Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Handhavande av poolvärmepump - Skötselanvisningar

Med korrekt användning och rätt underhåll håller poolvärmepumpen länge, och kan enkelt upprätthålla en hög effektivitet och besparing. När säsongen är slut bör du rengöra och tömma poolvärmepumpen för att undvika skador under vintern.

1. Låt poolvärmepumpen vara på under poolsäsongen

För att ibehålla så hög energieffektivitet och jämn temperatur som möjligt bör du låta poolvärmepumpen stå på under säsongen.

Fler tips för lägsta energiförbrukning

2. Kontrollera poolvärmepumpen regelbundet

För att säkerställa att din poolvärmepump arbetar som den ska undviker du onödigt slitage. Du bör regelbundet kontrollera följande:

  • Vattenledningssystemet - unvik luft i systemet och lågt vattenflöde
  • Gallret där luften sugs in - så det inte blockeras av exempelvis löv
  • Strömtillförsel och kontakt
  • Batteriet till förångaren - helt och rent?

3. Rengör poolvärmepumpen regelbundet

Du bör rengöra följande regelbundet/vid behov i enlighet med manualen:

  • Poolens filter
  • Värmeväxlaren
  • Batteriet till förångaren
  • Poolvärmepumpens hölje

Tänk på att

Skön temperatur i poolen kräver lite planering. Låt poolvärmepumpen stå på, så är poolen alltid redo för ett dopp.

Tänk på att

Kontrollera poolvärmepumpen regelbundet, så kan du känna dig trygg med att poolvärmen fortsätter att fungera.

När säsongen är slut

Din garanti täcker inte eventuella frostskador som uppstått i och med felaktig vinterdränering. För att undvika köldskador ska enheten tömmas på vatten och förvaras frostfritt efter att säsongen är över. Du kan förvara poolvärmepumpen såväl inomhus som utomhus. Vid utomhusförvaring är det särskilt viktigt att du har tömt aggregatet på vatten. Följ stegen över hur du tömmer aggregatet på vatten som står skrivna i manualen. Om du är osäker på hur du går tillväga kan du alltid kontakta oss.