Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Standardinstallation frånluftsfläkt

Polarpumpen hjälper dig gärna med installation av frånluftsfläkt.

Du köper installationen inne på varje frånluftsfläkt.


Beställ en nyinstallation av din frånluftsfläkt

När du köper en frånluftsfläkt, kan du även beställa tjänsten installation av oss. Med denna lösning kan du själv luta dig tillbaka medan installationen utförs och sedan njuta av att ditt inomhusklimat blivit bättre.

Vad innebär en nyinstallation av frånluftsfläkt?

Vid installation av en frånluftsfläkt sker en håltagning i yttervägg och detta görs med hjälp av en hålsåg. Installatören tillpassar rörgenomföring och därefter monteras frånluftsfläkten i hålet och inkoppling av el sker av elektriker, vilket görs separat och ej vid denna installation. Elektrikern ska kontrollera om det finns jordfelsbrytare. Gällande frånluftsfläktens placering är det 135 * 135 mm till fläktens centrumhål från vägg- och taklist. För detaljerad specifikation av vad som ingår, se Teknisk Information.

Angående el till frånluftsfläkt

Frånluftsfläkten installeras med el och vi rekommenderar att du bokar in en eventuell elektriker samtidigt eller efter installation.

Förberedelser för installation

 • Paketet med frånluftsfläkten behöver finnas på plats för att installation ska kunna utföras.
 • Som kund behöver du plocka undan kring installationsplatsen så att installatören lätt kommer åt.
 • Vid snö ska det vara det vara skottat runt installationsplatsen.
 • Finns ingen trappstege behöver du meddela detta till installatör.

Förutsättningar för installation

 • Väggens panel ska vara i bra skick och det får ej finns någon röta.
 • Det får ej finnas vatten- eller elinstallation i vägg där frånluftsfläkten önskas installeras.
 • Montering utförs endast i träfasad.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören, följer här vad som ingår i en installation av frånluftsfläkt:

 • En håltagning i trä och gips (max 450 mm), ej betong, kakel eller tegel/mexi.
 • Placering från husets insida görs på en maxhöjd på 3 m från golvet.
 • Placering från husets utsida görs på en maxhöjd på 3 m från marken.
 • Montering av frånluftsfläkt med tillpassning av rör.
 • Tätning med våtrumssilikon ingår.
 • Grovstädning ingår.

Att tänka på

 • Montering utförs ej genom fuktspärr.
 • Elinstallation ingår ej i denna installation.

Om det behövs tillstånd för att frånluftsfläkten ska kunna monteras, ansvarar du som kund för att dessa finns. Bortforsling av emballage ingår ej.

Möjlighet till rotavdrag

Du har möjlighet att via tillval nyttja rotavdrag på 30 % när du köper tjänsten installation. Då behöver vi även ditt personnummer samt din fastighetsbeteckning. Vi sköter all kontakt med Skatteverket, men det är ditt ansvar att veta om du uppfyller kraven.

Allmänt    
Rotavdrag 30 % möjligt via val1 Polarpumpen behöver ditt personnummer och din fastighetsbeteckning.
Tillstånd Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.2
Arbete    
Placering från utsidan (från marknivå) m max 3
Placering från insidan (från fläktens centrumhål till innertaket) mm 135
Placering från insidan (från golv) m max 3
Håltagning(/ar) (per ventil) i trä och gips (max tjocklek: 450 mm) st 13
Håltagning(/ar) i betong, kakel, tegel, eternit, puts eller timmer   Nej, överenskommelse direkt med installatör alt. håltagningsfirma.
Håltagning(/ar) genom fuktspärr   Nej
Instruktion till kund om handhavande Ja
Grovstädning Ja
Elinstallation / Eldragning Nej, fast installation och jordfelsbrytare ska finnas. Måste göras av behörig elektriker.4
Tätning av väggenomförning Ja, med våtrums- och byggsilikon.
Ersättning för fasadskador Nej
Bortforsling av emballage Nej
Installation på plats utan farbar väg Se fotnot5
Förberedelser för kund    
Plocka undan på installationsplatsen Kunds ansvar.
Ev. skotta på installationsplatsen Kunds ansvar.

Footnoter

1För ROT-avdrag behöver Polarpumpen ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Polarpumpen AB dragit av, har Polarpumpen AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

Läs mer om vad som gäller för ROT-avdrag här!

2Polarpumpen förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Polarpumpen alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

3Om du har en tjockare vägg, är det ditt ansvar som kund att informera installatören om detta vid tidsbokningen. Då kan installatören avgöra om de har möjlighet att utföra detta eller om de ska anlita en extern installatör.

4Vi rekommenderar att elektriker bokas in efter installationen, då det är först då du vet exakt var din värmepump kommer att sitta. Om det inte finns något uttag vid installationstillfället, kopplas värmepumpen in via kunds förlängningskabel.

5Resetillägg tillkommer om hantverkaren inte kan nå installationsplatsen i egen bil; exempelvis om det krävs båt eller annat transportmedel.

Beställ en utbytesnstallation av din frånluftsfläkt

När du köper en frånluftsfläkt, kan du även beställa tjänsten installation av oss. Med denna lösning kan du själv luta dig tillbaka medan installationen utförs och sedan njuta av att ditt inomhusklimat blivit bättre.

Vad är innebär en utbytesinstallation av frånluftsfläkt?

Vid utbytesinstallation av en frånluftsfläkt bryts strömmen och därefter monteras befintlig fläkt ner. Installatören kontrollerar även om rördimensionen i befintlig installation överensstämmer med ny fläkt och den nya fläkten monteras då upp. Inkoppling av el ska sker av elektriker, vilket görs separat och ingår ej i denna installation. Elektrikern ska kontrollera om det finns jordfelsbrytare.

Angående el till frånluftsfläkt

Frånluftsfläkten installeras med el och vi rekommenderar att du bokar in en eventuell elektriker samtidigt eller efter installation.

Förberedelser för installation

 • Paketet med frånluftsfläkten behöver finnas på plats för att installation ska kunna utföras.
 • Som kund behöver du plocka undan kring installationsplatsen så att installatören lätt kommer åt.
 • Vid snö ska det vara det vara skottat runt installationsplatsen.
 • Finns ingen trappstege behöver du meddela detta till installatör.

Förutsättningar för installation

 • Väggens panel ska vara i bra skick och det får ej finns någon röta.
 • Det får ej finnas vatten- eller elinstallation i vägg där frånluftsfläkten önskas installeras.
 • Montering utförs endast i träfasad.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören, följer här vad som ingår i en installation av frånluftsfläkt:

 • Placering från husets insida görs på en maxhöjd på 3 m från golvet.
 • Placering från husets utsida görs på en maxhöjd på 3 m från marken.
 • Montering av frånluftsfläkt med tillpassning av rör.
 • Tätning med våtrumssilikon ingår.
 • Grovstädning ingår.

Att tänka på

 • Montering utförs ej genom fuktspärr.
 • Elinstallation ingår ej i denna installation.

Om det behövs tillstånd för att frånluftsfläkten ska kunna monteras, ansvarar du som kund för att dessa finns. Bortforsling av emballage ingår ej.

Möjlighet till rotavdrag

Du har möjlighet att via tillval nyttja rotavdrag på 30 % när du köper tjänsten installation. Då behöver vi även ditt personnummer samt din fastighetsbeteckning. Vi sköter all kontakt med Skatteverket, men det är ditt ansvar att veta om du uppfyller kraven.

Allmänt    
Rotavdrag 30 % möjligt via val1 Polarpumpen behöver ditt personnummer och din fastighetsbeteckning.
Tillstånd Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.2
Arbete    
Placering från utsidan meter från marknivå max 3
Placering från insidan mm från innertak 135 mm från fläktens centrumhål till taket
meter från golv max 3
Instruktion till kund om handhavande Ja
Grovstädning Ja
Elinstallation / Eldragning Nej, fast installation och jordfelsbrytare ska finnas. Måste göras av behörig elektriker.4
Tätning av väggenomförning Ja, med våtrums- och byggsilikon.
Ersättning för fasadskador Nej
Bortforsling av emballage Nej
Installation på plats utan farbar väg Se fotnot5
Förberedelser för kund    
Plocka undan på installationsplatsen Kunds ansvar.
Ev. skotta på installationsplatsen Kunds ansvar.

Footnoter

1För ROT-avdrag behöver Polarpumpen ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Polarpumpen AB dragit av, har Polarpumpen AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

Läs mer om vad som gäller för ROT-avdrag här!

2Polarpumpen förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Polarpumpen alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

3Om du har en tjockare vägg, är det ditt ansvar som kund att informera installatören om detta vid tidsbokningen. Då kan installatören avgöra om de har möjlighet att utföra detta eller om de ska anlita en extern installatör.

4Vi rekommenderar att elektriker bokas in efter installationen, då det är först då du vet exakt var din värmepump kommer att sitta. Om det inte finns något uttag vid installationstillfället, kopplas värmepumpen in via kunds förlängningskabel.

5Resetillägg tillkommer om hantverkaren inte kan nå installationsplatsen i egen bil; exempelvis om det krävs båt eller annat transportmedel.


Hur köper jag installationen?

Du kan lägga till installationen på alla våra frånluftsfläktar, som den här installationen passar till.

Till produkter