Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Så tyder du energimärkningen
Det betyder symbolerna
Hur använder jag energimärkningen rätt - när jag gör mitt val?

Energimärkning bergvärmepump

Ta hjälp av energimärkningen för bergvärmepumpar för att hitta en energisnål produkt som passar dig. Energimärkningen använder både bokstäver och färger. Bäst är energiklassen grön med beteckningen A+++ för uppvärmning av hus och A+ för uppvärmning av tappvatten. Den lägsta energiklassen är röd.

Bergvärmepumpars energimärkning

Bergvärmepumpen kan ha flera olika energimärkningsetiketter. De visar på effektivitet vid olika situationer. Uppvärmning med golvvärme och uppvärmning med radiatorer har olika symboler, liksom tappvatten har en egen märkning. En systemetikett kan också användas i de fall då ett kombinerat system, ger extra energieffektivtet. Det kan exempelvis handla om smart styrning eller solslingor. Energimärkningen är kopplad till SCOP-värdet och det finns även olika energimärkning för olika klimatzoner i Europa. Energimärkning för bergvärmepumpar kom den 26 september 2015. För tidigare modeller finns inget krav på energimärkningsetikett, men den får visas upp.

Denna symbol står för uppvärmning av hus.
Denna symbol står för uppvärmning av vatten.

Radiatorsymbol för uppvärmning av hus

Radiatorsymbolen visar energieffektiviteten vid uppvärmning av hus. Man kan också visa en etikett med två olika framledningstemperatur. 55 °C är framledningstemperatur för radiatorer medan 35 °C är framledningstemperatur för golvvärme. Titta alltså på energimärkningen för det system du har i ditt hus.

Kransymbol för uppvärmning av tappvatten

Symbolen som föreställer en kran, anger att det rör sig om uppvärmning av tappvatten. Bokstäverna bredvid kranen anger vilken storlek på tank det rör sig om. Här används i princip samma storlekar som för kläder, exempelvis XL.

Egen energimärkning för separat tank

Separata ackumulatortankar, som ofta används till värmepumpar, har en egen energimärkning, som istället baseras på energiförluster vid lagring.

» Energimärkning av ackumulatortank

Exempel på energimärkning av bergvärmepump - NIBE S1155 6 kW.

Hur använder jag energimärkningen rätt?

Energiklassen för en bergvärmepump visar bara på hur energisnål produkten är vid vissa förutsättningar. Vilken kapacitet produkten har testats för anges också. Om du inte väljer en bergvärmepump med rätt kapacitet, kommer elpatronen få jobba mycket, vilket drar ner energieffektiviteten markant. Välj i första hand en bergvärmepump med lagom kapacitet, sen tittar du på energimärkningen för att få den mest energisnåla.

Det finns energimärkning för den kalla zonen som Sverige tillhör, men det är inget lagkrav att denna ska visas och ofta anges bara energimärkning för det europeiska medelklimatet. Lita därför inte för mycket på denna energimärkning, särskilt inte om du bor längre norrut i Sverige.

» Kolla vilken energiklass våra bergvärmepumpar har

Därför finns energimärkning

Energimärkningen är densamma i alla EU-länder och regleras på EU-nivå. Den är till för att hjälpa konsumenter att göra energismarta val.

Helhetslösningar för bergvärme med bergvärmepump, installation, utbyte och smarta tillbehör