Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Köpa solceller

Vi vill göra det enkelt för alla som vill köpa solceller, därför erbjuder vi helhetsentreprenad till alla våra kunder för att hjälpa dem hela vägen från köp till efterkoll. För att säkerställa att allt går rätt till och att du som kund ska få ut så mycket som möjligt av solcellspanelerna, har vi alltid en arbetsprocess som vi utför inför alla våra installationer.

Personlig rådgivning

När du skickar in dina kontaktuppgifter, kommer en av våra solcellsexperter att kontakta dig i syfte att ge rådgivning angående vad som passar i just ditt hus. Under rådgivningen kommer solcellsexperten att ställa frågor om fastighetens förutsättningar, lyssna på dina önskemål, svara på frågor och visa olika alternativ, allt för att kunna skapa en så skräddarsydd offert som möjligt.

Få personlig rådgivning

Offert

Efter rådgivningen och projekteringen kommer solcellsexperten att ta fram en offert, baserat på vad som framkommit under samtalet. I offerten kommer allt överenskommet att specificeras. Den kommer då att ligga som grund inför ditt köpbeslut.

Order

När vi kommit överens om offerten lägger du sedan din order, där du accepterar offerten. När du gjort detta kommer vi tillsammans att börja planera inför själva installationen av solcellerna, där bland annat datum då vi ska komma och installera bestäms.

Ansökningar

Våra solcellsexperter vägleder dig genom hela processen med alla ansökningar som behövs. De hjälper dig bland annat med bygglovsansökning (om det behövs), ansökan om investeringsstöd, elcertifikat, ursprungsgarantier och Cesarkonto.

Installation

När det är dags för att installera solcellerna och de certifierade montörerna anländer är de mycket väl informerade och förberedda på vad som ska blivit överenskommet. Alla certifierade montörer vi använder uppfyller våra högt ställda krav på kunskap säkerhetsmedvetenhet och hantverksskicklighet.

Driftsättning

Efter färdig installation byter elbolaget ut din elmätare. Därefter är anläggningen färdig att startas upp och börja producera miljövänlig solel.

Efter installation

Då vi enbart använder oss av solcellspaneler av hög kvalitet i alla installationer ger vi dig 25 års garanti på alla anläggningar. Utöver detta har du som kund alltid full kundsupport under hela garantitiden. Därför ser vi inte detta som ett avslutat arbete, utan snarare som en start på en bra och långvarig kundrelation.

Viktigt att tänka på

Alla fastigheter skiljer sig åt och har olika förutsättningar, därför lägger vi stor vikt vid att kunna projektera ute på plats innan vi kommer ut och installerar. Detta för att förutsättningarna kan vara mycket avgörande för hur solcellsanläggningen ska dimensioneras.

Personlig rådgivning

Se till att du får personlig rådgivning redan idag, där du får en skräddarsydd lösning på det solcellspaket som passar dig och din villa bäst, som dessutom inte är bindande.

Personlig rådgivning