Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Fuktmätningar

Att mäta luftfuktigheten i ett utrymme är en förebyggande åtgärd, för att undvika fuktskador. Fuktskador upptäcks ofta i ett sent skede, eftersom fukt är svårt att upptäcka. Har du utrymmen som riskerar problem med fukt? - gör en fuktmätning, så att du kan åtgärda eventuella problem, innan det blir dyrt och krångligt.

Mäta luftfuktighet eller fuktkvot

Vid fuktmätning mäter man antingen den relativa luftfuktigheten eller fuktkvoten i material. Båda sätten har sina fördelar.

Luftfuktighetsmätning

Med en hygrometer mäter man luftfuktigheten. Detta bör ske under en längre tidsperiod. Genom att mäta luftfuktighet och temperaturvariationer under en längre tidsperiod, kan man få pålitliga uppgifter om riskerna för fuktproblem.

Läs mer om luftfuktighetsmätning

Fuktkvotsmätning

Hög luftfuktighet leder till höga fuktkvoter i material, eftersom material eftersträvar samma fukthalt som luften. Det är fuktkvoten i materialet, som avgör om exempelvis röta kan växa. Fuktkvoten i material förändras långsammare än luftfuktigheten. Därför är fuktkvotsmätning praktiskt, om man inte har tid för en utförlig luftfuktighetsmätning, exempelvis i samband med ett husköp.

Läs mer om fuktkvotsmätning

Om du har höga värden

Om du använder dig av någon av våra tjänster för fuktmätning, kommer du att bli kontaktad för att diskutera vidare åtgärder, om fuktnivåerna är höga.

Vid höga fuktvärden, men inget kontaterat mögel eller röta, kan det vara bra att installera någon form av avfuktare, för att säkerställa att fuktskador inte uppstår i framtiden.

Till avfuktare

Vid mögelangrepp bör utrymmet saneras och vid röta måste angripna byggnadsmaterial bytas ut. När man har åtgärdat möglet eller rötan, ska man säkerställa att förutsättningarna för tillväxt inte uppstår igen, exempelvis genom att installera en avfuktare. Vid mögelangrepp bör du ta hjälp av en expert.

Läs mer om mögelsanering