Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad är F-gas?
F-gasförordningen
Regler vid installation av luft-vattenvärmepump

F-gas i luft-vattenvärmepump

F-gas eller flourerande växthusgaser är ett namn för olika konstgjorda gaser, som innehåller ämnet flour. De här gaserna är extremt effektiva som köldmedium, ämnen som kan transportera kyla och värme. Därför används f-gas som regel i värmepumpar, kylar, frysar och AC.

Nackdelen med f-gas är att de har en mycket stor negativ påverkan på växthuseffekten om de läcker. För att skydda miljön, finns det därför regler kring användning - f-gasförordningen. De här reglerna påverkar dig som vill köpa en luft-vattenvärmepump.

Hur påverkas jag av F-gas reglerna?

Om du vill köpa en luft-vattenvärmepump av split-modell (köldmedium mellan innedel och utedel), måste du kunna visa på att den ska installeras av en certifierad installation. Väljer du att köpa installation utav oss, garanterar vi naturligtvis att installatören är certifierad.

Om du däremot väljer att bara köpa luft-vattenvärmepumpen utav oss, måste du som kund bevisa att kylfirman är certifierad.

» Läs mer om vad som gäller vid köp utan installation här. 

Varför välja luft-vattenvärmepump av split-modell?

Om det nu är så krångligt, varför ska man då välja en luft-vattenvärmepump av split-modell? Jo, för att det är säkert mot frysskador. En luft-vattenvärmepump med vatten mellan utedel och innedel riskerar att frysa sönder vid strömavbrott.

Vad står det i F-gasförordningen om luft-vattenvärmepumpar?

I f-gasförordningen står att icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser endast får säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat.

Icke-hermetiskt sluten utrustning betyder värmepumpsanläggningar där köldmediekretsen skapas vid installationstillfället. Detta är fallet för luft-vattenvärmepump av split-modell och dessa måste därför utföras av en installatör med rätt certifiering.

Vad är F-gasförordningen?

Det är EU som ligger bakom f-gasförordingen och reglerar vad som gäller för värmepumpar i alla medlemsländerna.

Vad är ODP och GWP?

Man mäter f-gasens påverkan på miljön på två sätt. ODP står för Ozone Depletion Potential; ämnen som påverkar ozonskiktet. Dessa ämnen, som ofta kallas freon, har förbjudits sedan länge.

GWP står istället för Global Warming Potential och anger hur stor påverkan ämnet har på växthuseffekten jämfört med koldioxid. Reglerna blir ständigt strängare för hur högt GWP-värde köldmedierna får ha, vilket tvingar fram en utveckling i branschen. 

Luft-vattenvärmepumpar passar bra i hela Sverige