Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Skalan på energimärkningen
Vad styr energiklassen?
Energimärkning olika produktområden

Handla energismart med energimärkning

Energimärkningen är framtagen av EU, för att hjälpa kunder att välja energieffektiva produkter eller produkter med större besparingspotential. Energimärkningsetiketten är olika för olika produktgrupper och skalan skiljer också mellan de olika.

Skalan på energimärkningen

Skalan skiljer sig mellan olika produktgrupper. På luftvärmepumpar är exempelvis det högsta värdet A+++, men för en varmvattenberedare är det A+. Skalan består både av färg och bokstäver med eventuella extra plustecken efter. Den mörkgröna färgen används alltid för den bästa energiklassen, oavsett hur många plus det finns och därefter används färgerna i en sjunkande skala.

Exemepel på skalan som visas på energimärkningen.

Vad styr energiklassen?

För varje produktområde har man tagit fram energieffektivitetsfaktorer, som avgör energiklassen. För en luftvärmepump tar man fram energiklass utifrån SCOP-värde för uppvärmning och SEER-värde för kylning. För värmepumpar som kombineras med husets vattenburna system får du istället energiklass för uppvärmning av vatten till det vattenburna systemet och tappvatten. I vissa fall kan man också få energiklass för olika framledningstemperatur till det vattenburna systemet. För ackumulatortankar går man istället på hur väl tanken kan lagra värme. 

Kan en produkt ha flera energiklasser?

Ja, en produkt kan exempelvis ha olika energiklass för uppvärmning och luftkonditionering. Har produkten olika funktioner, kan det även finnas olika energiklass kopplat till varje funktion.

Vad syns mer på energietiketten?

Etiketten innehåller en del ytterligare information, också beroende på produkttyp. Du kan exempelvis på information som gäller olika klimatområden, ljudnivå, storlek på tank eller produktens kapacitet. Det står också vilken modellbeteckning som etiketten avser.

Energimärkning olika produktområden

Vi har tagit fram information kring energimärkning på olika produkter som vi säljer. Här kan du få veta mer kring hur du ska tolka just den unika energimärkningsetiketten och hur den informationen kan hjälpa dig i val av produkt:

Energimärkning av värmepumpar

För värmepumpar finns olika energimärkningsetiketter, beroende på vilken produkt det rör sig om:

Energimärkning av AC

Energimärkning av fast installerad AC är samma som för luftvärmepumpar. Portabel AC och andra typer av luftkonditionering har dock helt andra etiketter.

Energimärkning uppvärmning och lagring av varmvatten

Varmvattenberedare, värmepumpsberedare och ackumulatortankar har olika energimärkningsetiketter. För värmepumpsberedaren är den släkt med etiketterna för värmepumpar. Varmvattenberedaren är i sin tur ganska snarlik, men saknar information kring klimatzoner. Ackumulatortankar har i sin tur fokus på att lagra varmvatten, inte värma upp det, vilket i sin tur ger en helt annan energimärkningsetikett.

Energimärkningskrav för Internetbutiker

Sedan den 1 januari 2015 måste energimärkningen redovisas för produkter även i Internetbutiker, men detta gäller endast "nya produkter med nytt modellnummer som placeras på marknaden efter 1 januari 2015". För äldre produkter "tillåts" att man använder energimärkningen för produkter som omfattas av dessa regler, men det är alltså inget krav. För produkter där krav på energimärkning kom senare än kraven på Internetbutiker, gäller det datum då energimärkning infördes. Idag är det ytterst få produkter som är så gamla att de saknar energimärkning, men krav på energimärkning omfattar allt fler produktområden och därför kan det se annorlunda ut på vissa produktområden.

Det ställs även krav på att produktblad, som är utformade på ett visst sätt, ska vara tillgängliga för produkten. Både energimärkningsetiketter och produktblad måste finnas i närheten av priset, varje gång man visar vad en produkt kostar.

Energimärkningsetiketten och produktbladet produceras av tillverkaren, men det är Internetbutikens ansvar att dessa finns tillgängliga på produkterna.