Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Så går borrningen till - bakom kulisserna och reportage med borrare
Förberedelser inför borrning
Vanliga frågor och svar

Borrning för bergvärme

Inför installationen av din nya bergvärmepump behöver det borras en energibrunn i din trädgård. En energibrunn är ett djupt hål i marken genom vilket en kollektorslang hämtar värme från berggrunden. Här kan du läsa allt om hur borrning av bergvärme går till.

Borra för bergvärme - bakom kulisserna

Se vår film från borrning för bergvärme.

Borrningen kräver godkänt tillstånd från kommunen

För att få borra för bergvärme krävs ett godkänt borrtillstånd från din kommun. Kommunen behöver säkerställa att det inte finns något i marken som tar skada under borrningen, och för att se till att det finns plats för din energibrunn i området. Under en tomt kan det exempelvis finnas ledningar och tunnlar. I städer kan det finnas mycket i marken, som man inte känner till.

» Mer om att ansöka om tillstånd

När tillståndet är beviljat är det dags för borrning vilket sker med hjälp av en certifierad brunnsborrare. Att borra för bergvärme är en känslig process, som kräver specifik kompetens. Om man gör fel, riskerar man att skada grundvattnet, som ofta används som dricksvatten.

Borra för bergvärme - så går det till

Innan borrningen tar plats levereras en container till din trädgård. Containern används till att samla upp krossat stenmjöl och vatten under borrningen. Container är 3.5 meter lång, 2 meter bred och 2 meter hög och får inte placeras men än 25 meter från borrhålet.

När det är dags för borrningen kommer borraren anlända i en lastbil utrustad med den borrigg som ska användas. Lastbilen är ca 12 meter lång och väger ca 30 ton. Lastbilen måste placeras inom 50 meter från borrhålet. För att borraren ska ha utrymme att arbeta kan vägen behöva spärras av. Var därför noga med att informera dina grannar i god tid om utrymmet som behövs och om att det kommer låta under borrningen. Se också till att borraren har tillgång till el och vatten för borrningen.

Container som används vid borrning.
Borriggen som används för att borra energibrunnen.

Så lång tid tar det att borra för bergvärme

Vanligtvis hinner man med brunnsborrningen på en dag, men ibland kan det ta längre tid. Detta beror exempelvis på hur många hål som ska borras och hur djupt eller om det uppstår några komplikationer.

Säkerhet under borrning

För att säkerställa allas säkerhet under arbetet kommer borraren spärra av runt sin arbetsplats. Var därför extra uppmärksam om du har små barn eller husdjur hemma under tiden arbetet utförs.

Orsakar borrning av bergvärme någon åverkan på trädgården?

Certifierade brunnsborrare är vana att arbeta i folks trädgårdar. De är därför vanligtvis duktiga på att se till att lämna så lite spår som möjligt. Exempelvis är det vanligt att man lyfter in borriggen i trädgården, men det går inte om trädgården befinner sig under gatans nivå. Samtidigt kräver riggen ett visst utrymme och lämnar lite spår efter sig, men snart växer gräset tillbaka. Energibrunnen och kopplingarna grävs vanligen ned i trädgården, och snart är det ingen som ser att du har en energibrunn i trädgården.

 

Reportage
Så går borrningen av din energibrunn till - reportage med borrare

Hur djupt ska man borra?

Det är viktigt att borrhålet är tillräckligt djupt. Att borra för djupt är visserligen onödigt, men att borra för grunt innebär problem. Vanligtvis är borrhålet mellan 70 och 200 meter. Ju längre söderut, desto grundare hål räcker. Det beror på att berggrunden är varmare och det därför går att få ute en bättre effekt. Samtidigt påverkar berggrundens egenskaper hur djupt man måste borra och i Skåne krävs exempelvis vanligtvis djupare brunnar på grund av den sedimentära berggrunden. Det är dessutom betydligt mer komplext att borra i sedimentära bergarter. Hur djupt borrhål som krävs, beror också på hur långt det är ner till själva berggrunden. Avståndet ned till berggrunden blir bara en transportsträcka, som måste isoleras. Det måste fortfarande borras lika djupt i berggrunden.

» Passar bergvärme hos mig?

Hur används foderrör?

Foderrör används för att isolera kollektorslangen ned till berggrunden och ska dessutom drivas in minst två meter i det fasta berget. Foderrör bör alltid användas minst sex meter ned från markytan, oavsett var berggrunden startar. Den sträcka som foderrör används ger ingen energi, och är extra dyr att borra. Det innebär att borrningen för bergvärme kan bli mycket dyr, om det är långt ned till berggrunden.

Helhetslösningar för bergvärme med bergvärmepump, installation, utbyte och smarta tillbehör