Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Beräkna batteristorlek
Beräkna storlek på solpanel
Få expertrådgivning

Dimensionering av solceller

När du väljer solcellspaket bör du alltid utgå från ditt energibehov, för att säkerställa att du får ett solcellspaket som kan tillverka och lagra tillräckligt mycket ström för dina behov. Här går vi igenom hur du, steg för steg, tar reda på ditt energibehov så att du kan räkna ut vilken kapacitet ditt solcellspaket behöver ha.

Hur mycket energi behöver du producera och lagra?

Solceller består av två lika viktiga komponenter. Först produceras ström av en eller flera solpaneler. För att energin ska kunna lagras och sedan användas vid behov behövs ett batteri. Batteriet förser dig sedan med den mängd ström du behöver på en daglig basis. När du väljer solcellspaket är det därför viktigt att solpanelerna dels kan producera tillräckligt mycket energi och att batteriet har en tillräckligt stor lagringskapacitet för att kunna täcka dina behov.

Vad menas med kapacitet?

Kapacitet innebär hur mycket din solcellsanläggning kan producera. Man brukar även ange hur många watt varje solpanel kan producera. Det går 1000 Watt på en kilowatt och därför brukar anläggningens kapacitet anges i kilowatt medan den enskilda panelens kapacitet anges i watt.

De flesta solcellsanläggningar på vanliga villor ligger på 5-10 kW, och täcker en yta på ca 30-60 m².

Vilken kapacitet som behövs beror på en rad olika omständigheter. Oftast är det flera faktorer som begränsar anläggningens storlek och kapacitet:

  • Tillgänglig takyta: Vilken takyta man har att installera solceller på kan begränsa anläggningens storlek. Välj monokristallina solceller för att få en högre kapacitet på en mindre yta.
  • Hushållets elanvändning: Vanligtvis är det inte lönsamt att producera mer el än vad hushållet använder på ett år. Du kan producera ett överskott under vissa perioder, för att köpa tillbaka under perioder när solcellerna producerar mindre eller ingenting, men under ett år brukar det löna sig om du inte producerar mer än vad hushållet faktiskt förbrukar. Exakt vad som gäller, beror på ditt elbolag.
  • Husets huvudsäkring: Vilken huvudsäkring huset har påverkar också vilken storlek på anläggning (egentligen växelriktare) man kan installera. Detta utgör framför allt en begränsning vid större solcellsanläggningar. Kontakta ditt elnätsbolag om du vill säkra upp till en större huvudsäkring.

Så beräknar du storleken på batteriet

1. Börja med att räkna ut ditt dagliga energibehov i watt-timmar

Watt-timmar (Wh) är ett mått som anger hur mycket energi, eller ström, som en viss elektrisk utrustning förbrukar under tid. Du räknar ut hur många Watt-timmar en apparat förbrukar genom att multiplicera apparatens effekt (W) med antalet timmar apparaten är igång.

Säg att du har en glödlampa som har en effekt på 40 W som är igång i 4 timmar. 40 W multiplicerat med 4 är 160, energibehovet för att driva glödlampan i 4 timmar är därmed 160 Wh (40 W x 4 tim = 160 Wh).

2. Räkna om dagligt energibehov till amperetimmar

Batteriets kapacitet, eller lagringsförmåga, anges i Amperetimmar (Ah). För att få fram ditt behov av Amperetimmar behöver du räkna om ditt dagliga behov i Watt-timmar (Wh) till Amperetimmar (Ah).

Uträkningen går till så att du dividerar ditt dagliga energibehov i Watt-timmar (Wh) med spänningen i Volt (V), då får du ut den dagliga strömförbrukningen i Amperetimmar (Ah).

Säg att du har ett dagligt energibehov på 299 Wh. Då blir uträkningen följande: 299Wh/12V = 25 Ah. Ditt dagliga strömförbrukning är 25 Ah och du behöver således ett batteri med en minimum kapacitet på 25 Ah.

3. Räkna ut det totala energibehovet för din vistelse

Nu vet du hur mycket ström du behöver för att klara dig en dag. Om du ska installera solceller och du planerar att bruka ström flera dagar i följd i är det därmed nödvändigt att räkna ut ungefär hur mycket ström du behöver för alla dagarna.

Säg att du ofta besöker stugan eller använder husvagnen över helgen, det vill säga ungefär 3 dagar. Då behöver du multiplicera din dagliga strömförbrukning med 3. Om vi utgår från samma exempel som tidigare får du då en total strömförbrukning på 75 Ah (25Ah x 3 = 75 Ah).

4. Välj ett aningen större batteri än ditt totala energibehov

Batteriet håller längre om det inte laddas ur helt vid varje användning. En generell rekommendation är att max 50 % av batteriets kapacitet bör utnyttjas under sommarhalvåret, respektive 40 % under vinterhalvåret.

Så beräknar du storleken på solpanelen

Nu är det dags att räkna ut vilken kapacitet solpanelen eller solpanelerna behöver ha. Målet är att solpanelen ska kunna ladda batteriet så snabbt som möjligt. En solpaneler med stor kapacitet är därmed att föredra, eftersom laddningen då går fortare. Om du vet att du förbrukar mycket ström behöver du ha ett stort batteri och med fördel en större solpanel som kan ladda batteriet snabbt. Om du har en låg energiförbrukning men besöker stugan, eller använder husvagnen ofta, är det viktigare med en större solpanel medan batteriet kan vara lite mindre.

Från beräkningarna ovan vet du nu hur mycket ström du generellt förbrukar på en dag eller under en vistelse. För att dimensionera solpanelerna rätt behöver du fundera på hur lång tid det går mellan det att du förbrukar strömmen och tills dess att du behöver ström nästa gång. Om det är långt mellan gångerna behöver solpanelen inte vara lika kraftig eftersom de har längre tid på sig att ladda upp batterierna, men om du behöver ström regelbundet behöver du en solpanel som kan producera mer ström på kortare tid.

Vi hjälper dig med dimensioneringen!

Att räkna ut ditt behov av ström kan kännas krångligt. Om du känner osäkerhet kring vilket solcellspaket du ska välja är du välkommen att kontakta oss. Våra rådgivare har god kunskap och erfarenhet av att välja rätt solcellspaket efter rätt behov. Ring oss på 0770-777 600 eller kontakta oss via mail, så hittar vi rätt lösning för dig!