Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor

Poollexikon - ordlista för allt som rör pool och pooltillbehör

Ibland känns det som att man måste ha en examen i raketforskning för att förstå alla krångliga ord som kan dyka upp i samband med en produkt. Pool är en av de kategorier som det är bra att ha en liten ordlista till. Lär dig allt om ord relaterade till pool & pooltillbehör här nedan.

Anti-kalkmedel  Binder järn, koppar och andra metaller från poolvattnet.
Alkanitet  Ett mått på vattnets förmåga att göra försurningar neutrala. Hög alkanitet är lika med bra buffringsförmåga mot försurning. Ett bra mått är mellan 60-120 ppm.

B

Bundet klor – Fritt klor som reagerar på föroreningar i vattnet, även kallat kloraminer. Bundet klor ger ingen effekt i poolen. I stället för att ta bort föroreningar, kommer att ge en stickande lukt och dessutom göra hud och ögon irriterade.
Bypass- en ventil som reglerar vattenflödet genom en poolvärmepump. Man kan också strypa flödet när det behövs.
Läs mer om bypass till pool här.
Backspolning- En metod för att rengöra filter och silkorgar. Detta ska göras regelbundet i poolen.
Behörig elektriker Ofta talar man om ”behörig elektriker”, och menar då en elinstallatör med rätt behörighet för den aktuella elinstallationen. Elinstallatör är ett reglerat yrke. ”Reglerat” innebär att det är definierat i svensk lag vad som krävs för att få utföra yrket. Det krävs auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Det finns flera olika typer av auktorisation, som krävs för att få utföra olika moment vid elinstallation. För att bli auktoriserad elinstallatör ställs både krav på utbildning och praktisk erfarenhet.
Barnsäker pool. En pool som har tillbehör, eller är byggd på ett sådant sätt så att det är säkert för barn. Detta kan innebära både staket runt poolen, pooltak eller annat som skyddar barn från att ramla i.
Här kan du läsa mer om att barnsäkra poolen.

Chockklorera- Man tillsätter klor i pulverform för en starkare desinfektion. På så vis dör bakterier och föroreningar som den vanliga klorhalten inte får bort. Bör göras ett par gånger per säsong.
Cyansursyra  stabiliserar klorhalten och skyddar det mot solens strålar.
Cirkulationspumpen i din pool har som uppgift att cirkulera vattnet för att förhindra att det blir stillastående. Det ser också till att skräpet i poolen hamnar i silkorgen där det ska hamna.
COP-värde står för Coefficient of Performance och är ett mått på värmepumpens prestanda vid uppvärmning, d.v.s. hur mycket effekt värmepumpen ger i förhållande till effekten som den förbrukar. På svenska kallas det ofta värmefaktor eller verkningsgrad.

Fritt klor- Verksamt klor som desinfekterar poolvattnet

H

Hermetisk slutet system är ett system som är helt tätt, ofta förslutet genom svetsning, hårdlödning eller fast hopfogning. För värmepumpar används termen om köldmediekretsen. En poolvärmepump för utomhuspool är hermetisk sluten och måste därför inte installeras av en certifierad kyltekniker. En poolvärmepump för inomhuspool består däremot av en inomhusdel och en utomhusdel och köldmediekretsen sluts på plats, vilket då måste göras av en certifierad installatör.

 I  

Inverterteknik- Kompressorn i poolvärmepumpen är varvtalsstyrd och anpassar driften efter det aktuella behovet istället för att bara ha ett på- eller av-läge. Det innebär högre energibesparing och tystare drift. Inverterstyrd kompressor kan också kallas varvtalsstyrd, varvtalsreglerad eller frekvensstyrd.
Till poolvärmepumpar med inverterteknik.
Icke-hermetisk sluten utrustning innebär en anläggning där köldmediekretsen skapas på plats, vilket exempelvis är fallet för poolvärmepumpar för inomhuspool, luft-luftvärmepumpar, fast-installerad AC och vissa sorters luft-vattenvärmepumpar. Denna typ av arbete måste utföras av en certifierad kyltekniker.

K

Kalkutfällning- Visar sig som vita streck i poolen. Detta tyder på för hög kalciumhårdhet till exempel. En lösning är att tillsätta pH minus eller saltsyra.
Klor- Desinfektionsmedel som tillsätts i poolen för att döda föroreningar och bakterier
Mer om rengöring till pool
Kalk- Samlingsnamn för kemiska föreningar som innehåller kalcium
Korrosion- Nedbrytning av olika ämnen och metaller. En kemisk reaktion
Kemikalier är ämnen, antingen ett grundämne eller en förening, eller en mix. Dessa är makroskopiskt homogena och inte gjorda för att ätas, utan används i stället kommersiellt eller industriellt.
Klorlås innebär att poolvattnet fått för mycket cyansursyra i sig. Det fria kloret kommer att binda sig till cyansursyran i stället för att döda bakterier och ta bort föroreningar i vattnet.
Köldmedium är ett ämne som cirkulerar i värmepumpens system. Genom förändringar i tryck i olika steg förångas och kondenseras köldmediet och då skapas och avges värmeenergi, som kan utnyttjas av husets uppvärmningssystem.
Läs mer om köldmedium

L

Liner. Detta är något av det viktigaste i poolen eftersom det påverkar både poolens utseende och dess förmåga att faktiskt hålla inne poolvattnet. Vanligast är att man har en blå färg eftersom det oftast ingår när man bygger pool.

M  

Manganhalt- Ett manganrikt vatten kan färga det mörkt och göra det grumligt, också i pool.

Oorganiska föroreningar- Miljögifter orsakade av metaller
Organiska föroreningar- Miljögifter som kommer av bland annat PCB och dioxiner
Ovanmarkpool är precis som det låter - en pool man inte gräver ner. Finns i flera olika utföranden, kvaliteter och storlekar.
Här hittar du våra ovanmarkpooler.
Ozonrenare tar bort föroreningar och bakterier i poolen och kan hjälpa dig att minska användandet av klor. Detta gör den genom att producera ozon ur luften och spruta ner det i poolen, för att sedan omvandla det till syre. Ozonrenare ersätter inte klor, men minskar användadet av det.
Här kan du läsa mer om ozonrenare i pool.

Ph-värde - Mått på hur surt, basiskt eller neutral ett medel är
Poolvärmepump - Värmepump som hämtar värme från luften och omvandlar den till värme, som sedan värmer din pool.
Till kunskapsbanken för poolvärmepump.
Pooltäckning - Ett poolskydd eller pooltak som man har på poolen när den inte används. Bra för att hålla värmen, slippa skräp och skydda barnen.
Läs mer om pooltäckning här.
Poolrobot  En robot som städar poolen. Det finns de som dammsuger både väggar och golv, samt de som dammsuger ytan fri från skräp.
Till kunskapsbanken för poolrobot.

Värmeväxlare - Hjälper till att värma poolen via ett medium som till exempel vedpanna, elpanna, värmepump eller solfångare. Omvandlar energi till värme. En värmeväxlare överför värme från ett varmt medium till ett kallt. Det finns några olika principer, men den mest effektiva är att låta medierna flöda motflödes. Det är denna princip som används i värmepumpar. I värmeöverföringen kan man komma upp i en verkningsgrad på så mycket som 90 %. Dessa värmeväxlare kallas också för plattvärmeväxlare eller korsströmsvärmeväxlare.