Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

Med hjälp av en värmepump förflyttas värmeenergi från ett ställe till ett annat. En luft-vattenvärmepump hämtar värmeenergi från utomhusluften, komprimerar den och sprider den inomhus. Det sker via husets vattenburna system samt även som uppvärmt tappvatten (vatten i kranen). Genom att använda fysikens lagar på det här sättet kan en mindre mängd energi, som driver värmepumpen, utvinna en större mängd energi, för uppvärmning inomhus.

Så fungerar en värmepump

Så fungerar det - steg för steg

  1. Värmeenergi från källan, till exempel utomhusluft, tas upp av köldmediet i förångaren. I processen går köldmediet över till gasform.
  2. I steg två ökas trycket i en kompressor. När trycket ökar så ökar även temperaturen.
  3. Värme från köldmediet överförs till husets värmesystem via kondensorn. Köldmediet kondenserar och blir flytande igen.
  4. Med hjälp av expansionventilen minskar trycket och köldmediets temperatur minskar ännu mer.

Vad skiljer en luft-vattenvärmepump från andra typer av pumpar?

Hos luft-vattenvärmepumpen tas energin från utomhusluften via värmepumpens utedel. Värmen sprids via byggnadens vattenburna system samt via tappvatten. Det är också vanligt att ha bergvärme eller frånluft som energikälla till ett vattenburet system. Ett system för bergvärme använder en kollektorslang och hämtar värme från berggrunden. En frånluftsvärmepump hämtar och använder byggnadens uppvärmda frånluft som energikälla. Luft-luftvärmepumpen hämtar också värmen från en utomhusdel men sprider den direkt till inomhusluften via en inhomhusdel.

Avfrostning

Vid den kalla årstiden kan kondens frysa och bilda is. Att kondens bildas är en naturlig del av processen men is kan ställa till problem för apparatens funktion. Därför finns det en avfrostningsprocess inbyggd. Det finns tidsinställd eller behovsstyrd avfrostning.

Köldmedium

Ämnet som transporterar värmen i en luft-vattenvärmepump kallas köldmedium eller f-gas. Det har egenskaper som passar bra för en värmepump. Köldmediet växlar mellan gas och flytande form vid lämpliga temperaturer och tryckförhållanden. 

Förr användes ofta freoner som köldmedium men eftersom det var skadligt för ozonlagret har man nu övergått till mer miljövänliga alternativ. I dag används endast köldmedier som inte skadar ozonlagret, och köldmedier med stor påverkan på växthuseffekten håller på att fasas ut. Det är ändå ofta så att köldmedium är skadliga på olika sätt och därför måste de handskas av certifierade kyltekniker.

Läs mer om köldmedium eller f-gas

Värmeväxlare

I luft-vattenvärmepumpens värmeväxlare förs värme från ett varmt medium till ett kallt. Själva värmeväxlingen kan ske enligt olika principer. Vanligast i en värmepump är motflödespricipen, där sker värmeväxlingen på ett effektivt sätt genom att medierna går motflödes mot varandra. Sådana värmeväxlare kan även kallas plattvärmeväxlare eller korsströmsvärmeväxlare och kan komma upp i en verkningsgrad på 90 %.

Läs mer

Så fungerar luft-vattenvärmepump med husets värmesystem Så mycket kan du spara med en luft-vattenvärmepump