Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Varför ska man täcka poolen?

Det finns en rad skäl till varför man ska täcka poolen. Dels är det ett lagkrav idag, men det är också viktigt för att motverka att bakterier, löv, smuts och dylikt hamnar i poolen. Om den behagliga pooltemperaturen håller i sig så kan alla njuta av härliga dagar vid poolen

Minskade utgifter för pooluppvärmning

Genom att lägga över ett poolskydd bevarar du temperaturen varm på ett effektivt sätt. Vattnet är känsligt mot luft så skulle du välja att inte ha tak på poolen tappar du värmen ganska snabbt, särskilt nattetid. Ett pooltak är dessutom konstruerat så att det kan öka temperaturen i poolen, när solen skiner. Minska omkostnaderna och bidra till en bättre miljö genom att använda pooltak.

Pooltäckning sänker din energiförbrukning

Med pooltäckning får du minskade utgifter för uppvärmning, eftersom du minskar värmeförlusterna när poolen inte används.

Minskar kloranvändningen

Det finns flera saker som har inverkan på poolens klorkonsumtion, exempelvis hur ofta vi badar, temperaturen i poolen, poolens storlek och solens strålar. När det samlas regnvatten i poolen ökas surhetsgraden och pH-värdet sjunker. Då kan man behöva tillsätta mer kemikalier som klor för rengöring. Genom att använda poolskydd behöver du inte slösa på kloret.

Håll din pool ren och fräsh

Poolens placering har en viktig betydelse, när det kommer till att undvika avfall som löv, grus och annat skräp. Saknar du dessutom ett poolskydd blir det extra svårt att hålla en pool ren och fräsch. För din och alla andras trevnad bör du ha ett ordentligt pooltak som håller poolen i bästa möjliga skick. Var noga med att alltid täcka poolen mellan användning, så kan du drastiskt minska på behovet av underhåll.

Barnsäkerhet

För barnfamiljen är kanske den viktigaste aspekten med poolskyddet att det är säkert för barnen. Alla har vi hört talas om drunkningsolyckor, där ett barn har dött i poolen hemma i trädgården. Med rätt pooltäckning kan du i princip helt ta bort den risken.

Ett pooltak eller poolskydd som går att låsa, är ett tryggt alternativ. Väljer du en enklare pooltäckning, är det istället viktigt att det finns staket och möjlighet att låsa ute barn, när poolen inte används.

föräldrar och barn i pool

Lagar och regler

Som poolägare bör man också tänka på de lagar som talar om att poolen måste vara barnsäker och utrustad med poolskydd. Skyddet ska vara så pass bra att ingen kan ramla i. För alla pooler som är djupare än 20 cm krävs ett minst 90 cm högt staket, som är byggt så att inga barn kan klättra över eller smyga under. Grindar ska gå att låsa. Om man täcker poolen med skyddstäckning med presenning eller skyddsnät ska denna ha högst 50 mm maskvidd. Har du en tillhörande lös pooltrappa är det viktigt att separera denna ifall poolen står ovanför marknivå, så att inte barn, hundar eller andra djur kan ta sig upp för trappan och ramla i poolen. Boverkets lagföreskrifter gäller endast för pooler och bassänger som är fasta, ej flyttbara bassänger.

Juridiskt ansvar

När det gäller ordningslagen omfattar den alla bassänger, både fasta och flyttbara oavsett om de står i en trädgård eller på allmän plats. Det är ditt ansvarar, som poolens ägare, att lagen uppfylls. Om en individ tar sig in på tomten och en eventuell drunkningsolycka skulle inträffa, så kan du bli dömd till två års fängelse för vållande till annans död.