Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,8
Delbetalning med Svea

Handhavande av poolvärmepump - Skötselanvisningar

Med korrekt användning och rätt underhåll håller poolvärmepumpen länge, och kan enkelt upprätthålla en hög effektivitet och besparing.

Uppvärmningstid för pool

Det kan ta upp till 2-3 dagar för poolen att uppnå den temperatur du önskar. Detta beror på att det krävs mycket energi, och den energin skulle vara mycket kostsam att generera i ett snabbare tempo. Normalt är att poolens vattentemperatur stiger cirka 3 grader per dag, men detta är en mycket generell uppskattning då faktorer som vattenvolym, pumpkapacitet, isolering och väder spelar en mycket stor roll.

Det går snabbare att värma upp poolen om det råder en varmare utomhustemperatur. Detta beror dels på att det finns mer värme i luften för poolvärmepumpen att ta tillvara på, och dels på att poolvattnets värmeläckage minskar. Genom att täcka poolen nattetid minskar du värmeläckaget och sparar energi.

Allt om tid för uppvärmning av pool

Låt poolvärmepumpen vara på under poolsäsongen

När poolen väl är varm och färdiganvänd för veckan, så är det i många fall bättre och mer energieffektivt att låta poolvärmepumpen vara påslagen och jobba i ett lugnt tempo för att bibehålla uppnådd temperatur, än att slå av poolvärmepumpen och låta den börja om från start igen inför nästa helg.

Fler tips för lägsta energiförbrukning

Tänk på att

Skön temperatur i poolen kräver lite planering. Låt poolvärmepumpen stå på, så är poolen alltid redo för ett dopp.

Tänk på att

Kontrollera poolvärmepumpen regelbundet, så kan du känna dig trygg med att poolvärmen fortsätter att fungera.

Kontrollera poolvärmepumpen

Du bör regelbundet kontrollera:

  • Vattenledningssystemet - unvik luft i systemet och lågt vattenflöde
  • Gallret där luften sugs in - så det inte blockeras av exempelvis löv
  • Strömtillförsel och kontakt
  • Batteriet till förångaren - helt och rent?

Rengör poolvärmepumpen

Du bör rengöra följande regelbundet/vid behov i enlighet med manualen:

  • Poolens filter
  • Värmeväxlaren
  • Batteriet till förångaren
  • Poolvärmepumpens hölje

Vinterdränering

Under vintern ska enheten tömmas på vatten och förvaras frostfritt. Detta förhindrar frysskador, vilket inte täcks av garantin.