Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Så fungerar bergvärme som värmekälla
Så fungerar bergvärmepumpen
Så går borrningen till

Hur fungerar en bergvärmepump och bergvärme

Bergvärme innebär att man har en bergvärmepump inne i huset, kopplat till en kollektorslang, som hämtar energi från ett djupt borrhål.

Så fungerar borrhål eller energibrunn

På din tomt borras ett djupt borrhål, vanligtvis mellan 70 och 200 meter djupt. I hålet för man ner en kollektorslang, där vätska cirkulerar. Denna vätska värms upp av värmen i marken, som från början värms upp i och med solens strålning.

Borrhålets utformning

Illustrationen visar hur en energibrunn är konstruerad och dess olika delar.

På väg ner till berggrunden isoleras energibrunnen med foderrör. Man måste ha minst sex meter foderrör och dessa måste gå minst två meter ner i själva berggrunden. Avståndet ner till berggrunden ger ingen värme.

Från berggrunden och ner räknar man det aktiva borrdjupet. Det är den del av energibrunnen som ger värme till vätskan som cirkulerar i kollektorslangen.

Läs mer:

» Om borrning för bergvärme

Kollektorslangen till bergvärmepumpen

Kollektorslangen transporterar värmen från borrhålet och till bergvärmepumpen. Borrhålet bör placeras minst 4 meter från byggnader, eftersom det finns en risk att byggnaderna skadas vid borrningen. Avståndet mellan huset och energibrunnen grävs kollektorslangen ned och en tid efter installationen kommer du inte märka att den finns där.

Kollektorslang och borrhål en investering för livet

Kollektorslangen och borrhålet har en lång livslängd; många gånger pratar man om hundra år, men det finns av naturliga skäl inga exempel på hundra år gamla anläggningar. Detta innebär att du vid ett byte vanligtvis kan koppla på en ny bergvärmepump på den befintliga kollektorslangen.

Läs mer:

» Byta bergvärmepump

Så fungerar bergvärmepumpen

Bergvärmepumpen både flyttar och komprimerar värmen från kollektorslangen. Bergvärmepumpen kan tack vare värmepumpstekniken öka på värmen från kollektorslangen. Det krävs lite elektricitet för att driva denna process, men bergvärmepumpen producerar flera gånger så mycket energi som den förbrukar i och med att den hämtar gratis energi från berggrunden.

värmepumpsteknik illustration

  1. I värmepumpens förångare tar köldmediet upp värme från kollektorslangen. Köldmediet övergår då till gasform.
  2. I kompressorn ökas trycket på köldmediet med följden att temperaturen stiger ytterligare.
  3. I kondensorn lämnar köldmediet ifrån sig värme. Eftersom köldmediets temperatur minskar, övergår det återigen till flytande form.
  4. I expansionsventilen minskas trycket igen och köldmediets temperatur sjunker ytterligare.

Helhetslösningar för bergvärme med bergvärmepump, installation, utbyte och smarta tillbehör