Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Handhavande frånluftsvärmepump

Värmepumpar beskrivs ofta som att de inte kräver något underhåll. Det är inte riktigt sant, lite underhåll krävs, men det underhåll som krävs är enkelt skött. Här beskriver vi i generella drag vilken skötsel en frånluftsvärmepump behöver, men var noga med att läsa i manualen vad just din frånluftsvärmepump kräver, då det kan skilja sig mellan olika modeller och märken.

Rengöring av luftfilter

Frånluftsvärmepumpen har ett luftfilter, som behöver rengöras ca varannan månad. För vissa modeller gäller endast dammsugning i andra fall kan man tvätta av filtret med vatten och ett milt rengöringsmedel. Ta reda på hur du ska rengöra ditt luftfilter!

Rengöring av ventilationssystemet

Ett par gånger om året, bör du rengöra ventilerna i husets ventilationssystem. Var noga med att inte ändra ventilens inställning i samband med rengöringen, eftersom de är inställda efter vad ditt hus behöver. Ta en ventil i taget, så du inte blandar ihop dem, efter som de kan ha unika inställningar.

Avlufta ditt värmesystem

Ett vattenburet värmesystem kan ibland behöva avluftas. När det finns luft i systemet, kommer det varma vattnet inte åt att sprida värme ordentligt i ditt hem. Efter installationen kan du behöva avlufta någon extra gång, även om installatören också har gjort det. Även frånluftsvärmepumpen kan behöva avluftas, exempelvis i samband med påfyllning av systemet.

Kontrollera och rengör

Då och då bör du kontrollera att din frånluftsvärmepump, ditt vattenburna värmesystem och ditt ventilationssystem fungerar som det ska.

Kontrollera följande:

  • Att det är rätt tryck i tanken och värmesystemet
  • Att cirkulationspumpen fungerar som den ska
  • Att termostaterna är rätt inställda

Kontrollera och rengör följande:

  • Spillvattenkopp
  • Säkerhetsventiler