Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

 • Produktfrågor
 • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

 • Leveransfrågor
 • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Mögel och röta finns överallt, men kan bara växa om rätt förutsättningar uppfylls. Och framför allt krävs tillräckligt mycket fukt.
I artikeln...
Varför är husägare så rädda för mögel och röta?
Ta reda på om du har mögel och röta hemma
Vad är mikrobiell påväxt?

Varför får man mögel och röta i hus?

Mögel och röta kan angripa hus och byggnader. Angreppen varierar i storlek och omfattning beroende på hur länge de pågått och hur fördelaktiga förutsättningarna är. Mögel, röta och andra mikroskopiska svampar och bakterier kallas ofta gemensamt för mikrobiell påväxt.

Varför är husägare så rädda för mögel och röta?

Mögel kan orsaka lukt och utsöndrar mykotoxin - mögelgift, som kan göra de som bor i huset sjuka. Röta bryter ner material i huset. Båda kan kosta mycket att bli av med och samtidigt kan huset bli omöjligt att sälja, innan saneringen är utförd.

Upptäcka - Först måste du kontrollera om du har mögel. Undersök utsatta utrymmen med jämna mellanrum.
Sanera - Mögel måste saneras. Material som är angripna av röta, måste bytas ut
Förebygga - En avfuktare säkerställer att möglet och rötan inte kommer tillbaka.

Ta reda på om du har mögel och röta hemma

Det är svårt att upptäcka mögel i ett tidigt skede. När vi upptäcker en fuktskada genom att den syns eller luktar, har fuktproblemet vanligen pågått en längre tid. Det är också vanligt att mögel är dolt inne i väggar eller växer på vinden eller i krypgrunden; utrymmen som du förmodligen besöker ganska sällan.

Du får mer konkret information genom att mäta fukten i det utrymme du misstänker kan ha höga fuktnivåer, exempelvis vind och krypgrund.

Hur luktar mögel?

En redan etablerat fuktskada ger sig ofta till känna genom att det börjar lukta unket och instängt, du hittar denna lukt lättast i uppreglade golv, utreglade källarväggar samt i din krypgrund . Det luktar helt enkelt mögel. Mögellukt är en lukt som kan kännas igen på sin fräna och skarpa lukt som lätt irriterar luftvägarna. Våra näsor är dock snabba på att anpassa sig till nya dofter och vi märker ofta inte att det luktar mögel hemma. Dessutom finns det mögelsorter som inte luktar.

Om du har mögel och röta

Om du har mögel och röta hemma måste detta saneras. Du bör då vända dig till en expert då sanering av mögel och röta kan vara farligt. I samband med saneringen brukar man installera en avfuktare för att förhindra att problemen kommer tillbaka.

Vad är mikrobiell påväxt?

Begreppet "mikrobiell påväxt" används ofta som ett samlingsnamn för att omnämna olika typer av mikroskopiska svampar och bakterier. De spelar en viktig roll i naturen eftersom de bryter ned dött organiskt material. Samtidigt har många mögelarter negativ påverkan på byggnader och människors hälsa.

Detta är mögel

Mikroskopiska svampar som växer i flercelliga grenade trådar brukar kallas för mögel. Ordet är ett samlingsnamn och inkluderar flera mögelarter som inte är nära besläktade med varandra.

Mögel lever på organiskt material, främst dött sådant. Även i hus växer mögel gärna på organiska material men kan även upptäckas på oorganiskt material, om materialet har blivit nedsmutsat.

Vid temperaturer mellan 0-40°C finns en risk för mögelpåväxt. Den optimala temperaturen för mögel ligger mellan 20-25°C, vilket innebär att det då växer extra snabbt.

Mögel kräver fukt för att växa. Många mögelsorter kan överleva långa torrperioder. När fukt återigen finns i tillräcklig mängd börjar möglet åter att växa.

Svart och vitmögel på vind.
Svartmögel på vind.
Mögel och röta på vind.
Rötangrepp på vind.

Detta är röta

Det finns en mängd olika typer av rötsvampar. Den vanligaste sorten i hus är brunrötesvamp som finns i ca 180 olika arter. Röta är ett gammalt ord som använts för en rad olika nedbrytande processer, exempelvis olika sjukdomar. Rötsvampar bryter ner virkets cellulosa och detta försvagar husets konstruktion.

För husägaren är den värsta sortens rötsvamp den äkta hussvampen - serpula lacrymans. Den äkta hussvampen kan transportera fukt långa sträckor och på så sätt förse sig själv med vatten. Den kräver alltså inte att fukten finns där den växer, till skillnad från vanligt mögel som oftast bara växer på fuktiga delar av organiskt material. Hussvampen kan i optimala förhållanden (+20°C och över 24 % fuktkvot i virket) växa så fort som 6 mm per dygn. Hussvampen behöver även tillgång till kalk, för att kunna bryta ner trä och neutralisera den oxalsyra som den själv bildar när den växer.

Ekonomisk risk med röta och mögel

Eftersom röta bryter ner trä och annat organiskt material påverkar rötskador materialets hållfasthet. Om bärande konstruktionsdelar angrips riskerar huset att rasa. För att åtgärda rötskador måste angripna material bytas ut, vilket kan bli dyrt.

Ett hus som är utsatt för mögel och röta kan tappa mycket i värde. Det kan vara svårt att sälja ett hus där mögel och röta inte har åtgärdats. Du kan tvingas sälja huset till ett mycket lägre pris, eller behöva åtgärda problemen innan nästa ägare tar över huset. Därför är det bra att åtgärda problem med mögel och röta i god tid inför en husaffär. Det bästa är att åtgärda problemen så snart de upptäcks, för det blir vanligen bara allt dyrare ju längre tiden går.

Hälsomässig risk med mögel

Mögeltillväxt gynnas av fukt och innebär hälsorisker för de som vistas i närheten av möglet. Mögel kan ge en rad olika symptom och sjukdomar. Ibland pratar man om "sjuka-hus-sjukan", eftersom människor som vistas i sjuka eller mögeldrabbade hus blir sjuka.

Många sorters mögelsvampar är skadliga för människan. Mögelsvampar ger nämligen ifrån sig gifter som vi andas in och som kan orsaka en rad olika hälsobesvär och sjukdomar. Vissa människor reagerar lättare än andra och barn drabbas vanligen hårdare.

Mögel kan orsaka:

 • trötthet
 • illamående
 • koncentrationssvårigheter
 • huvudvärk
 • rinnande ögon
 • allergier
 • astma
 • täta förkylningar
 • andra luftvägssymptom
 • utmattningsdepression
 • utbrändhet
 • sämre lungkapacitet