Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

 • Produktfrågor
 • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

 • Leveransfrågor
 • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad är en energideklaration?
Behöver jag en energideklaration?
Vad innehåller en energideklaration?

Energideklaration bostad

Det finns en hel del att lära sig om energideklaration, ett namn kanske många bara hört i förbifarten, men där man kanske hajar till eftersom halva består av ”deklaration”. Att deklarera något, att ange uppgifter som ofta är förknippat med att följa skattelagen.

Här är det i stället en kungörelse över den energi som finns i bostaden. Lär dig allt du inte visste, eller komplettera din kunskap om just energideklaration bostad här.

Vad är en energideklaration?

Det är Boverket som är ansvarig myndighet vilken ansvarar för att lagkraven om energideklarationens upprätthålls. En energideklaration är helt enkelt ett dokument över din bostads energianvändning. Den kan bland annat indikera när det är dags att byta ut el, produkter eller lampor som drar mycket ström.

Energi är stor del av kostnaderna en byggnad eller bostad dras med, genom att effektivisera detta kan man sänka dessa kostnader rejält. Det kan en energideklaration hjälpa till med.

Behöver jag en energideklaration?

Det kan vara klurigt att veta när man behöver en energideklaration, även om det är bra att ha en när man vill se över sin energianvändning – kanske särskilt i en äldre byggnad eller bostad. Du behöver en energideklaration enligt lag i dessa fall:

 • Byggnader med en area på över 250 kvm, i synnerhet där allmänhet vistas eller går.
 • Nya bostäder och bostäder som ska säljas.
 • Nyttjanderätter och arrende av fast egendom, hyres- och bostadsrätter och hyreslokaler exempelvis)

En energideklaration gäller i 10 år från utfärdandet och måste utföras av en energiexpert. Det är byggnadsägarens ansvar att se till att en energideklaration upprättas.

Dessa byggnader behöver ingen energideklaration:

 • Hus mindre än 50 kvm
 • Bostäder som används mindre än fyra månader om året. (Till exempel fritidshus och dylikt)
 • Industribyggnader och verkstäder
 • Byggnader som inte är beroende av värmereglering över 10 grader

Vad innehåller en energideklaration?

Detta ska en energideklaration innehålla, vilken alltid ska utföras av en energiexpert:

 • Byggnadens energiklass
 • Energikapacitet
 • Vilket värmesystem
 • Den uppvärmda arean – A temp
 • Energiförbrukning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • Kraven på energianvändning som skulle gälla vid uppbyggande av en ny lokal/bostad av samma slag
 • Om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall vad värdet är
 • Kontroll om obligatorisk ventilationskontroll är gjord eller inte.
 • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen om sådana behövs
 • Vilken energiexpert som utfört deklarationen
 • En sammanfattning
Energimärkning av produkter
Energideklaration av bostad använder samma energiklasser som för produkter som används i hemmet. Enhetligheten är till för att det ska vara lätt för köpare att välja energisnålt.