Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Energimärkningen ska hjälpa dig att hitta energisnåla produkter.
I artikeln...
Både bokstäver och siffror
Detta gäller för värmepumpar
Energisnål betyder inte bra effekt

Energimärkning av värmepumpar

Energimärkning finns för att upplysa dig som konsument om produkters energianvändning, och på så vis underlätta för dig att göra energismarta val. Alla EU-länder har samma energimärkning och kravet på energimärkning regleras av energimärkningsdirektivet och är kopplat till ekodesignkraven.

Både bokstäver och färger

Energiklassen baseras endast på SCOP-värde för uppvärmning och SEER-värme för luftkonditionering.

Energimärkningen går idag från G till A+++ och från rött till grönt. Tidigare gick skalan från G-A, men då produkterna blev allt mer energieffektiva, hade så många den högsta energiklassen, att det blev nödvändigt att utöka med fler klasser.

För varje produktgrupp gäller en egen indelning av de olika energiklasserna och skillnaden mellan energiklasserna kan alltså vara olika stor i olika produktgrupper.

Detta gäller för värmepumpar

Värmepumparna hamnar i två olika produktgrupper. Luft-luftvärmepumpar regleras av samma kriterier som luftkonditioneringsaggregat och fläktar, medan värmepumpar, som ger värme till vattenburna värmesystem (exempelvis luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar), hamnar i en annan produktkategori med exempelvis oljepannor och elpannor.

Energimärkning av luft-luftvärmepumpar

Luft-luftvärmepumpar märks med energiklass för både uppvärmning och luftkonditionering. Det gemensamma europeiska direktivet har länge haft luftkonditioneringen i fokus, men en ny förordning har prioriterat upp uppvärmningen, och på så vis även tvingat tillverkarna att lägga om sitt fokus. Ekodesignkraven har införts stegvis. Till att börja med gällde förordningen luftkonditioneringsaggregat och luft-luftvärmepumpar med en effekt under 12 kW, samt fläktar med en effekt under 125 W.

Detta kan du få ut av energimärkningensetiketten:

  • SCOP-värdet, för mittenzonen och eventuellt de två övriga
  • Energiklass värme för mittenzonen och eventuellt de två övriga
  • SEER-värdet
  • Energiklass kyla
  • Ljudnivå ute
  • Ljudnivå inne

Idag är det obligatoriskt för tillverkarna att redovisa SCOP-värdet för den mellersta zonen, värden för den varma och kalla zonen är valfria. Vissa tillverkare stoltserar gärna med sina siffror och visar upp mer än nödvändigt, medan andra håller sig till minimumkravet, vilket också innebär att du som kund hittar olika mycket siffror på olika produkter i vår butik.

Så vad betyder då etiketterna med de olika färgerna och bokstäverna?

Energiklassen baseras endast på SCOP-värde för uppvärmning och SEER-värme för luftkonditionering.

» Läs mer om energimärkning för luft-luftvärmepumpar

Övriga värmepumpar

När det gäller de andra värmepumparna, som ger värme till vattenburen uppvärmning, så infördes EU:s ekodesign- och energimärkningskrav den 26 september 2015 och kommer att skärpas efter hand. Kraven gäller inte bara värmepumpar, utan också gaspannor, oljepannor och elpannor. Även här kommer det att krävas en mer omfattande märkning med fokus på både energiförbrukning och bullernivåer, för att underlätta för kunderna att välja en bra och energisnål värmepump.

Ofta finns flera olika etiketter för denna typ av värmepumpar. Detta beror på att värmepumpen har flera funktioner. En systemetikett kan ibland användas, om det sammanhängande systemet gör att energieffektiviteten ökar, exempelvis på grund utav en smart styrning eller solslingor.

Läs mer om energimärkningar av olika värmepumpar:

Varmvattenberedare, varmvattenvärmepumpar och ackumulatortankar

När det gäller varmvattenberedare eller varmvattenvärmepumpar med egen produktion av tappvatten finns egen energimärkning som baseras på hur effektivt pannan värmer vatten. För varmvattenvärmepumpar ingår även SCOP-värde i olika zoner, som för en vanlig värmepump.

Ackumulatortankar, som ofta används till värmepumpar, har en egen energimärkning, som istället baseras på energiförluster vid lagring.

» Läs mer om energimärkning för ackumulatortankar

Energimärkningskrav för Internetbutiker

Sedan den 1 januari 2015 måste energimärkningen redovisas för produkter även i Internetbutiker, men detta gäller endast "nya produkter med nytt modellnummer som placeras på marknaden efter 1 januari 2015". För äldre produkter "tillåts" att man använder energimärkningen för produkter som omfattas av dessa regler, men det är alltså inget krav. Ni kommer alltså successivt att få se energimärkning på fler av våra produkter i butiken. Det ställs även krav på att produktblad ska vara tillgängliga för produkten.

Eftersom värmepumpar till vattenburen värme inte omfattades av energimärkningskraven förrän den 26 september 2015, är det alltså först då kravet på energimärkning på Internet började gälla.

Energimärkningsetiketten och produktbladet produceras av tillverkaren, men det är Internetbutikens ansvar att dessa finns tillgängliga på produkterna.

Via länken nedan kan du ta del av vad Energimyndigheten skriver om energimärkning på Internet. Där finns även länkar till de aktuella EU-förordningarna.

» Energimyndigheten om energimärkningskrav för Internet

Vad betyder energisnål?

Energimärkningen handlar till stor del endast om hur energisnåla produkter är och inte vilken effekt de ger. Den mest energisnåla värmepumpen kanske inte räcker till att värma ett större hus.

» Läs mer om effekt

Källa: www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/energimarkningsforordningen

Värmepumpar för billig och enkel värme i hus och villa