelen vattenånga i luften i förhållande till den maximala mängden vattenånga luften kan innehålla vid den aktuella temperaturen och lufttrycket. Ur både hälso- och materialperspektiv är en lagom nivå på luftfuktigheten inomhus 25 - 50 % RF. För låg luftfuktighet kan istället leda till att trägolv torkar och spricker. Som boende kan man dessutom uppleva astmatiska besvär om luften blir för torr.

 

Genom att ha kontroll på fuktnivån kan du förebygga mögel och andra fuktskador