Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Detta är EER-värde
Detta är SEER-värde
Att tänka på

Värmepumpens EER och SEER-värde

EER-värdet och SEER-värdet är mått på värmepumpens prestanda i kyldrift.

Motsvarigheten vid värmedrift är COP-värde och SCOP-värde. Luft-luftvärmepumpar ger möjlighet till kyldrift. Vissa luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar kan ge kyldrift, men då krävs vanligen speciella tillbehör.

Detta är EER-värde

EER står för Energy Efficiency Ratio och är alltså ett mått på värmepumpens energieffektivitet. Närmare bestämt visar EER-värdet på värmepumpens prestanda i kyldrift. EER-värdet är en jämförelse mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot den effekt som värmepumpen förbrukar. Ett EER-värde på 5,6 innebär alltså att värmepumpen ger 5,6 gånger så mycket energi som den förbrukar.

För luft-luftvärmepumpar mäts EER-värdet vanligen vid 35°C utomhus och 27°C inomhus med en relativ luftfuktighet på 50 %.

Detta är SEER-värde

SEER står för Seasonal Energy Efficiency Ratio och är ett mått på luftvärmepumpens energieffektivitet vid luftkonditionering utslaget över en säsong. Rent praktiskt mäter man EER-värdet vid några olika temperaturer och viktar dessa värden olika för att få ut ett genomsnittligt säsongsvärde.

SEER-värde i en zon

Den europeiska energimärkningen redovisar SCOP-värde för tre olika zoner, men SEER-värde för endast en zon. Det klimat som är standardklimatet vid uträkning av SEER, är klimatet i Strasbourg.

SEER-värdet avgör energimärkningen

Energimärkningen visar alltså värmepumpens SEER-värde, men också energiklassen. Det är SEER-värdet som avgör vilken energiklass värmepumpen räknas till vid kyldrift.

» Läs mer om Energimärkning

Att tänka på med EER & SEER

Vid val av luftkonditionering eller värmepump kan EER- och SEER-värdena utgöra en god ugångspunkt för jämförelser mellan olika maskiner. Du bör dock vara medveten om vad värdena inte berättar.

EER-värdets temperaturer orealistiska för Sverige

Det är mycket ovanligt med temperaturer på 35°C i Sverige. Dessutom är det inte troligt att en svensk nöjer sig med att sänka temperaturen till 27°C inomhus. Utgångspunkten för EER-värdet är därför orealistisk för svenska förhållanden.

Strasbourg är varmare än Sverige

Om du väljer att titta på SEER-värdet, bör du veta att klimatet i Strasbourg är betydligt varmare än i Sverige. Det är rimligt att anta att luftkonditionering inte används i samma utsträckning i Sverige.

Luftfuktigheten påverkar

Luftfuktigheten påverkar luftvärmepumpens prestanda och EER-värdet mäts vid relativt låga 50 % luftfuktighet. Luft som kyls ner får en ökad relativ luftfuktighet och kan tvingas lämna ifrån sig fukt. När temperaturen sjunker framåt kvällen, ökar luftfuktigheten. Hög luftfuktighet gör att värmen upplevs som mer tryckande och det är troligare att luftkonditioneringen sätts på. En luftvärmepump eller AC kyler dessutom inte bara ner luften, den avfuktar den också.

Missvisande för södra Europa

Att man endast mäter för klimatet i Strasbourg innebär naturligtvis att SEER-värdet är mycket missvisande i södra Europa, där luftkonditionering används i betydligt större utsträckning.

Värmepumpar för billig och enkel värme i hus och villa