Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Förberedelser inför installation av frånluftsvärmepump

Innan installationen måste både du och installatören genomföra vissa förberedelser. Här sammanfattar vi sådant som kan ingå i ditt ansvar inför installationen. Installatören å sin sida ser till att beställa frånluftsvärmepump och annat material som behövs till installationen.

Väljer du att istället köpa en installation av oss på Polarpumpen innebär det att du får en korrekt genomförd installation utförd av en expert på frånluftsvärmepumpar.

Anmälan till kommunen och tillstånd

Vanligtvis krävs ingen anmälan till kommunen för att installera en frånluftsvärmepump. Men det är ditt ansvar som kund att kontrollera om det krävs någon form av tillstånd för att installera en frånluftsvärmepump i just i ditt hus. Du som kund måste kolla upp vad som gäller och se till att eventuella tillstånd finns på plats inför installation.

Nedmontering och bortforsling

Om du tidigare hade en panna, som nu inte ska användas, är det ditt ansvar att se till att pannan nedmonteras och bortforslas. Vattenrören ska vara pluggade mellan demonteringen och installationen.

Ta emot leveransen

Frånluftsvärmepumpen levereras direkt hem till dig. I vissa fall kan man se till att installation och leverans sker samtidigt, men ofta kommer frånluftsvärmepumpen en liten tid innan installationen och då måste du vara på plats och ta emot leveransen.

Bära in frånluftsvärmepumpen

Frånluftsvärmepumpen levereras till tomtgränsen. Det är ditt ansvar att transportera in frånluftsvärmepumpen, om inget annat avtalats. Du får också räkna med att hjälpa till att bära i samband med installationen.

Elektriker

Vanligtvis ingår det inte en elektriker vid installationen, om inte detta särskilt har avtalats. Det är inte heller självklart att det behövs en elektriker vid installationen. Allt beror på förutsättningarna i huset. Om du ersätter en gammal frånluftsvärmepump, kanske förutsättningarna redan räcker. Men det är viktigt att du kontaktar en kunnig elektriker, om det behövs en uppgradering.

Städa undan

Installatören behöver en del utrymme vid installationen och det måste vara enkelt för installatören för installatören att ta sig fram. Av den anledningen bör du städa undan ordentligt inför installationen. Flytta på möbler och föremål som kan vara i vägen, så underlättar du installationen.

Behöver du hjälp?

Om du vill ha hjälp med ovanstående moment, så hjälper vi dig naturligtvis gärna. Förklara för oss vad det är du vill ska ingå i din beställning av frånluftsvärmepump och installation, så ser vi till att du får den hjälp du behöver, mot en extra kostnad.