Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad är mikrobiell påväxt?
Vad är mikrobiell lukt?
Åtgärder mot mikrobiell påväxt och lukt

Mikrobiell påväxt/ Mikrobiell lukt

I besiktningsprotokoll nämns ofta mikrobiell påväxt eller mikrobiell lukt. Detta skapar frågor som: Vad innebär det? Bör jag vara orolig? Kan det bli dyrt?

Vad är mikrobiell påväxt?

Mikrobiell (microbiell) påväxt innebär att det finns någon typ av synlig svampväxtlighet i huset. Detta är ett tydligt tecken på att huset är för fuktigt!

Mikrobiell påväxt är ett samlingsnamn, som betyder att det förekommer någon slags mikrob i huskonstruktionen, som är synlig för blotta ögat. Det kan exempelvis röra sig om mögel, röta, blånadssvamp eller jordbakterier.

Är mikrobiell påväxt farligt?

Det är inte all form av mikrobiell påväxt som är farlig, De mest aggressiva svamparna kan äta upp ett hus på några år. Beroende på vad det är som växer kan mikroberna avge giftiga mykotoxiner och skadliga mögelgifter som man inte bör utsätta varken djur eller människor för.

Varifrån kommer mikroorganismerna?

Enkelt förklarat så finns mikroorganismer överallt; luften innehåller alltid mikroorganismer och mögelsporer. Men det är förutsättningarna i huset som avgör om de får fäste och börjar växa till i huset. Generellt vill mikroorganismerna ha en tillräckligt hög temperatur, tillgång till näring och fukt för att växa. Exakt vad som krävs skiljer mellan olika typer av mikroorganismer.

Varför förekommer mikrobiell påväxt i huset?

Mikrobiell påväxt finns i hus som är för fuktiga – vilket betyder att någon form av avfuktning är nödvändig. Olika typer av mögel, röta, blånad m.m. växer vid olika förutsättningar. Ofta finns flera av de här förutsättningarna tillgängliga i huset och frön (svampsporer) finns överallt. Den lättaste förutsättningen att kontrollera är fukten, eftersom de olika svamparna inte växer om det är tillräckligt torrt.

Konsekvenser av mikrobiell påväxt

En mikrobiell påväxt behöver inte vara farlig eller dyr att åtgärda. Konsekvenserna beror på vad det är för typ av påväxt och hur omfattande den är. Röta försvagar exempelvis husets konstruktion i och med att det kraftigt bryter ned trä, och mögel producerar gifter, som i många fall påverkar människors hälsa.

Vad är mikrobiell lukt?

Mikrobiell lukt är den odör som bildas av bakterier, mögel eller röta och kan orsaka en luktsmitta i ett hus. Mögelsvampar utsöndrar mögelgifter, eller mykotoxiner, som är skadliga att andas in för både människor och djur. Därför skall man aldrig tolerera mikrobiell lukt i en huskonstruktion.

Svårt att bli av med mikrobiell lukt

Material som utsätts för mikrobiell lukt kan drabbas av luktsmitta. Luktsmitta kan drabba kläder, textilier, stoppade möbler, tapeter och andra material i hemmet. I vissa fall kan man tvätta materialen, men i andra fall är detta svårt. Man kan bli tvungen att byta ut drabbade material och renovera för att bli av med den mikrobiella lukten.

Mikrobiell påväxt/Mikrobiell lukt i besiktningsprotokollet

Alla typer av mikrobiell påväxt är inte farliga, men om det förekommer vid ett husköp bör man som köpare kräva både sanering och en aktiv åtgärd från säljaren. Att mikrobiell påväxt förekommer i huset, är ett tecken på att huset är för fuktigt, och detta måste åtgärdas, för att undvika värre problem. Om mikrobiell påväxt förekommer i huset skall det skrivas in i besiktningsprotokollet och det är därför viktigt att du som köpare verkligen anlitar en kunnig besiktningsman.

Åtgärder mot mikrobiell påväxt/mikrobiell lukt

Vanligtvis minskar man fuktnivåerna med en avfuktare. En avancerad avfuktare, som Trygghetsvakten, mäter flera olika parametrar och anpassar insatserna därefter. Vissa varianter av Trygghetsvakten ventilerar även utrymmet och skyddar på så vis boytan från skadliga partiklar och obehaglig lukt. Om fukten beror på läckage eller dålig dränering, ska naturligtvis detta åtgärdas. Du bör också ha marktäckning i krypgrunden, för att skydda mot fukt från marken.

Om den mikrobiella påväxten är något större, krävs sanering och här rekommenderar vi att du vänder dig till en expert eftersom både mögel och saneringsvätskor kan vara mycket giftiga. När den mikrobiella påväxten har sanerats, måste man ändra förutsättningarna så angrepp inte uppstår igen. Vanligtvis gör man detta genom att installera en avfuktare.