Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Geoenergi

Geoenergi, eller "geotermisk energi", kan utnyttjas för uppvärmningssyften genom främst bergvärme, sjövärme samt jordvärme (el. ytjordsvärme).

Ordet markvärme används ofta som samlingsnamn för dessa olika sorters värme. Ordet används också ibland som en synonym till jordvärme, kanske för att det är den tekniken, som tydligast hämtar värme ur marken.

Bergvärme

Vid bergvärme borrar man ett djupt men smalt hål ner i marken. Där för man ned kollektorslangen, som hämtar upp värme från berggrunden, där temperaturen är relativt konstant året runt. En stor fördel med bergvärmen är att den inte tar mycket plats. Den är mycket vanlig jämfört med de andra sorterna, i och med att det är mycket vanligare att man har de förutsättningar som krävs.

Läs mer om bergvärme

Jordvärme

Vid jordvärme eller ytjordvärme gräver man ned kollektorslangen horisontellt i ett större område, vanligen på runt en meters djup. Kollektorslangen är oftast mellan 250 och 400 meter lång. Det krävs ofta en yta på 400-600 kvadratmeter till ett vanligt enfamiljshus. Om marken är rik på vatten, är ytjordvärmen mer effektiv. Ytjordvärme passar bra under betesmark, men är olämplig under åkrar.

Läs mer om jordvärme

Sjövärme

Vid sjövärme sänks kollektorslangen ned i en sjö, havet eller annan typ av vattendrag. Kollektorslangen förankras på botten, med hjälp av tyngder. Detta ger en mycket liten åverkan på tomten, då det enda som krävs är att man gräver ner slangarna mellan vattendraget och huset.

Läs mer om sjövärme

Grundvattenvärme

Ett relativt ovanligt alternativ är grundvattenvärme. Här borrar man två grundare brunnar än vid bergvärme. Man hämtar upp vatten från den ena brunnen och låter det ge värme åt huset, innan det återförs i den andra brunnen. Grundvattnet håller en temperatur på 4 till 12 grader året runt.

Alla kräver tillstånd

Alla sorternas markvärme kräver tillstånd från kommunen, eller åtminstone anmälningsplikt. Det kan ibland vara svårare att få tillstånd för sjövärme och grundvattenvärme. Vid sjövärme sänker man temperaturen i ett vattendrag, vilket kan påverka ekosystemet. Grundvattenvärme påverkar grundvattet direkt. Eftersom grundvattnet ofta används som dricksvatten, innebär detta en stor risk.

Alla hämtar värme från vatten

Vid sjövärme och grundvattenvärme är det tydligt att värmen kommer från vatten. Även vid ytjordvärme och bergvärme spelar vatten en stor roll. Ytjordvärme fungerar bäst i vattenrik mark. Bergvärme hämtar energi från grundvattnet i berggrunden och är mer effektiv om det råder god vattenomstättning i borrhålet. Därför talar man ibland om vätska-vätskavärmepumpar eller vatten-vattenvärmepumpar.

Alla använder samma typ av värmepump

Vanligtvis så kan man använda samma värmepump till de olika sorternas markvärme. Oavsett om du väljer bergvärme, ytjordvärme, sjövärme eller grundvattenvärme så är värmepumpen den samma. Skillnaden består i var man placerar kollektorslangen som hämtar upp värme till värmepumpen.

Kontakta oss för hjälp

Vill du ha hjälp med ytjordvärme, sjövärme eller grundvattenvärme, är du välkommen att kontakta oss. Trots att vår information här, främst är inriktad på bergvärme, har vi även möjlighet att hjälpa dig med de andra sorterna. Du når våra rådgivare på 0770-777 600 eller via vårt kontaktformulär.