Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance och är alltså ett mått på värmepumpens prestanda under en säsong
I artikeln...
Detta är COP
Detta är SCOP
Att tänka på med COP & SCOP

Värmepumpens COP- och SCOP-värde

COP-värdet och SCOP-värdet är mått på värmepumpens prestanda i värmedrift. Motsvarigheten vid kyldrift är EER-värde och SEER-värde. En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. För att detta ska vara möjligt måste energi i någon form tillföras, enligt termodynamikens andra huvudsats.

Den skenbara verkningsgraden (värmefaktorn) i en värmepump kan nå upp till 500 procent. Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är användningsområdet; värmepumpar används för uppvärmning, medan kylanläggningar används för kylning.

Detta är COP

COP står för Coefficient of Performance och är alltså ett mått på värmepumpens prestanda. På svenska kallas det ofta värmefaktor eller verkningsgrad. COP-värdet är en jämförelse mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot den effekt som värmepumpen förbrukar. Ett COP-värde på 5,2 innebär alltså att värmepumpen ger 5,2 gånger så mycket energi som den förbrukar.

Då mäts COP

COP-värdet mäts vanligen vid standardiserade förutsättningar. Nedan visas de vanligaste förhållandena för mätning av COP för olika värmepumpar: 

  • Luft-luftvärmepumpar - +20°C inomhus och +7°C utomhus
  • Luft-vattenvärmepumpar - +35°C i framledning och +7°C utomhus
  • Frånluftsvärmepumpar - +35°C i framledning och +20°C inomhusluft
  • Bergvärmepumpar (sjövärme, jordvärme) - +35°C i framledning +0°C från kollektorn

Ibland redovisas även COP-värden för andra temperaturer och olika kompressoreffekter. För frånluftsvärmepumpen kan det även redovisas COP-värden för olika frånluftsflöden.

Detta är SCOP

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance och är alltså ett mått på värmepumpens prestanda under en säsong. På svenska säger man också årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad. Rent praktiskt innebär det att man mäter COP-värdet vid olika utomhustemperaturer och räknar samman detta till ett genomsnittligt säsongsvärde. SCOP-värdet utvecklades för att ge en mer rättvisande bild av värmepumpens prestanda.

SCOP-värde för olika zoner

På energimärkningen för luft-luftvärmepumpar redovisas idag SCOP-värdet för upp till tre olika zoner. Zonerna motsvarar klimatet i Aten, Strasbourg och Helsingfors. Rent praktiskt viktar man COP-värdet för olika temperaturer på olika sätt, när man räknar ihop SCOP-värdet. I den kalla zonen lägger man mer vikt vid COP-värdet i minusgrader och i Aten bryr man sig inte om riktigt kalla temperaturer överhuvudtaget. Om inget annat anges är det vanligtvis SCOP-värdet för den mellersta zonen som anges i de tekniska specifikationerna.

Bra att veta i sammanhanget är att den kallaste temperaturen man räknar med i SCOP-värdet är -7°C. Det diskuteras om man även ska lägga till -15°C för den kalla zonen, som Sverige tillhör.

SCOP-värdet avgör energiklassen

Energimärkningen visar alltså SCOP-värdet för de olika zonerna, men också energiklassen. Det är SCOP-värdet som avgör vilken energiklass värmepumpen räknas till vid värmedrift.

» Läs mer om Energimärkning

Att tänka på med COP & SCOP

COP och SCOP kan vara bra vägvisare vid valet av värmepump, men det är viktigt att du känner till bristerna:

COP säger inget om besparing i Sverige

COP-värdet är ett riktigt dåligt mått på en luftvärmepumps prestanda i Sverige. Som svensk vill man helt enkelt inte ha en luftvärmepump som är bra vid +7°C utomhus, för det är vid minusgrader man verkligen kan spara pengar. Dessutom spelar luftvärmepumparnas förmåga till avfrostning en stor roll vid kallare temperaturer och avfrostning ingår inte i COP-värdet för luftvärmepumpar.

För andra värmepumpar är 35°C i framledning en ganska låg temperatur, som möjligen passar till golvvärme, men vid radiatorer, särskilt äldre sådana vill du troligen ha en högre framledning.

I SCOP ingår inte riktigt låga temperaturer

SCOP-värdet är något mer rättvisande än COP-värdet. Särskilt om man får veta SCOP-värdet för den kalla zonen, men detta är tyvärr ovanligt. Samtidigt är den kallaste temperaturen som ingår i SCOP-värdet -7°C. I stora delar av Sverige blir det ofta betydligt kallare än så under vintern.

Värdena säger inget om faktisk effekt

COP och SCOP är jämförelser mellan förbrukning och den effekt man får ut. Det är inte ett mått på den faktiska effekten. Därför har svagare värmepumpar ofta högre COP- och SCOP-värden än starkare. Att ett COP-värde är bra vid låga temperaturer betyder alltså inte att du får ut mycket värme från värmepumpen, bara att du får ut mycket värme jämfört med hur mycket den förbrukar.

Att endast gå efter bra COP eller SCOP är som att köpa den mest bensinsnåla bilen, om man vet att man mest ska köra på motorväg.

Hur kompenserar jag för problemen?

Ett bra komplement till att titta på COP och SCOP är att även titta på värmepumpens maximala effekt och vilken effekt värmepumpen ger vid kalla temperaturer. Detta gäller särskilt dig som bor i lite kallare delar i Sverige. På så vis kan du se vilken värmepump som verkligen presterar, när du behöver det som mest.

» Läs mer om effekt

Värmepumpar för billig och enkel värme i hus och villa