Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Fuktmätningar

Genom att mäta fukt kan du få veta om ditt hus riskerar att drabbas av fuktrelaterade skador. En fuktmätning ger information om det som inte syns för ögat. Du hittar våra fuktmätare här

Mäta luftfuktighet eller fuktkvot

Man ser inte luftfuktighet eller fuktkvot i material; man ser bara om fuktnivåerna blir så höga att det leder till kondens, missfärgningar eller angrepp av mögel och röta. Ibland luktar det unket eller så känns luften fuktig, men nivåerna kan vara höga, utan att det syns. Ökar fukten ytterligare kan angrepp av mögel och röta snabbt få fäste. En fuktmätning ger dig viktig information, om huruvida husets fuktnivåer befinner sig i riskzonen. Vid fuktmätning mäter man antingen den relativa luftfuktigheten eller fuktkvoten i material. Båda sätten har sina fördelar.

Luftfuktighetsmätning

Med en hygrometer mäter man luftfuktigheten. Detta bör ske under en längre tidsperiod. Genom att mäta luftfuktighet och temperaturvariationer under en längre tidsperiod, kan man få pålitliga uppgifter om riskerna för fuktproblem.

Läs mer om luftfuktighetsmätning

Fuktkvotsmätning

Hög luftfuktighet leder till höga fuktkvoter i material, eftersom material eftersträvar samma fukthalt som luften. Det är fuktkvoten i materialet, som avgör om exempelvis röta kan växa. Fuktkvoten i material förändras långsammare än luftfuktigheten. Därför är fuktkvotsmätning praktiskt, om man inte har tid för en utförlig luftfuktighetsmätning, exempelvis i samband med ett husköp.

Läs mer om fuktkvotsmätning

kondensdroppar

Långt innan kondensdroppar syns, kan mögel och röta få fäste i huset.

Speciella fuktmätningar

Vissa fuktmätningar innebär lite större utmaningar och är svåra att utföra själv. Vi förklarar varför och hur man går till väga. Det rör sig om fuktmätning i badrum, som ju ibland helt naturligt kan ha mycket hög luftfuktighet, samtidigt som en fuktkvotsmätning kan förstöra tätskikten. Betong är också svårt att mäta i, då man inte kan mäta fuktkvot, som annars är vanligt för material.

Mäta fukt i badrum

Mäta fukt i betong

Fuktmätare

Beroende på om du vill mäta luftfuktigheten eller fuktkvoten, behöver du rätt typ av utrustning. Utrustningen kan variera i både teknik och prisklass, och det är viktigt att du väljer rätt typ av fuktmätare.

Läs mer om fuktmätare

Till våra fuktmätare

Om du har höga värden

Om du använder dig av någon av våra tjänster för fuktmätning, kommer du att bli kontaktad för att diskutera vidare åtgärder, om fuktnivåerna är höga.

Vid höga fuktvärden, men inget kontaterat mögel eller röta, kan det vara bra att installera någon form av avfuktare, för att säkerställa att fuktskador inte uppstår i framtiden.

Till avfuktare

Vid mögelangrepp bör utrymmet saneras och vid röta måste angripna byggnadsmaterial bytas ut. När man har åtgärdat möglet eller rötan, ska man säkerställa att förutsättningarna för tillväxt inte uppstår igen, exempelvis genom att installera en avfuktare. Vid mögelangrepp bör du ta hjälp av en expert.

Läs mer om mögelsanering