Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Genom att mäta fukt, kan du förhindra att mögel och röta uppstår.
I artikeln...
Därför ska du mäta fukt
Om du har höga värden
Mäta luftfuktighet eller fuktkvot?

Att mäta fukt i hus och villor

Genom att mäta fukt kan du få veta om ditt hus riskerar att drabbas av fuktskador. En fuktmätning ger dig information om det som du själv inte kan se med ögat. Vi hjälper dig med allt du behöver tänka på när du ska ta reda på hur ditt hus egentligen mår.

Därför ska du mäta fukt i ditt hus: 

  • Fukt kan orsaka skador även om inte fukten syns.
  • Få möjlighet att vidta åtgärder innan fuktproblemen kommer.
  • Spara pengar med förebyggande åtgärder.
  • Säkerställ att huset mår bra.
  • Undvik hälsoproblem relaterade till mögel - allergier, astma, eksem m.m.
  • Uppåt 40 % av alla svenska hus har problem med fukt, som måste åtgärdas.
Visste du att...
Ca 80 % av alla skador på svenska hus, beror på fukt. Sammanlagt skulle det kosta uppåt 100 miljarder att åtgärda alla fuktproblem i svenska småhus.
Är ditt hus ett av alla de svenska hus som behöver åtgärda problem med fukt? Mät fukten i ditt hem och säkerställ en god inomhusmiljö för din familj.

 

Använd avfuktare vid höga fuktvärden inomhus 

Vid höga fuktvärden men utan konstaterat mögel eller röta, kan det vara bra att installera någon form av avfuktare för att säkerställa att fuktskador inte uppstår i framtiden. 

» Till alla avfuktare

Vid mögelangrepp bör utrymmet saneras och vid röta måste angripna byggnadsmaterial bytas ut. När man har åtgärdat möglet eller rötan, ska man säkerställa att förutsättningarna för tillväxt inte uppstår igen, exempelvis genom att installera en avfuktare. Vid mögelangrepp bör du ta hjälp av en expert. Vi kan hjälpa dig både med att sanera möglet och att vidta åtgärder så att det inte kommer tillbaka! 

Läs mer:

Olika sorters fuktmätning - mäta luftfuktighet eller fuktkvot?

Du ser inte luftfuktighet eller fuktkvot i material. Du ser bara om fuktnivåerna blir så höga att det leder till kondens, missfärgningar eller angrepp av mögel och röta. Ibland luktar det unket eller så känns luften fuktig, men nivåerna kan vara höga utan att det syns. Ökar fukten ytterligare kan angrepp av mögel och röta snabbt få fäste. En fuktmätning ger dig viktig information, om huruvida husets fuktnivåer befinner sig i riskzonen. Vid fuktmätning mäter du antingen den relativa luftfuktigheten eller fuktkvoten i material. Båda alternativen har sina fördelar.

Luftfuktighetsmätning görs med hygrometer

Med en hygrometer mäter man luftfuktigheten och för korrekt resultat bör det ske under en längre tidsperiod. Genom att mäta luftfuktighet och temperaturvariationer under en längre tidsperiod, kan du få pålitliga uppgifter om riskerna för fuktproblem.

» Läs mer om luftfuktighetsmätning 

Fuktkvotsmätning i materialet avslöjar röta

Hög luftfuktighet leder till höga fuktkvoter i material, eftersom material eftersträvar samma fukthalt som luften. Det är fuktkvoten i materialet, som avgör om exempelvis röta kan växa. Fuktkvoten i material förändras långsammare än luftfuktigheten. Därför är fuktkvotsmätning praktiskt om man inte har tid för en utförlig luftfuktighetsmätning, exempelvis i samband med ett husköp.

» Läs mer om fuktkvotsmätning 

Speciella fuktmätningar

Vissa fuktmätningar innebär lite större utmaningar och är svåra att utföra själv. Vi förklarar varför och hur man går till väga. Det rör sig om fuktmätning i badrum, som ju ibland helt naturligt kan ha mycket hög luftfuktighet, samtidigt som en fuktkvotsmätning kan förstöra tätskikten. Betong är också svårt att mäta i, då man inte kan mäta fuktkvot, som annars är vanligt för material.

Läs mer:

Fuktmätare för luftfuktighet och fuktkvot

Beroende på om du vill mäta luftfuktigheten eller fuktkvoten, behöver du rätt typ av utrustning. Utrustningen kan variera i både teknik och prisklass, och det är viktigt att du väljer rätt typ av fuktmätare.

Läs mer:

Genom att ha kontroll på fuktnivån kan du förebygga mögel och andra fuktskador